Stopiwch Guddio rhag Eich Ymwelwyr

cuddio

Mae'n dal i fy synnu faint o gwmnïau sy'n cuddio oddi wrth eu cwsmeriaid. Roeddwn i'n gwneud rhywfaint o ymchwil yr wythnos diwethaf ar ddatblygwyr apiau iPhone oherwydd mae gen i gleient sydd angen app iPhone. Gofynnais i rai pobl ar Twitter. Douglas Karr rhoddais rai atgyfeiriadau imi ac roeddwn hefyd yn gwybod am un atgyfeiriad o sgwrs flaenorol gyda ffrind arall. Es i wefannau tri chwmni gwahanol a mynd yn rhwystredig ar unwaith.

Roedd gan bob cwmni wefan o leiaf ond roedden nhw i gyd yn amwys, yn denau, yn ddiflas, neu bob un o'r uchod. Nid oeddent hyd yn oed yn dweud yn glir “rydym yn gwneud apiau iPhone” ac ni wnaethant arddangos unrhyw waith blaenorol na lluniau sgrin.

Gwaethygodd hyd yn oed pan euthum i'w tudalennau cyswllt. Ni welais un rhif ffôn, cyfeiriad, nac mewn rhai achosion hyd yn oed cyfeiriad e-bost. Roedd gan y mwyafrif ffurflen gyswllt syml.

Er i mi lenwi'r ffurflenni cyswllt, roeddwn i'n teimlo ychydig yn bryderus. A oedd y cwmnïau cyfreithlon hyn? A allwn i ymddiried ynddynt gydag arian fy nghleient? A fyddent yn gwneud gwaith da? Mae fy nghleient eisiau rhywun lleol - ydyn nhw hyd yn oed wedi'u lleoli yn Indianapolis?

Mae fy nghleient yn gwmni gweithgynhyrchu gwerth miliynau o ddoleri ac mae angen i mi allu eu cyfeirio at rywun â hyder. Hyd yn hyn nid oeddwn yn siŵr a oeddwn wedi dod o hyd i'r cwmni iawn.

Yna, cefais atgyfeiriad arall ar Twitter gan Paula Henry. Cyfeiriodd fi at gwmni. Pan euthum i wefan y cwmni, cefais fy ngwerthu. Dyma pam:

  • Cawsant a gwefan hardd mae hynny'n gwneud iddyn nhw edrych fel cwmni go iawn
  • Fe wnaethant arddangos gwirioneddol lluniau sgrin o waith blaenorol
  • Maent yn nodwch yn glir beth maen nhw'n ei wneud: “Rydyn ni'n datblygu cymwysiadau iPhone”
  • Maent yn yn weithredol ar Twitter ac arddangos eu sgyrsiau Twitter ar y wefan (gallaf ddod o hyd iddynt i siarad â nhw)
  • Mae gan eu tudalen gyswllt gyfeiriad e-bost, cyfeiriad corfforol, a rhif ffôn

Yn fyr, gwnaeth y cwmni hi'n hawdd imi ymddiried ynddynt. Fe wnes i alw a gadael post llais a chefais alwad yn ôl o fewn awr. Gofynnais rai cwestiynau a dysgais fwy am eu gwaith blaenorol. Rydw i nawr yn mynd i weithio gyda nhw i ddatblygu ap iPhone ar gyfer fy nghleient.

Mae'r ddelwedd rydych chi'n ei chyflwyno ar-lein, y neges rydych chi'n ei chyfleu, a rhwyddineb cysylltu â chi yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'ch cwsmeriaid. Gwnewch eich hun yn hawdd i wneud busnes ag ef.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.