Stopiwch Ysgrifennu ar gyfer Peiriannau Chwilio

Rhaglenni darllenMae fy nhempled WordPress wedi'i optimeiddio ar gyfer Peiriannau Chwilio. Fe wnes i strwythuro fy nhempled yn ofalus ar ôl dysgu cryn dipyn o awgrymiadau gan gryn dipyn o bobl. Mae popeth o deitlau tudalennau i dagiau wedi cael ei drydar i wasgu cymaint ag y gallaf allan ohono.

Mae optimeiddio fy nhempled blog yn gweithio - mae bron i 50% o fy ymwelwyr yn dod trwy Peiriannau Chwilio, Google yn bennaf. Er bod fy mlog wedi'i optimeiddio ar gyfer Peiriannau Chwilio, SEO bydd arbenigwyr yn nodi nad yw fy swyddi.

Nid wyf yn ailadrodd fy mhennawd yn fy ychydig frawddegau cyntaf. Nid wyf yn defnyddio tunnell o ddolenni yn fy swyddi. Nid wyf yn aml yn cysylltu â'm swyddi fy hun oni bai ei fod yn wirioneddol gymharol. Wedi darllen tunnell o SEO erthyglau, gallwn ysgrifennu rhestr wirio o eitemau yr wyf i Os wneud gyda phob post.

Ni fyddaf yn ei wneud oherwydd nid wyf yn ysgrifennu ar gyfer Peiriannau Chwilio, rwy'n ysgrifennu ar gyfer darllenwyr. Yn syml, mae'n ymddangos yn syfrdanol newid arddull fy ymgom fel y gall rhywfaint o gymhwysiad meddalwedd ar ryw ymlusgwr gwe dynnu fy ngwybodaeth a mynegeio fy erthyglau ar gyfer chwiliadau allweddair. Nid wyf yn poeni a all y peiriant chwilio ddod o hyd i mi yn haws ... Rwy'n poeni bod y darllenydd yn mwynhau fy postiadau blog.

Ers i mi fod yn darllen yr erthyglau hynny ers tro, gallaf wir sylwi pan fydd blogwyr eraill yn ei wneud. Dim ond gair o rybudd i'r blogwyr hynny - I. darllen sgip llawer o'ch swyddi o'i herwydd. Weithiau, byddaf hyd yn oed yn stopio tanysgrifio.

Ffordd arall o ddweud wrth y blogwyr hyn yw trwy eu sylwebyddion ... rydych chi'n tueddu i weld gwahanol sylwebyddion bob wythnos rydych chi'n mynd i'w blog. Dim sgyrsiau ... dim ond sylw yma ac acw ac nid yw'r darllenwyr byth yn dychwelyd. Dwi wir yn mwynhau gweld yr un Folks yn ôl yn fy mlog drosodd a throsodd. Rydw i wedi tyfu i ddod yn ffrindiau gyda llawer o fy ymwelwyr - er nad ydw i erioed wedi cwrdd â nhw yn bersonol.

Mae'r rhai ohonoch sydd â chefndir marchnata uniongyrchol yn gwybod bod ymchwil ar unrhyw gyfrwng yn dweud wrthych ei bod yn anoddach cael darllenwyr newydd na chadw'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae'n strategaeth hunan-drechu pan fyddwch chi'n ysgrifennu i adeiladu lleoliad Peiriant Chwilio ond nid yw'ch darllenwyr yn mwynhau nac yn glynu wrth eich blog. Mae'n rhaid i chi ddal i optimeiddio a pharhau i drydar er mwyn cael mwy o drawiadau gan Peiriannau Chwilio.

Peidiwch ag ysgrifennu am Search Engines. Ysgrifennwch ar gyfer eich darllenwyr.

19 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Nid wyf yn aml yn cysylltu â'm swyddi fy hun oni bai ei fod yn wirioneddol gymharol.

  Dwi bron byth yn cysylltu â'm swyddi fy hun. Mae hynny oherwydd y rhan fwyaf o'r amser, nid yw'n ymddangos bod fy swyddi yn dilyn ei gilydd. Maent fel arfer ar bwnc y foment yn unig, heb unrhyw gysylltiad (neu fawr ddim, os o gwbl) â swyddi blaenorol.

 3. 3

  Dechreuais flog a meddyliais fy mod yn mynd i wneud yr union beth hwnnw, ysgrifennu i gael rhengoedd tudalennau ac ati, yna pan ddechreuais ysgrifennu, roedd yn teimlo fel nad fi oedd hi ... Oherwydd nad oedd! Yna dywedais os oeddwn yn mynd i wneud hynny roedd yn mynd i fod ar fy nhelerau a dim eraill. Dim ond ers mis yr wyf wedi bod yn blogio ac rwy'n hoffi'r ffaith fy mod i'n meithrin perthnasoedd ac nid cysylltiadau!

  • 4

   Diolch, Latimer! Roeddwn i ychydig drosodd yn eich blog (rwy'n credu bod gennym ffrind yn gyffredin - JD o Du Mewn Busnes. Mae'ch blog wedi'i ysgrifennu'n feddylgar iawn ... rydych chi'n cyffwrdd â nifer o bynciau ffrwydrol iawn, ond rydych chi'n parchu darparu'ch ochr chi o'r ddadl ac yn gadael y pwnc ar agor i'w drafod.

   Darllenais lawer o erthyglau ar y blogosffer am yr hyn yr ydych chi Os bod yn gwneud ... ac rydw i'n meddwl yn blwmp ac yn blaen fod y rhan fwyaf ohono yn BS Mae'n debyg iawn i ddweud wrth rywun sut maen nhw Os cael sgwrs gyda dieithryn.

   Diolch am stopio heibio a rhoi sylwadau!
   Doug

 4. 5

  Diolch am stopio gan Doug, fel y dywedaf ar fy mlog rwyf bob amser yn agored i glywed pob barn a gallwn gael trafodaethau deallus dros unrhyw fater. Unwaith eto diolch am wneud sylwadau.

 5. 6

  Doug,

  Roeddwn i eisiau rhoi gwybod i chi fy mod i wir wedi mwynhau'r hyn a ddywedasoch yn y swydd hon. Dechreuais fy mlog ychydig dros fis yn ôl ac rwy'n gyson yn dysgu sut i wneud y peth hwn, felly mae eich cyngor yn help mawr oherwydd ei fod yn wir. Er mai prin fy mod i wedi bod ar hyn funud, rydw i wedi gorfod brwydro yn erbyn y demtasiwn i wneud UNRHYW Bopeth i wella'r cyfrif. Mae fel caethiwed crac neu rywbeth, wyddoch chi? MWY o ddarllenwyr, mae'n rhaid i mi gael MWY DARLLENWYR.

  Ond nawr darllenais eich post ac mae'r cyfan yn dod yn ôl ataf, fel y llais bach hwnnw a ddaliwyd yn gaeth yng nghefn fy meddwl. Yr un sy'n cael ei gosbi am wneud synnwyr. “Siaradwch yr hyn rydych chi'n ei wybod, dywedwch ef fel rydych chi'n ei ddweud, a byddan nhw'n dod.”

  Gydag ymddiheuriadau, wrth gwrs, i “Field of Dreams”.

 6. 7

  Diolch, Keith. Rwy'n credu bod pawb (hyd yn oed y tu allan i flogio) yn ceisio cydnabyddiaeth. Rwyf hefyd yn cael fy hun yn ysgrifennu weithiau'n pendroni sut y bydd yn effeithio ar fy SEO, dolenni, cloddiau, ac ati. Un o'r rhesymau pam ysgrifennais y swydd hon oedd cadw fy hun yn unol hefyd!

 7. 8

  Keith,

  Post da. Rwy'n ceisio peidio ag ysgrifennu ar gyfer peiriannau chwilio, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i'n meddwl amdano. Yn rhai o deitlau fy swyddi (os yw'n gysylltiedig â digwyddiad mawr), yr wyf yn air fel y gall y peiriannau chwilio ei godi. Nid wyf yn gwneud hyn er mwyn i mi gael nifer uchel o ymwelwyr â'r wefan (mae gen i ffyrdd eraill o fwydo fy ego). Rwy'n ei wneud oherwydd fy mod eisiau i bobl ddarllen yr hyn sydd gennyf i'w ddweud. Gobeithio y byddant yn dod yn ôl ac yn cymryd rhan yn y drafodaeth. Mae blogio yn hwyl. Rwy'n cael cwrdd â phobl wych a dysgu llawer yn y broses.

 8. 9
  • 10

   Paula,

   Unrhyw siawns y gallaf eich herio i ddarparu arddangosiad o'r fath? Nid wyf yn amau ​​nad yw'n bosibl - rwy'n credu bod ffyrdd o wneud y ddau yn ôl pob tebyg. Fodd bynnag, ni allaf nodi unrhyw enghreifftiau. (Efallai bod hynny oherwydd i'r awdur wneud gwaith mor dda o ddefnyddio'r ddwy dechneg.)

   Byddwn i wrth fy modd yn gweld post ar hap sydd wedi'i ysgrifennu'n dda a'i gymharu â swydd sydd wedi'i hysgrifennu'n dda AC sy'n defnyddio technegau ar gyfer Peiriannau Chwilio.

   Diolch!
   Doug

 9. 11

  Hei Doug -

  Mewn perygl o swnio'n hollol hunan-longyfarch, dyma ddarn a greais sy'n cael traffig peiriannau chwilio da ac yn un yr oedd fy darllenwyr rheolaidd hefyd yn ei fwynhau:

  Rheolau Breichled Dim Cwynion: Ydych chi'n glynu wrthyn nhw?

  Mae gen i ychydig fel yna - i Dduw yn unig y bydd y gogoniant!

  Er fy mod yn cyfaddef fy mod yn gwybod beth ydych chi'n ei olygu - weithiau rwy'n gwyro mwy o blaid SEO na fy narllenwyr rheolaidd, ond rwy'n falch bod fy narllenwyr rheolaidd yn dal i ddod yn ôl oherwydd eu bod yn hoffi fi.

  Mae fel rydw i gyda TheThinkingBlog.com Ilker Yoldas: Dwi'n dal i'w ddarllen oherwydd fy mod i'n ei hoffi, er mwyn iddo allu ysgrifennu SEO a byddwn i dal yno fel ei ddarllenydd rheolaidd!

  Cymerwch ofal a diolch am ymateb,
  Paula

  • 12

   Diolch, Paula. Gobeithio, byddwch chi'n cymryd hyn y ffordd iawn - ond rwy'n credu eich bod chi wedi helpu i gefnogi fy rhagosodiad mewn gwirionedd. Nid yw eich sôn am “freichled dim cwyno” sawl gwaith yn yr ychydig ddarnau cyntaf ddim yn canu’n wir - mae’n darllen fel SEO oedd y flaenoriaeth yn hytrach na fel petaech yn siarad â mi.

   Mae'r swydd yn un wych, peidiwch â chymryd y ffordd anghywir i mi. Ond mewn 5 mlynedd pan all peiriannau chwilio ledaenu data amserol heb yr angen i ysgrifennu ar eu cyfer - a fyddai hyn yn fodd naturiol o ysgrifennu post?

   Yn eironig, es i y swydd hon ar y Blog Meddwl ac mae gan y paragraff cyntaf 21 dolenni di-os ynddo am gysylltu'n ddwfn â'i flog. Mae'r cysylltiadau hynny ar gyfer peiriannau chwilio yn unig, nid i chi a fi.

   Gyda phob parch dyledus!
   Doug

 10. 13

  Ni chymerwyd unrhyw drosedd; diolch am ddarllen fy swydd.

  Ac ie, wrth gwrs na fyddwn ailadrodd ac eirio ymadroddion SEO pwysig pe na bawn i eisiau i bobl ddod o hyd iddyn nhw.

  Ysywaeth, cymaint yw bywyd SEO'er…

  Tybed sut y bydd y gêm SEO-Google gyfan yn newid yn y dyfodol.

  Dylai fod yn reid hynod ddiddorol…

 11. 15

  Darllenwch y post hwn a pha mor amserol. Gadewais gyfarfod yr wythnos diwethaf lle atebodd cydweithiwr i haeriad nad yw ein gwefannau yn gyfeillgar i ddarllenwyr trwy nodi “nid yw'r tudalennau hyn ar gyfer y darllenwyr. Mae'r tudalennau hyn ar gyfer y peiriannau chwilio ”. Gwnaeth i mi grafu fy mhen ein bod wedi cyrraedd mor bell i lawr llwybr optimeiddio bod rhywun mewn gwirionedd yn CYNNIG na ddylai bodau dynol ddarllen y tudalennau. Yn chwythu fy meddwl. Mae'n ymddangos bod optimeiddio cymaint ag y gallwch wrth greu cynnwys addysgiadol yn syniad tramor. Afraid dweud, anfonais y swydd hon at ychydig o bobl yn fy nghwmni.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.