Mae Stirista yn Pweru Ei Graff Hunaniaeth Newydd gyda Data Amser Real

Graff Hunaniaeth Sitrista OMNA Data Amser Real

Mae defnyddwyr yn prynu mewn siop ar-lein o'ch cyfrifiadur cartref, yn ymweld â thudalen cynnyrch mewn safle arall ar dabled, yn defnyddio ffôn clyfar i bostio amdano ar gyfryngau cymdeithasol ac yna'n mynd allan i brynu cynnyrch cysylltiedig yn gorfforol yn y ganolfan siopa gyfagos.

Mae pob un o'r cyfarfyddiadau hyn yn helpu i ddatblygu proffil defnyddiwr cyflawn, ond maent i gyd yn wahanol dafelli o wybodaeth, yn portreadu seliau ar wahân. Oni bai eu bod wedi'u hintegreiddio, maent yn parhau i fod yn fersiynau ar wahân ohonoch ar draws cyfeiriadau corfforol, IDau Dyfais, manwerthwyr y byd go iawn, siopau ar-lein, tudalennau gwe o gynnwys, dyfeisiau symudol, gliniaduron, teledu cysylltiedig, a dimensiynau eraill rydych chi'n rhyngweithio ynddynt.

Gall cysylltydd parhaus fel cyfeiriad e-bost - yn aml wedi ei frysio at ddibenion preifatrwydd - neu ddyfais uno'r gwahanol dafelli data, gan greu graff hunaniaeth integredig sy'n cynrychioli golwg gyfannol ar aelwyd neu unigolyn sy'n galluogi marchnatwyr i dargedu eu hymgyrchoedd yn well at berthnasol. cynulleidfaoedd. 

Ar wahân i gasglu ac uno'r holl ddata hwnnw, yr her fwyaf i graff hunaniaeth ddefnyddiol yw ei gadw'n gyfredol. Gyda defnyddwyr yn rhyngweithio'n gyson trwy gydol y dydd, mae'n hawdd i ddata fynd yn hen ffasiwn ac yn anghywir yn gyflym. 

Ond nawr mae'r darparwr gwasanaethau marchnata sy'n cael ei yrru gan ddata, Stirista, wedi cyrraedd y brig, gyda'r graff hunaniaeth amser real cyntaf ar y farchnad.

Ddim yn foethusrwydd

Tra bod y mwyafrif o graffiau adnabod yn cael eu diweddaru bob 30 neu 90 diwrnod, mae Graff Hunaniaeth OMNA - dadorchuddio gan Stirista ym mis Ebrill - yn diweddaru bob eiliad. 

Nid yw'r adfywiad amser real hwnnw o ddata hunaniaeth defnyddiwr bellach yn foethusrwydd, ond yn anghenraid. Mae perthnasedd defnyddiwr yn swyddogaeth uniongyrchol o gywirdeb y data, a ffactor allweddol mewn cywirdeb yw ffresni data.

Rydym yn parhau i glywed gan farchnatwyr rhwystredig yr addawyd mynediad iddynt i ddata cudd-wybodaeth defnyddwyr amser real yn unig i ddarganfod bod llawer o'r hyn y maent yn ei ddefnyddio i ymgysylltu â chwsmeriaid a rhagolygon yn hen ddata anghywir. Mae Stirista yn dod â OMNA i'r farchnad, y graff hunaniaeth amser real cyntaf, sy'n cael ei ddiweddaru i'r ail ac yn rhoi'r mewnwelediadau sydd eu hangen ar gwmnïau i ddeall eu cartrefi targed yn well - ble maen nhw'n gweithio, sut maen nhw'n gwario eu harian, pa ddyfeisiau maen nhw'n eu defnyddio, a y lleoedd y maent yn ymweld â hwy mewn modd diogel sy'n cydymffurfio â phreifatrwydd.

Ajay Gupta, Prif Swyddog Gweithredol Stirista

Yn gyntaf, mae data defnyddwyr yn newid yn gyflym. Mae cyfeiriad stryd, perchnogaeth dyfeisiau, data prynu neu wybodaeth arall yn helpu i ddiffinio unigolyn neu gartref mewn ffyrdd sy'n cydymffurfio â phreifatrwydd. Meddyliwch sawl gwaith y dydd rydych chi'n gwneud dewis newydd ynglŷn â gwylio cynnwys, gwylio rhaglen, prynu rhywbeth, neu ymweld â rhywle yn y byd go iawn. 

Yn ail, mae'r amgylchedd gwirioneddol ar gyfer cyrraedd pobl neu aelwydydd â negeseuon perthnasol hefyd yn newid yn gyflym. Yn fwyaf nodedig, mae'r cwci trydydd parti yn pylu, ac mae'r gallu i dargedu neu briodoli hysbysebion ar ddyfeisiau symudol yn fwyfwy cymhleth. Mae hysbysebion teledu llinol yn gostwng, wrth i wylwyr symud i ffynonellau cynnwys eraill.

Ac mae deddfau ac ymwybyddiaeth newydd am breifatrwydd defnyddwyr wedi gwneud cydsyniad ac anhysbysrwydd defnyddiwr yn ganolbwynt hanfodol i unrhyw gasglu data neu reoli hunaniaeth.

Mae OMNA yn syntheseiddio biliynau o ryngweithio sy'n cynnwys tua 500 o ddynodwyr ar gyfer pob proffil. Os yw marchnatwyr am ddrilio i lawr o dan y Graff Hunaniaeth cynhwysfawr, gallant gyrchu'r graffiau cyfansoddol: dros 90 miliwn o aelwydydd yr UD yn y Graff IP, mwy nag 1 biliwn o ddyfeisiau cysylltiedig yn y Graff Dyfais, a data am fwriad lleoliad a symudiad sy'n barhaus wedi'i ddiweddaru yn y Graff Lleoliad.

Yr Offeryn Canolog

Fel y mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn sylweddoli, roedd y data o gwcis trydydd parti yn hynod wallus beth bynnag, ac roedd yn darnio pobl yn batrymau pori digidol neu ryngweithio apiau symudol nad oeddent o reidrwydd yn adlewyrchu eu set gyflawn o ddiddordebau. 

Mewn cyferbyniad, mae'r data cyntaf ac ail barti sy'n ffurfio'r craidd mewn graffiau hunaniaeth fel OMNA Stirista yn benderfyniadol ac yn gywir iawn. Fel integreiddiad o amrywiol data eu hunain, mae graffiau o'r fath yn rhoi darlun mwy cyflawn o ddiddordebau a demograffeg unigolyn neu aelwyd.

Nid yw'n syndod, felly, bod y graff hunaniaeth wedi dod yn offeryn canolog i farchnatwyr yn yr amgylchedd newydd hwn.

Gall hysbysu'r hysbysebion a ddanfonir i gartref penodol gyda theledu cysylltiedig (CTV) ecosystem darlledu, cebl, a Over-the-Top (OTT) gwasanaethau ffrydio. Nid oes gan amgylcheddau CTV fynediad at gwcis ac yn eu hanfod maent yn erddi muriog lle gellir pennu diddordebau gwylwyr trwy doddi gwahanol haenau o ddata hunaniaeth mewn graff adnabod.

Gall graff adnabod hefyd arwain hysbysebu neu negeseuon eraill i ddyfeisiau symudol aelodau'r cartref, neu'r hysbysebion a'r cynnwys a gyflwynir i ddefnyddwyr dilys ar wefannau brand. 

Cyflymder Bywyd

Gyda chymaint o fathau o ddyfeisiau a llwyfannau ar gael i ddefnyddwyr, un o'r materion mwyaf sy'n wynebu marchnatwyr yw cyflwyno negeseuon perthnasol ar draws sianeli rhyngweithio - ond gan gapio eu hamlder fel nad yw gwylwyr yn teimlo eu bod yn cael eu peledu. Yn ogystal, mae'r broblem o briodoli effaith neges neu ymgyrch benodol ar brynu yn y pen draw, er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd gwariant marchnata penodol.

Y ffordd orau o wneud hynny yw trwy ddeall cartref neu unigolyn ar draws dyfeisiau ac yn y byd go iawn, trwy graff hunaniaeth gynhwysfawr a diweddar. Mae OMNA yn gadael i frandiau eu data parti cyntaf eu hunain am eu cwsmeriaid a'u hymwelwyr mewn llai na 24 awr, gan baru a gwella proffiliau â data OMNA fel bod brand yn gwybod mwy am ei dorf ei hun.

Wrth i'r pandemig ddirywio, mae marchnatwyr bellach yn mynd i'r afael â byd newydd a sy'n dod i'r amlwg o ddata defnyddwyr. Graffiau adnabod fel MONA yn offer hanfodol ar gyfer llywio gofynion targedu a phriodoli hysbysebwyr a pherthnasedd a gofynion preifatrwydd defnyddwyr, ar gyflymder sy'n adlewyrchu cyflymder bywyd. 

Cliciwch Yma Am ragor o wybodaeth am OMNA

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.