Dwi Ddim eisiau Clywed Eich Stori Damn

mae esgid adrodd straeon yn arwydd

Amser i rantio. Mae'r gair bywiog newydd ledled y cyfryngau cymdeithasol a gofod marchnata cynnwys yn adrodd straeon. Rydyn ni wedi rhannu rhai ffeithluniau ar adrodd straeon yn erbyn siarad corfforaethol ac adrodd straeon gweledol… Ac rydw i'n ffan o adrodd straeon. Gyda'r gynulleidfa iawn, does dim byd gwell na stori dda i'w chysylltu â'ch cynulleidfa.

Ond rydyn ni nawr yn defnyddio'r stori am bopeth. Rhaid i logos ddweud stori. Rhaid i frandiau ddweud stori. Rhaid i graffeg ddweud stori. Rhaid i ffeithluniau adrodd stori. Rhaid i'ch gwefan ddweud stori. Mae'n rhaid i'ch post blog ddweud stori. Rhaid i'r cynnig adrodd stori. Rhaid i'r cyflwyniad adrodd stori.

Digon gyda'r straeon damn, yn barod! Nid yw'r ffaith bod rhai guru yn rhywle wedi siarad am adrodd straeon yn golygu mai hon yw'r strategaeth briodol ar gyfer pob amgylchedd marchnata a chynulleidfa. Mae'n fy atgoffa o'r olygfa yn Life of Brian ... yr Arwydd yw esgid!

Yn union fel nad oedd yr esgid yn arwydd gan Brian, nid adrodd straeon yw'r ateb i'ch holl broblemau marchnata ychwaith. Rwy'n gwybod bod rhai pobl yn addoli'r gurus marchnata hyn ... ond cymerwch eu cyngor gyda gronyn o halen. Nid ydynt yn adnabod eich cynnyrch, eich diwydiant, eich prisiau, eich manteision a'ch anfanteision, ac yn eironig - nid ydynt yn gwybod straeon eich cwsmeriaid.

 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - clywais y stori eisoes.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - dwi eisiau cofrestru ar-lein yn unig.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - does gen i ddim amser i wrando.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - dwi angen gweld y nodweddion yn unig.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - mae angen i mi wybod y buddion yn unig.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - dwi'n nabod eich cwsmeriaid ac eisiau'r un cynnyrch.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - does dim ond angen i mi weld y demo.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - does ond angen i mi ei phrofi.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - mae angen i mi wybod faint.
 • Weithiau, dwi ddim eisiau stori - does dim ond angen i mi ei phrynu.

adrodd straeon yn anodd ac yn gofyn am dalent go iawn i grefft y ddelweddaeth mewn testun, delweddau neu fideo i sicrhau dealltwriaeth. Yr amseriad, y naws, y cymeriadau ... mae angen i'r holl ddarnau fod yn eu lle er mwyn i stori weithio ac i wir gyffwrdd â'r gynulleidfa amrywiol rydych chi'n siarad â hi.

Ychydig fisoedd yn ôl, gwnes ychydig o ymchwil ar gynnyrch a oedd yn ymddangos fel petai'n datrys y materion yr oeddem yn eu cael gyda chleient. Roeddwn i'n gwybod faint roedd y cleient yn ei dalu. Roeddwn i'n gwybod faint roedd y broblem yn ei gostio iddyn nhw. Roeddwn i'n gwybod faint roeddwn i'n barod i'w dalu i gael gwared ar y mater. Nid oedd gan y wefan yr holl wybodaeth angenrheidiol, fel arall efallai fy mod wedi cofrestru ar y pryd ac yn y man ... ond roedd yn rhaid i mi gofrestru ar gyfer arddangosiad.

Ar ôl i mi gofrestru ar gyfer y demo, cefais alwad cyn-gymhwyso lle gofynnwyd cyfres o gwestiynau i mi. Ar ôl litani o gwestiynau, fe wnes i gwyno a gofyn am y demo yn unig. Roedd yn rhaid imi orffen ateb y cwestiynau. Ar ôl ei wneud, fe wnes i drefnu'r demo. Rhyw ddiwrnod yn ddiweddarach, cefais yr alwad am y demo, ac agorodd y gwerthwr ei ddec wedi'i deilwra ar gyfer fy persona a dechrau dweud wrth y stori.

Gofynnais iddynt stopio. Gwrthwynebodd.

Gofynnais a oeddem yn mynd i wneud y demo, ac fe aeth ochr yn ochr â'r cwestiwn. Felly dywedais wrtho am i'w reolwr fy ffonio ac fe wnes i hongian. Erbyn hyn roeddwn yn rhwystredig. Galwodd ei reolwr a gofynnais iddo ddangos y feddalwedd yn syml, gan esbonio pe bai'r gost o fewn fy nghyllideb ac os oedd y feddalwedd yn datrys y broblem, roeddwn i'n barod i brynu.

Fe ddangosodd y demo i mi. Dywedodd wrthyf y pris. Fe wnes i'r pryniant.

Ar ddiwedd yr alwad, cyfaddefodd ei fod yn mynd i fynd yn ôl ac ailfformiwleiddio'r broses werthu i letya cwmnïau fel fy un i.

Er fy mod yn gwerthfawrogi'r holl waith anhygoel y mae'n rhaid bod ei dîm wedi'i wneud i ddadansoddi senarios ennill / colli, datblygu personas, ysgrifennu straeon i'r personas hynny, sefydlu strategaeth rag-gymhwyso a bwydo stori a oedd mor gymhellol fel y byddwn yn gwneud y pryniant ... I nid oedd angen nac eisiau dim ohono. Doedd gen i ddim amser i stori. Fi jyst angen yr ateb.

Peidiwch â chymryd hyn y ffordd anghywir, mae gan straeon eu lle mewn marchnata. Ond adrodd straeon nid ateb pob problem strategaethau marchnata. Nid yw rhai o'r ymwelwyr â'ch gwefan yn chwilio am stori ... ac efallai eu bod hyd yn oed yn rhwystredig ac yn cael eu diffodd ganddi. Rhowch opsiynau eraill iddynt.

Rant drosodd!

Dim byd newyddNawr bod y rant drosodd, mae hon yn stori dda damniol y byddwch chi am ei darllen ... fy ffrind (a chleient), Muhammad Yasin a Ryan Brock edrychwch ar hanes hir y bobl a adroddodd y stori iawn ar yr amser iawn. Darllenwch ymlaen wrth iddyn nhw archwilio byd cyfryngau cymdeithasol yn yr oes ddigidol ac edrych i'r gorffennol i ddysgu pan ddaw at y grefft o adrodd straeon, mae yna Dim byd newydd dan haul.

Codwch gopi o Dim byd newydd: Hanes Amharchus o Adrodd Straeon a'r Cyfryngau Cymdeithasol.

7 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Douglas, y ffordd orau i ddisgrifio fy ngwerthfawrogiad o'r erthygl hon yw stori fach. Un tro roeddwn yn offer o amgylch Twitter a gwelais y teitl rhyfedd hwn, “Dydw i Ddim Eisiau Clywed Eich Stori Damn. Felly darllenais yr erthygl a chwerthin fy mhen i ffwrdd. Ac roeddwn i'n byw yn hapus byth wedyn.

 3. 5

  Mae straeon yn wych, ac eto rydyn ni hefyd mewn byd o seiniau sain a 140 o gymeriadau. Mae opsiynau aml-drac yn ddefnyddiol. Gweithiodd fy mhost blog diweddar a ysbrydolwyd gan gartwnau Rupert Bear, gyda llun, cerdd a rhyddiaith, yn dda gyda fy mhlant. Mae tudalennau glanio copi hir, er enghraifft, yn wych ar gyfer SEO a rhai darllenwyr, ond mae'r fideo a'r botwm 'prynu-nawr / cam nesaf' cynnar yn darparu llwybrau llywio bob yn ail.

 4. 7

  Douglas,
  Mae'n anhygoel sut mae'n ymddangos bod gan bawb y grefydd adrodd straeon.
  Yn hytrach nag adrodd stori, mae rhywbeth i'w ddweud dros gymhwyso technegau adrodd stori i gyfathrebu busnes.
  Os ydych chi'n torri hyn i'r craidd, mae'n ymwneud â defnyddio iaith i gael sylw rhywun neu'n well ond yn swynol. Yn amlwg, mae cyfathrebiadau sy'n dod o fewn y pedrant diflas yn cynhyrchu adwaith ar ben arall y sbectrwm.
  Byddwn yn dadlau bod eich pennawd yn defnyddio'r dechneg adrodd straeon o gymryd safle croes.
  Stwff da.
  Lou Hoffman

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.