Rhoi'r gorau i Bregethu Rhwydweithiau Cymdeithasol i Fusnesau

Depositphotos 16232957 s

Mae yna gryn dipyn o bobl rwy’n eu parchu’n rhanbarthol ac yn genedlaethol yn y chwyddwydr ar y Cyfryngau Cymdeithasol - ond rwy’n wirioneddol gredu eu bod yn llywio rhai busnesau i’r cyfeiriad anghywir trwy eu cynghori i fuddsoddi yn y rhwydwaith cymdeithasol yn unig.

Fel y gwyddoch, rwy'n weithredol ar draws tunnell o rwydweithiau cymdeithasol, gwefannau cyfryngau cymdeithasol a chymwysiadau cymdeithasol. Mae gen i ddilyniant eithaf da ar y rhwydweithiau rydw i'n perthyn iddyn nhw. Y cwestiwn yw pa mor dda y mae fy mlog wedi gwneud diolch i'r rhwydweithiau cymdeithasol hynny. Wedi'r cyfan, mae'r rhain yn ffrindiau y gellir ymddiried fwyaf ynddynt - fy rhwydwaith! Dylent gyfrif am lawer iawn o draffig, iawn?

Anghywir!

Ffynonellau Traffig i Martech Zone

Gadewch i ni edrych ar yr 143,579 diwethaf a gyfeiriodd ymwelwyr at fy mlog:

 1. Google: 117,607 o ymwelwyr unigryw
 2. StumbleUpon: 16,840 o ymwelwyr unigryw
 3. Yahoo !: 4,236 o ymwelwyr unigryw
 4. Twitter: 2,229 o ymwelwyr unigryw
 5. Yn fyw: 605 o ymwelwyr unigryw
 6. MSN: 559 o ymwelwyr unigryw
 7. Gofynnwch: 476 o ymwelwyr unigryw
 8. AOL: 446 o ymwelwyr unigryw
 9. Facebook: 275 o ymwelwyr unigryw
 10. LinkedIn: 93 o ymwelwyr unigryw
 11. Baidu: 79 o ymwelwyr unigryw
 12. Altavista: 54 o ymwelwyr unigryw
 13. Plaxo: 41 o ymwelwyr unigryw
 14. Netscape: 39 ymwelydd unigryw

Pe bawn i'n gwrando ar yr holl Smipis, Byddwn i'n treulio'r dydd yn diweddaru Facebook ac LinkedIn i geisio gwneud bwch. Dydw i ddim.

Rwy'n awtomeiddio swyddi a diweddariadau i'r rhwydweithiau cymdeithasol hynny, ond nid wyf yn treulio amser yn eu gweithio. Mae yna ddau reswm:

 • Maent yn eisoes fy rhwydwaith dibynadwy. Nid oes angen i mi wthio na gwerthu iddyn nhw - maen nhw yno i mi eisoes.
 • Mae eu yn bwriadu cysylltu â mi trwy'r cyfryngau cymdeithasol hyn yw peidio â phrynu gennyf i, ac nid ydynt yn disgwyl imi werthu iddynt. Hynny yw, nid wyf yn mynd i gam-drin y berthynas sydd gennyf â'r bobl hyn.

Byddaf yn parhau i geisio meithrin perthnasoedd newydd lle mae'n gwneud synnwyr - trwy beiriannau chwilio. Rwy'n gwybod bod yna bobl yn chwilio am yr atebion rwy'n eu darparu yn y blog hwn felly rydw i'n mynd i ganolbwyntio ar dyfu fy canlynol trwy ateb y cwestiynau hynny. Mae'n seiliedig ar ganiatâd, mae'n eNFAWR (o'i gymharu â'r traffig 0.2% o fy rhwydwaith), a'u bwriad yw edrych am yr atebion rwy'n eu darparu.

A yw hyn yn golygu eich bod chi'n gwneud yr hyn rwy'n ei wneud?

NA! Nid wyf yn eich cynghori i anwybyddu rhwydweithiau cymdeithasol na'r bobl sy'n pwyso arnoch chi i'w defnyddio. Yr hyn yr wyf yn ei gynghori yw eich bod yn mesur canlyniadau eich ymdrechion ac yn addasu eich strategaethau yn unol â hynny. Mae gormod o Smippies allan yna yn efengylu buddion Rhwydweithiau Cymdeithasol heb yr arbenigedd i'ch helpu i fesur y canlyniadau a blaenoriaethu'ch strategaethau yn unol â hynny.

Heriwch yr ymgynghorwyr hyn i brofi'r buddion ariannol! Dywedais wrth rai arbenigwyr dielw yn Mentrau Arweinyddiaeth heddiw y gwir - fel busnes, rwy'n mesur ymgysylltiad yn ôl arwyddion doler. Os ydw i'n marchnata'n dda, rydw i'n cynyddu fy noleri caffael gwerthiant, yn tyfu fy noleri upsell, ac yn cynnal fy noleri cadw.

9 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu bod gennych bwynt enfawr yno, o ystyried y bwlch cefnforol rhwng y peiriannau chwilio a'r lleill. Fodd bynnag, gallai fod yn ddiddorol pe bai rhywun yn gallu darganfod cymarebau trosi pob segment hefyd, dim ond i wirio ar yr ymwelwyr byrbwyll yn unig sy'n perthyn i bob cyfrwng.

 2. 3

  AMEN !! Rwy'n cytuno'n llwyr. Er nad ydych chi'n cymryd unrhyw beth oddi wrth y cyfryngau cymdeithasol, mae'n rhaid i chi gael gafael ar ble mae'ch traffig yn dod yn naturiol! Hyd yn oed pan fyddwch CHI yn cael traffig o rai gwefannau cyfryngau cymdeithasol (hy Stumbleupon), RHAID i chi fesur GWERTH a BWRIAD yr ymwelwyr hynny.

  Er ... byddwn i hefyd wedi rhoi blogiau yn yr un categori ...

  • 4

   Jim,

   Rwy'n cytuno â chi 100%! Mae blogio wedi'i gynnwys a RHAID cael elw ar fuddsoddiad os yw'n mynd i gael ei ddefnyddio fel ffordd gredadwy o gynhyrchu addasiadau. Mae gormod o Smippies allan yna yn gwerthu blogio fel y Greal Sanctaidd, ond nid yn dysgu cwmnïau sut i ddefnyddio blog yn strategol a mesur y canlyniadau.

   Mae chwilio yn gyfrwng mor wych oherwydd bod bwriad wedi'i ysgrifennu'n uniongyrchol yn y “blwch chwilio” bach hwnnw - p'un a yw'n PPC neu'n organig!

   Doug

 3. 5

  Hyd yn oed o fewn y gwefannau cymdeithasol gallwch wneud hyn. Rydyn ni wedi bod yn postio newyddion a gwybodaeth i sawl safle ac mae twitter yn dod â'r traffig o'r ansawdd gorau i ni. Mae'n ail yn y niferoedd cyffredinol, ond mae'r amser a dreulir a'r tudalennau a welir ymhell i ffwrdd y gorau.

  Felly o fewn yr is-set honno, rydyn ni'n canolbwyntio ar sicrhau bod twitter yn rhan o'n gwaith allgymorth.

 4. 7

  Rydw i mewn cysylltiadau cyhoeddus ac rydyn ni'n bendant yn gwneud llawer o gwnsela / pregethu SM y dyddiau hyn. Ond rwyf bob amser yn ofalus i atgoffa cleientiaid bod yn rhaid i'r mentrau newydd hyn fod yn rhan o ddatrysiad cwbl integredig. Mae angen help ar lawer o'n cleientiaid i fapio'r dirwedd ddigidol a chyfieithu cynnwys da i'r rhwydweithiau cymdeithasol. Ond yn y pen draw mae'n rhaid iddo ddod yn ôl i ddoleri a dangos gwerth. Ac rydych chi'n tanlinellu pwynt tyngedfennol mai Google yw eich “hafan” ac mae'n rhaid i chi ofalu am y ffynhonnell honno yn anad dim. Diolch. (ps Fe wnes i gysylltu trwy Twitter, heh)

  • 8

   Helo Caroline,

   Mae hynny'n anhygoel! Falch o'ch gweld chi yma trwy Twitter - dwi'n cael hyd at 8% o'm traffig ar ddiwrnodau o Twitter felly rydw i'n ei werthfawrogi. Rwy'n cael 50% + o Chwilio felly rwy'n talu ychydig mwy o sylw yno! 🙂 Rwy'n awtomeiddio fy mhorthiant i Twitter o Twitterfeed fel nad oes angen unrhyw ymdrech dan sylw!

   Diolch!

 5. 9

  Post gwych Doug. Fe wnaethoch daro ar (yn ein barn ni) y man marchnata mwyaf sensitif - MESUR. Mae llawer o bobl a busnesau yn methu yn ei farn ef ac nid ydynt yn gwneud penderfyniadau nac addasiadau addysgedig i'w cynllun / gweithgareddau marchnata. Peidiwch â'm cael yn anghywir, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ddyfais gyfathrebu wych, ond mae'n rhaid i chi werthuso'n wrthrychol faint o ymdrech i fuddsoddi ynddo yn erbyn cyfryngau eraill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.