Hoffwn pe bai Marchnatwyr yn Stopio Dweud Hwn ...

stopio dweud hyn

Ymwelodd Jenn a minnau â phencadlys Aberystwyth Genesys yr wythnos hon a chael eistedd i lawr eu tîm marchnata digidol ac un o'r cwestiynau a gododd oedd a fyddem ni byth yn rhoi ffeithlun y tu ôl i gofrestriad. Gwnaethom ateb yn gyflym nad oeddem erioed wedi gwneud hynny o'r blaen. Dywedodd y tîm Rhyngweithiol eu bod wedi gwneud prawf gyda'r ddau a whitepaper a infographic a 0% wedi cofrestru a lawrlwytho'r papur gwyn a 100% wedi cofrestru i weld yr ffeithlun.

Rwyf wrth fy modd pan fyddwn yn cwrdd â thimau sy'n gwrthsefyll y status quo ac yn profi rhywbeth fel hyn. Mae mor bwysig ein bod ni, fel marchnatwyr, yn mynd yn groes i'n gogwydd naturiol neu feysydd cysur ac yn gwneud ein diwydrwydd dyladwy i brofi pob senario.

Yr wythnos hon, ReachForce rhyddhau cyfweliad a wnaethant gyda mi ar Data Mawr a marchnata ac mae hwn yn bwnc rwy'n angerddol amdano. Gyda Data Mawr, gellir cyflwyno data amser real i farchnatwyr gyda chyfaint, amrywiaeth, cyflymder a gonestrwydd y 4 V. Yn syml, nid oes unrhyw reswm i farchnatwyr sydd ag adnoddau brofi a mesur bob rhyngweithio y dyddiau hyn.

Y datganiad yr hoffwn i farchnatwyr roi'r gorau i'w ddweud yw,

Fe wnaethon ni roi cynnig ar hynny ac ni weithiodd.

Rwy'n cwestiynu eu diffiniad o ceisio yn ogystal â'u cwestiwn o ddim yn gweithio. Roedd gennym un gobaith, fel enghraifft, a nododd nad oeddent yn gwneud SEO oherwydd bod eu holl ragolygon yn dod o Facebook. Gofynnais ble roeddent yn rhoi eu cyllideb i gyd ... nid yw'n syndod bod y cyfan yn Facebook. Wel, nid yw hynny'n golygu na weithiodd chwiliad organig, mae'n golygu nad oedd adnoddau wedi'u defnyddio i'w brofi yn wirioneddol a gweld a oedd ROI positif. Mae hynny'n wahaniaeth enfawr.

Ochr yn ochr â'r datganiad hwnnw mae eraill:

Rydym yn cael ein holl fusnes trwy atgyfeiriadau ac ar lafar gwlad.
Nid yw'r cyfryngau cymdeithasol yn gweithio.
Nid oes gennym amser i ddatblygu cynnwys.

Mae ychydig o ymchwilio i hyn yn nodweddiadol yn canfod nad yw'r wefan wedi'i darganfod wrth chwilio, dim strategaethau cynnwys, gwybodaeth gyswllt ar goll na ffurflen nad yw'n gweithio ar y wefan, dim rhaglen farchnata e-bost…. wel does ryfedd bod eich holl fusnes yn dod trwy atgyfeiriadau ac ar lafar gwlad! Nid oes unrhyw ffordd arall i wneud busnes gyda chi ar-lein!

Ychydig flynyddoedd yn ôl, byddwn yn cwyno bod y broblem gyda analytics yw ei fod yr un mor ddeallus ag y mae'r defnyddiwr yn brofiadol ac yn soffistigedig yn ei ddefnyddio. Rhedeg adroddiad heb gloddio'n ddyfnach, a gallwch wneud rhai penderfyniadau ofnadwy gan ddefnyddio analytics. Mae gwneud penderfyniadau cadarn yn gofyn am weithredu'n gadarn o analytics ac mae angen profiad ar ddatgodio'r data. Mae dadansoddeg yn offeryn gwych ar gyfer gofyn cwestiynau, ond yn offeryn ofnadwy ar gyfer dod o hyd i atebion.

Mae Data Mawr, Llwyfannau Rheoli Data, Dangosfyrddau ac offer eraill yn dod i'r amlwg mewn gwirionedd. ReachForce yn cywiro problemau ansawdd data sefydliadau trwy lanhau eu data - dad-duping, safoni, normaleiddio, cywiro a gwirio - ar sail awtomataidd a pharhaus. Mae popeth sydd ei angen arnoch i ddechrau mesur a gweithredu'r ymgyrchoedd marchnata gorau yn effeithiol ar gael nawr.

Cwmni hynod ddiddorol y cyfarfûm ag ef yn ddiweddar oedd Peerview - sy'n meincnodi cyllid corfforaeth gyfan yn erbyn pethau fel eu hymdrechion marchnata fel y gallant weld sut y maent yn mynegeio o'u cymharu â'u cystadleuaeth a'u diwydiant. Dychmygwch allu dangos i'ch bwrdd fod eich gwariant marchnata yn is na'r cyfartaledd neu fod eich cost fesul plwm a thwf yn fwy na'r diwydiant! Mae'r atebion hyn ar gael inni nawr.

Yr hyn nad yw ar gael, serch hynny, yw'r ddawn a'r adnoddau i ddefnyddio'r dechnoleg.

Mae'n anoddach dod o hyd i dalent nag offer. Mae cael dadansoddwyr marchnata sy'n gallu profi, mesur a gwneud rhagdybiaethau yn iawn yn mynd yn anoddach nag erioed. Cyfweliad ReachForce

Rydym yn gweithio gyda chwmnïau ymgynghori fel Perscio, sy'n datblygu modelau rhyfeddol o gywir ar gyfer dadansoddiad rhagfynegol y bydd marchnatwyr yn gallu eu defnyddio i ddeall eu gwariant traws-sianel yn well i weld sut y bydd newidiadau yn eu buddsoddiad marchnata yn effeithio ar ganlyniadau gyda chywirdeb anhygoel.

Ni fydd nifer frawychus o gwmnïau rydyn ni'n eu cyfweld ac yn gweithio gyda nhw yn mesur ac, yn lle hynny, yn dal i farchnata o'r glun. Nid Mam a Phops yw'r rhain ... mae rhai ohonynt yn gwmnïau Fortune 500. Maent yn osgoi methodolegau mesur profedig ac yn ail-gydio mewn systemau a fyddai'n gwella eu penderfyniadau marchnata oherwydd bod yr un systemau hynny hefyd yn darparu metrigau atebolrwydd cynyddol. Nhw yw'r math o swyddogion gweithredol sy'n tynnu sylw at sut mae rhywbeth yn edrych neu'n swnio, gan ohirio gweithredu'r strategaeth yn barhaus a mesur yr effaith oherwydd does ganddyn nhw ddim syniad sut y bydd yn perfformio.

Fel marchnatwyr, gallwn wneud yn well. Rhaid inni wneud yn well. Mae'r offer yno!

3 Sylwadau

 1. 1

  AMEN! Yn anffodus rwy'n clywed hyn trwy'r amser. “Fe wnaethon ni roi cynnig ar hynny 10 mlynedd yn ôl ac ni weithiodd.” Rwy'n ei glywed amlaf gan y bobl sydd wedi gweithio yn y cwmni hwn ers 15+ mlynedd. Sut mae cael pobl i edrych ymlaen ac nid yn ôl? Neu ymddiried y gall syniadau newydd droi hen syniad yn un da?

 2. 2

  “Wel does ryfedd bod eich holl fusnes yn dod trwy atgyfeiriadau ac ar lafar gwlad! Nid oes unrhyw ffordd arall i wneud busnes gyda chi ar-lein! ”

  Hyn! Hyn! Miliwn o weithiau hyn!

  Rwyf wedi clywed swyddogion gweithredol dirifedi yn ildio i mi gyda llinellau ynglŷn â sut “nid dyna sut mae'n gweithio yn ein diwydiant. Daw 98% o'n busnes o alwadau diwahoddiad. "

  Ie ... Pan fyddwch chi'n dyrannu 98% o'ch cyllideb gen arweiniol i ganolfan alwadau, mae hynny'n tueddu i ddigwydd.

  Doug - Ydych chi wedi ystyried gwneud cwrs sylfaenol ar sut mae'r rhyngrwyd yn arwain at fusnes? Gyda nifer y swyddogion gweithredol nad ydyn nhw'n deall y pethau sylfaenol, rwy'n credu y byddech chi'n lladd! 🙂

 3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.