Nid oes Angen Stori ar Bob Strategaeth Cynnwys

adrodd straeon

Mae straeon ym mhobman ac rydw i'n sâl ohoni. Mae pob ap cyfryngau cymdeithasol yn ceisio eu taflu yn fy wyneb, mae pob gwefan yn ceisio fy nenu at eu stori clickbait, a nawr mae pob brand eisiau gwneud hynny yn emosiynol cysylltu â mi ar-lein. Os gwelwch yn dda gwnewch iddo stopio.

Rhesymau Pam fy mod i'n Tyfu'n flinedig o Straeon:

 • Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ofnadwy wrth adrodd straeon.
 • Nid yw'r mwyafrif o bobl ceisio straeon. Gasp!

Rwy'n gwybod fy mod i'n mynd i gynhyrfu gweithwyr proffesiynol y cynnwys allan yna sydd wrth eu bodd yn cwyr barddonol, adeiladu dilysrwydd, a dal emosiynau eu gwylwyr, gwrandawyr neu ddarllenwyr.

Does dim byd gwell na stori wych sy'n cael ei hadrodd gan brif storïwr. Ond mae dod o hyd i stori wych neu storïwr gwych i'w hadrodd yn eithaf prin. Mae storïwyr gwych yn ystyried buddion adrodd straeon gwych oherwydd eu busnes nhw yw hynny!

Efallai na fydd hynny eich busnes.

Gwnaeth Google dunnell o ymchwil ar yr hyn a ysgogodd bobl i weithredu ar-lein, gan lanio mewn 4 eiliadau gwahanol lle gweithredodd busnesau a defnyddwyr.

 1. Rydw i eisiau gwybod eiliadau
 2. Rydw i eisiau mynd eiliadau
 3. Rwyf am wneud eiliadau
 4. Rydw i eisiau prynu eiliadau

Wrth gwrs, os oes gan brynwr yr amser i wylio, gwrando, neu ddarllen stori, efallai y bydd yn ymgysylltu'n ddyfnach â'ch brand ar-lein. Ond byddwn i'n dadlau bod hyn yn brin. Ac rwy'n credu bod ystadegau'r diwydiant yn cefnogi fy rhagosodiad. Un enghraifft yw twf a phoblogrwydd dau ddigid (llai na 2 funud) fideos “sut-i” ar-lein. Nid yw pobl yn chwilio am straeon, fe wnaethant chwilio am atebion i'w problemau.

Nid wyf yn dweud y dylai eich cwmni roi'r gorau i adrodd straeon yn gyfan gwbl. Pan fyddwn yn gwneud yr ymchwil ac yn datblygu stori gymhellol, mae'r ffeithluniau a'r papurau gwyn a ddyluniwn ar gyfer ein cwsmeriaid yn perfformio'n rhagorol. Fodd bynnag, rydym yn gweld llawer mwy o bobl yn dod i ac yn trosi ar wefannau ein cleientiaid pan fyddwn yn darparu ateb i gywiro eu problem.

Er y dylai darn o'ch cynnwys fod yn adrodd stori gymhellol bodolaeth eich cwmni, eich sylfaenydd, neu'r cwsmeriaid rydych chi'n eu cynorthwyo, mae angen i chi hefyd gael erthyglau cryno, eglur sy'n siarad â:

 1. Sut i ddatrys y broblem.
 2. Sut mae'ch datrysiad yn helpu i ddatrys y broblem.
 3. Pam mae eich datrysiad yn wahanol.
 4. Pam y gellir ymddiried ynoch.
 5. Sut y gall eich cwsmeriaid gyfiawnhau eich cost.

Enghraifft 1: Uchel Dechnoleg, Dim Stori

NIST yw'r Sefydliad Cenedlaethol Safonau a Thechnoleg. Maent yn aml yn cyhoeddi adroddiadau ymchwil hir sy'n argymell polisïau a gweithdrefnau ar gyfer pynciau fel rheoli mynediad, parhad busnes, ymateb i ddigwyddiadau, adenilladwyedd trychinebau a sawl maes allweddol arall. Mae'r PDFs yn hynod fanwl (fel y dylai unrhyw ddogfen ymchwil ffurfiol fod), ond mae angen i'r rhan fwyaf o arbenigwyr TG a Diogelwch ddeall y siopau tecawê - nid astudio pob manylyn.

Mae ein cleient, Canolfannau Data Lifeline, yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel arweinydd ym maes arloesi yn y diwydiant canolfannau data ac arbenigwyr ym maes diogelwch. Mewn gwirionedd, maen nhw'n ganolfan ddata breifat sydd wedi cyrraedd y lefel uchaf o ofynion diogelwch ffederal - FEDRamp. Mae'r cyd-sylfaenydd Rich Banta yn un o'r arbenigwyr mwyaf ardystiedig ar y blaned. Felly, yn hytrach nag adfywio'r ddogfen gyfan, mae Rich yn cymeradwyo crynodeb a ymchwiliwyd ac a ysgrifennwyd gan ein tîm sy'n esbonio'r adroddiad. Sampl - NIST 800-53.

Gwerth yr erthyglau hynny yw ei fod yn arbed tunnell o amser i'w rhagolygon a'u cwsmeriaid. Gyda'r gydnabyddiaeth y mae Rich wedi'i hadeiladu, mae ei grynodeb o'r ymchwil yn ymddiried ac yn cael ei werthfawrogi gan ei gynulleidfa. Dim stori ... dim ond ateb y Rydw i eisiau gwybod anghenion ei gynulleidfa.

Enghraifft 2: Ymchwil Gwerthfawr, Dim Stori

Un arall o'n cleientiaid yw ateb blaengar i weithwyr proffesiynol recriwtio gyfweld ymgeiswyr trwy neges destun, Canvas. Mae'n dechnoleg mor newydd fel nad oes unrhyw un yn chwilio am y math hwn o blatfform ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'r un rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn ceisio gwybodaeth arall ar-lein. Fe wnaethon ni helpu eu tîm i ymchwilio a datblygu rhestr o buddion gweithwyr cost isel sy'n hybu ymgysylltiad, cadw ac yn cael elw gwych ar fuddsoddiad.

Unwaith eto, does dim stori yno - ond mae'n erthygl gynhwysfawr a gwerthfawr wedi'i hymchwilio'n dda sy'n ateb Rwyf am wneud pan fydd cyflogwyr yn ceisio gweithredu manteision newydd i weithwyr.

Am beth mae'ch rhagolwg yn chwilio?

Unwaith eto, nid wyf yn diystyru pŵer adrodd straeon gwych, dim ond cynghori nad hwn yw'r unig offeryn yn eich blwch offer. Mae angen i chi ddewis yr offeryn cywir ar gyfer y gobaith cywir. Ffigurwch beth mae'ch cynulleidfa'n ei geisio a'i ddarparu ar eu cyfer.

Nid stori mohoni bob amser.

2 Sylwadau

 1. 1

  Diolch Douglas am swydd addysgiadol iawn. Rwy'n gwybod bod Cynnwys yn frenin ond nid yw'n angenrheidiol y bydd eich cynnwys yn 1000 + gair. Credaf fod yn rhaid i'ch cynnwys fod â rhywfaint o wybodaeth unigryw a phwy sy'n denu'r ymwelwyr. Ni waeth beth yw'r hyd.

  • 2

   Helo Jack,

   Cytuno'n llwyr - i raddau. Mae'n anodd iawn ysgrifennu'n drylwyr am bwnc heb ysgrifennu'n fanwl. Ac ychydig iawn o dudalennau uchel sydd ar gael ar gyfer geiriau allweddol y chwilir amdanynt wrth chwilio am gynnyrch neu wasanaeth sydd o dan 1,000 o eiriau. Dydw i ddim yn dweud ei bod hi'n rheol ... ond byddwn i'n dweud bod bod yn hollol drylwyr yn.

   Diolch!
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.