StitcherAds: Rheoli Ad Cymdeithasol, Profi, Ymhelaethu, a Phersonoli

StitcherAds

Mae Platfform Ad Cymdeithasol StitcherAd yn galluogi busnesau a marchnatwyr i adeiladu hysbysebion pwerus Facebook, Instagram, Pinterest a SnapChat gydag ateb wedi'i adeiladu i'w werthu.

Nodweddion Ad Stitcher yn Cynnwys

  • Hysbysebion awtomataidd ar gyfer brand a pherfformiad - adeiladu, profi, optimeiddio a phersonoli ymgyrchoedd heb fawr o ymdrech a chanlyniadau mawr. Rhyfeddwch eich cwsmeriaid trwy ddosbarthu hysbysebion sy'n cyfateb i'w diddordebau cynnyrch penodol, prynu hoffterau, lleoliad a mwy.
  • Personoli hysbysebion yn seiliedig ar ymddygiad cwsmeriaid - Pwerwch eich hysbysebion gyda'ch data eich hun. Cael gwared ar rwystrau i awtomeiddio gydag atebion bwydo cynnyrch hyblyg. Cyfunwch fewnwelediadau o ymddygiadau ar-lein ac yn y siop, mewnwelediadau cynnyrch, a chanlyniadau creadigol i ddarparu profiad unedig i'ch cwsmeriaid.
  • Optimeiddiadau ar sail rheolau a rheoli ymgyrchoedd - Trowch eich catalog cynnyrch yn filoedd o bobl greadigol berthnasol, ar frand ar unwaith neu drawsnewid ymgyrchoedd brand mwy yn asedau tappable, symudol-gyntaf. Gosod ymgyrchoedd i flaenoriaethu pobl greadigol sy'n perfformio'n dda a dysgu pa hysbysebion sy'n dal sylw ac yn gyrru perfformiad.
  • Profi rhaniad strwythuredig, aml-amrywedd a lifft - Profwch a dysgwch o'ch hysbysebion i benderfynu pa newidynnau sy'n cael yr effaith fwyaf.
  • Mesur cywir ac adrodd wedi'i addasu - Rhowch ymddiriedaeth yn ôl yn eich adroddiadau. Diffiniwch eich model metrigau a phriodoli gyda'r un fformiwlâu arfer y mae eich tîm yn eu llunio â llaw. Integreiddiwch bartneriaid olrhain trydydd parti i ddefnyddio'ch ffynhonnell o wirionedd. Cadwch olygfeydd dangosfwrdd ac awtomeiddio adroddiadau yn syth i'ch mewnflwch.

Cysylltwch â StitcherAds I Ddechrau Arni

dangosfwrdd stitcherads

Mae StitcherAds Am Ddim i Fanwerthwyr sy'n Cymryd Rhan yn Dydd Gwener #BuyBlack ar Facebook

StitcherAds cyhoeddi ei fod benthyca ei dechnoleg troshaenu i fanwerthwyr am ddim i'w helpu i dynnu sylw at gynhyrchion o frandiau Du mewn hysbysebion ar Facebook ac Instagram i gefnogi ymgyrch #BuyBlack Friday ar Facebook.

Cyhoeddodd Facebook a Tymor y Gymorth, gan gynnig tri mis o gefnogaeth, adnoddau, addysg, ac arweinyddiaeth meddwl i gefnogi busnesau bach trwy'r tymor gwyliau heriol hwn. Fel rhan o Tymor Cymorth, heddiw lansiodd Facebook y #BuyBlack dydd Gwener ymgyrchu yn yr UD - ailddosbarthu egni diwrnod manwerthu corfforol mwyaf y flwyddyn i ddathlu a chefnogi busnesau Du a'u cymunedau. Rhwng Hydref 30 - Tachwedd 27, bydd pob dydd Gwener yn ystod Tymor Cymorth Facebook yn tynnu sylw busnesau Du, yn dathlu diwylliant Du, ac yn ysbrydoli defnyddwyr i #PrynuDu.

Er mwyn helpu manwerthwyr mawr i gefnogi menter #BuyBlack Friday ar draws eiddo Facebook, mae StitcherAds yn benthyca ei dechnoleg troshaenu i fanwerthwyr am ddim. Gyda hynny, mae StitcherAds yn ei gwneud hi'n haws i fanwerthwyr awtomeiddio hyrwyddo cynhyrchion o fusnesau Du ar draws hysbysebion ar Facebook ac Instagram. Gall porthwyr cynnyrch ar gyfer manwerthwyr gorau gynnwys miliynau o gynhyrchion o filoedd o frandiau. Bydd cynnig #BuyBlack StitcherAds yn helpu i dynnu sylw'r busnesau Du yn awtomatig o'r porthiannau cynnyrch hynny. 

  • pwythwr delwedd ad rotator enghraifft 2
  • pwythwr delwedd ad rotator enghraifft 1

Mae technoleg StitcherAds yn ei gwneud hi'n bosibl i fanwerthwyr ddatgelu a chategoreiddio cynigion, cynhyrchion a bargeinion ar draws categorïau - o harddwch a ffasiwn i addurn cartref a phopeth rhyngddynt. Gyda'r gallu hwn, gall manwerthwyr arddangos cynhyrchion o fusnesau Du yn awtomatig yn ystod ymgyrch #BuyBlack Friday ar Facebook.

Bydd y tymor gwyliau hwn yn heriol i lawer o fusnesau bach, gyda mwy o bobl yn siopa ar-lein nag erioed o'r blaen. Mae penderfyniad Facebook i helpu busnesau bach i ffynnu yn ganmoladwy. Ac mae ffocws eleni ar ddathlu busnesau Du a'u cymunedau yn goeth. Mae'n anrhydedd i ni allu chwarae rôl wrth helpu i yrru menter Facebook yn ei blaen.

Declan Kennedy, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd, StitcherAds

Mae technoleg StitcherAds yn helpu hysbysebwyr i raddfa ymgyrchoedd marchnata perfformiad twndis llawn ar Facebook, Instagram, Pinterest a Snapchat. Mae'r cwmni wedi grymuso rhai o'r hysbysebwyr mwyaf ledled y byd gan ddefnyddio awtomeiddio tanwydd data i yrru gwerthiannau ar-lein ac yn y siop.

Cysylltwch â StitcherAds I Ddechrau Arni

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.