Stopiwch Adeiladu Meddalwedd Crappy - Meddalwedd Integredig yn Ennill o Hyd

Defnyddio meddalwedd fel gwasanaeth

Dyma rywbeth nad yw CIO mewnol a'ch timau technoleg mewnol eisiau i chi ei wybod, gallai gweithredu meddalwedd 18 mis sydd ddim ond yn costio $ 500K i chi - gallai $ 1MM gael ei wneud yn uffern lawer yn rhatach ... a dylai fod. Maent yn adeiladu diogelwch swyddi oherwydd nad yw'r mwyafrif o arweinwyr a marchnatwyr lefel C yn deall sut y gall ac y dylai technoleg weithio.

Defnyddio meddalwedd fel gwasanaethFel marchnatwyr rydyn ni i gyd eisiau'r meddalwedd sy'n cyfateb i unicorn. Yr un sy'n gwneud genhedlaeth arweiniol, creu cynnwys, sgorio plwm, optimeiddio trosi ... o, ie, ac mae ganddo analytics haen ar ei ben. Ac, fel marchnatwyr a thechnolegwyr, rydyn ni am fynd i adeiladu meddalwedd oherwydd ein bod ni'n argyhoeddedig na allwn ni ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnom. Y gwir amdani, fodd bynnag, yw y gallwn ddod o hyd i bron i 90% o'r hyn sydd ei angen arnom os ydym yn rhoi'r gorau i chwilio am yr unicorn mewn “datrysiadau” drud, wedi'u prisio gormod, a dechrau edrych ar apiau gwe integredig ar ffracsiwn o'r gost.

Felly beth ddylech chi edrych amdano wrth weithredu apiau gwe integredig? Dyma'r 3 peth gorau y dylech edrych amdanynt:

1) Integreiddio'n Rhydd

P'un a ydych chi'n edrych ar ddarparwyr gwasanaeth e-bost, meddalwedd gyfrifo, neu unrhyw beth rhyngddynt, dylech edrych am wasanaeth sy'n integreiddio'n rhydd. Pam? Oherwydd ei fod yn golygu y bydd y gwasanaeth yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch data yn y ffordd rydych chi eisiau. Y gyfrinach i ddefnyddio unrhyw wasanaeth yw deall bod un egwyddor graidd - data yn eiddo i chi, nid y gwasanaeth. Mae cwmni sydd am integreiddio â myrdd o wasanaethau yn deall hyn ac felly'n gwneud defnyddio eu gwasanaeth yn llawer haws.

2) API Agored

Hyd yn oed os nad ydych chi'n ddatblygwr ac nad ydych erioed wedi clywed am agoriad API dylech edrych am wasanaethau sydd ag APIs agored. Mae'r rheswm yn syml, mae APIs yn caniatáu i unrhyw un adeiladu gwasanaethau a chynhyrchion ar ben eu app. Pam mae hyn yn bwysig? Un rheswm mawr yw ei fod yn caniatáu defnydd creadigol o'r app craidd. Gall unrhyw un ddod i adeiladu gwasanaeth defnyddiol a allai gau twll neu roi cyfle ychwanegol i chi. Y rheswm mawr arall yw y gallwch CHI adeiladu ar ei ben. Ydych chi'n cofio bod unicorn y soniais amdano yn gynharach? Os oes gennych chi neu adnodd datblygwr y golwythion technegol, gallwch adeiladu ar ben yr ap, neu ddefnyddio data mewn ffordd rydych chi eisiau. Mae APIss Agored yn rhoi fframwaith i ddatblygwr weithio ohono ac nid yw'n gwneud i chi orfod adeiladu neu ailadeiladu gwasanaeth.

3) Cymuned Weithgar

Un o'r pethau mwyaf trawiadol a welais yn gweithio yn y diwydiant hwn yw sut mae gan gwmnïau / apiau sy'n cofleidio'r syniad o integreiddiadau sylfaen ddefnyddwyr iach, egnïol a bywiog. Ydy, mae rhai yn fwy bywiog nag eraill, ond mae gan y mwyafrif o gwmnïau sy'n cofleidio'r syniad o gysylltedd sylfaen ddefnyddwyr sydd am gael eu cysylltu. Pam ei bod yn bwysig dod o hyd i apiau sydd â'r naws gymunedol hon? Oherwydd bod y mwyafrif o apiau sydd â hyn hefyd yn ailadrodd ar eu app, gwrandewch ar adborth cwsmeriaid, ac yn gyffredinol mae ganddyn nhw gymhellion i barhau i gynnal a thyfu'r sylfaen ddefnyddwyr honno. Mae llawer o apiau llonydd yn stopio ailadrodd neu ddim ond yn ailadrodd unwaith neu ddwywaith y flwyddyn. Rydych chi am ddod o hyd i apiau sy'n gwella ac yn rhyddhau integreiddiadau newydd yn gyson, gan eich agor chi i fwy o gyfleoedd.

Nid y rhain yw'r unig bethau i edrych amdanynt ond yn fy mhrofiad i maent yn arwyddion hynod o ap da. Gall apiau integredig helpu i arbed amser, arian a chur pen i chi. Mae edrych i adeiladu'r unicorn yn gamgymeriad ffwl, yn enwedig pan allwch ddod o hyd i ychydig o apiau cwbl integredig sy'n datrys mwyafrif eich anghenion.

Gadewch inni wybod beth yw rhai o'ch hoff apiau integredig isod.

Un sylw

  1. 1

    Rwyf bob amser yn rhyfeddu at y dyfyniadau a'r llinellau amser y mae ein cleientiaid yn cael eu rhoi weithiau gan eu timau TG eu hunain ar rai prosiectau. Ni allech fod wedi dweud ei fod yn well ... mae'n haws datblygu erioed meddalwedd ddibynadwy, ddiogel a chadarn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.