Stopio Siarad A Gwrando

ddim yn gwrando

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cymdeithasol. Rydym i gyd wedi clywed hynny filiwn o weithiau. Y rheswm yr ydym i gyd wedi clywed hyn filiwn o weithiau yw oherwydd mai hon yw'r unig reol gyson y gall unrhyw un ei phrofi am gyfryngau cymdeithasol.

Y broblem fwyaf a welaf yn rheolaidd yw bod pobl yn siarad ar eu dilynwyr yn hytrach na siarad gyda Iddynt.

Yn ddiweddar, gwelsom gŵyn gan gwsmer ymlaen Twitter ynghylch un o'n cleientiaid. Er nad oedd y gŵyn wedi'i chyfeirio at y cleient mewn gwirionedd, fe wnaethon ni benderfynu mai'r dull gorau fyddai ymateb a dangos ein bod ni'n gwrando ar ein cwsmeriaid, a'n bod ni yma i helpu.

Ymatebodd y cwsmer mai ein cydnabyddiaeth ohono oedd gwneud iawn am y gŵyn wreiddiol. Felly i ailadrodd, cafodd cwsmer gŵyn a'i leisio ar Twitter. Mae ein cleient yn ymateb ac yn cynnig helpu, ac roedd y cwsmer o'r farn bod y cynnig yn ddigon i gadw eu teyrngarwch.

Dyma hanfod cyfryngau cymdeithasol. Yn hytrach na dim ond creu cynnwys sydd ddim ond yn siarad â'ch dilynwyr, treuliwch amser yn gwrando ac yn rhyngweithio â sgyrsiau sydd eisoes yn digwydd ar-lein. Mae hyn yn mynd yn ôl at y pwynt gwreiddiol bod cyfryngau cymdeithasol yn gymdeithasol.

Nid oes unrhyw un yn hoffi'r boi na all wneud unrhyw beth, ond siaradwch amdano'i hun a'r hyn y mae'n ei wneud. Cymerwch yr amser i wrando, ac ymuno â sgyrsiau heb o reidrwydd hyrwyddo rhywbeth y mae eich busnes yn ei wneud.

Fel y dywedodd Ernest Hemingway unwaith, “Rwy’n hoffi gwrando. Rwyf wedi dysgu llawer iawn o wrando'n ofalus. Nid yw'r mwyafrif o bobl byth yn gwrando. ”

Un sylw

 1. 1

  Ni allwn gytuno mwy
  gyda ti. Mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel gwasanaeth cwsmeriaid nid yn unig yn gwrtais iawn ac yn
  hawdd ei ddefnyddio i'ch cwsmeriaid, ond gall hefyd gynhyrchu llawer iawn o draffig,
  ymwybyddiaeth brand ac os caiff ei wneud yn gywir ac mewn ffordd ddoniol, gall fynd yn firaol ac mae hynny'n rhywbeth amhrisiadwy.
  Y llynedd, gallem weld enghraifft wych a wnaed gan Bodyform mewn ymateb i
  Richard Neill. Mae'r pethau hyn yn wych a dylai brandiau ganolbwyntio ar hynny. Mae gwrando yn allweddol i bopeth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.