Ydyn Ni'n Dal Angen Brandiau?

brandio

Mae defnyddwyr yn blocio hysbysebion, mae gwerth brand yn gostwng, a ni fyddai'r mwyafrif o bobl yn poeni pe bai 74% o frandiau'n diflannu yn llwyr. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod pobl wedi cwympo allan o gariad gyda brandiau yn llwyr.

Felly pam mae hyn yn wir ac a yw'n golygu y dylai brandiau roi'r gorau i flaenoriaethu eu delwedd?

Defnyddiwr Grymus

Y rheswm syml pam mae brandiau yn cael eu dadseilio o'u safle pŵer yw oherwydd nad yw'r defnyddiwr erioed wedi cael ei rymuso'n fwy nag y mae heddiw.

Mae cystadlu am deyrngarwch brand bob amser wedi bod yn anodd ond nawr mae'n frwydr ffyrnig; mae'r ymchwydd mewn gwariant hysbysebion digidol yn golygu mai dim ond clic i ffwrdd yw'r cynnyrch gorau nesaf, a'i bris. A. Astudiaeth Dynamics y Cyfryngau ar amlygiad i hysbysebion Datgelodd fod defnyddwyr yn gweld 5000 o hysbysebion a datguddiadau brand y dydd ar gyfartaledd

Mae cymaint o ddewisiadau amgen i gwsmeriaid fel bod y brand sy'n gwerthu iddyn nhw weithiau'n cael ei ystyried fel y lleiaf pwysig, mae'n ymwneud yn fwy â'r gwasanaeth y mae'r brand yn ei ddarparu neu'r pris maen nhw'n gwerthu cynhyrchion arno sy'n gwneud un cwmni'n wahanol i'r gweddill. Ychwanegwch at hynny'r ffaith bod defnyddwyr bellach yn cysylltu â brandiau ar sawl sianel, mae'n fwyfwy anodd i farchnatwyr a hysbysebwyr ennill sylw.

Cyfleustra dros Apêl Emosiynol

Mae'r amgylchiadau hyn yn golygu bod angen i'r gwasanaethau y mae brandiau yn eu darparu heddiw fod yn gwsmeriaid-gyntaf. Mae cwmnïau sydd fwyaf llwyddiannus yn blaenoriaethu profiad y defnyddiwr dros fudd emosiynol ac arloesedd cyflym dros ymylon tymor hir. Dim ond edrych ar Uber yn tarfu ar y diwydiant llogi preifat neu Airbnb yn newid wyneb teithio. Mae Spotify yn enghraifft o gwmni a werthfawrogodd fynediad dros berchnogaeth am y tro cyntaf.

Yn gynyddol, mae'n well gan ddefnyddwyr gynhyrchion a gwasanaethau sy'n darparu profiadau defnyddwyr o'r radd flaenaf ar alw yn hytrach nag apêl emosiynol a syniadau mawr. Mae Uber, Airbnb a Spotify wedi gweld llwyddiant ysgubol oherwydd eu bod wedi gallu darparu profiad deinamig i gwsmeriaid sy'n datrys y problemau nad yw cwmnïau presennol wedi'u cael.

O ganlyniad i'r disgwyliadau cynyddol hyn, mae cwmnïau a diwydiannau'n wynebu aflonyddwch yn gyson. Mae yna gwmni sy'n tyfu bob amser a all gynnig gwasanaeth yn well na chwaraewr sydd eisoes wedi'i sefydlu. Mae hyn yn ei dro yn gorfodi pob brand i barhau i godi eu gêm o ran profiad y cwsmer, ac mae defnyddwyr yn elwa o'r gystadleuaeth wresog.

Delwedd Brand yn erbyn Profiad y Cwsmer

Yn y pen draw, mae brandiau llwyddiannus heddiw yn llai dibynnol ar eu delwedd brand yn unig a mwy ar brofiad uniongyrchol cwsmer o'u cynnyrch neu wasanaeth. Felly er y gall gwerth brandiau fod yn dirywio, mae gwerth perthnasoedd cwsmeriaid ar gynnydd.

Fel y dywedodd Scott Cook unwaith, “Nid brand yr hyn a ddywedwn wrth y defnyddiwr mwyach ydyw, dyna mae defnyddwyr yn dweud wrth ei gilydd ydyw.” Felly mae darparu profiad cwsmer eithriadol o'r pwys mwyaf i frandiau hwyluso teyrngarwch brand a sicrhau bod defnyddwyr yn rhannu profiadau brand cadarnhaol.

Brandiau sy'n Sefyll am Rywbeth

Bydd delwedd brand bob amser yn bwysig ond mae'n gwisgo ffurf newydd. Mae defnyddwyr bob amser wedi bod eisiau bod yn gysylltiedig â brandiau sy'n sefyll am yr un pethau ag y maen nhw'n eu gwneud yn unigol, ond nawr mae disgwyl i frandiau weithredu ar yr addewidion hynny. Mae angen iddyn nhw wneud yr hyn maen nhw'n dweud y mae eu brand yn sefyll amdano oherwydd bod brandio wedi dechrau cyfnod o atebolrwydd. Mae defnyddwyr ifanc yn chwilio am frandiau sy'n byw'r stori maen nhw'n ei hadrodd.

Mae Chocolonely Tony yn enghraifft ddiddorol o'r Iseldiroedd; mae'r brand ar genhadaeth i gyflawni siocled 100% heb gaethweision. Yn 2002 darganfu sylfaenydd y cwmni fod cwmnïau siocled mwyaf y byd yn prynu siocled o blanhigfeydd coco a oedd yn defnyddio caethwasiaeth plant, er gwaethaf y ffaith eu bod wedi llofnodi cytundeb rhyngwladol yn erbyn caethwasiaeth plant.

Er mwyn ymladd yr achos, trodd y sylfaenydd ei hun yn 'droseddwr siocled' trwy fwyta'r siocled anghyfreithlon a mynd ag ef ei hun i'r llys. Aeth y cwmni o nerth i nerth ac yn 2013 gwerthodd ei far siocled 'Bean to Bar' cyntaf o ganlyniad i'r gefnogaeth yr oedd wedi'i hennill ar gyfer ei gwrs. Nid prynu i mewn i'r siocled yn unig y mae cwsmeriaid ond yr achos y cafodd y brand ei greu i'w ddatrys.

Llywio Heriau Brandio'r 21ain Ganrif

Bydd angen brandiau arnom bob amser, ond er mwyn i frand gael ei garu mae'r polion yn uwch heddiw. Nid yw'n ymwneud â chreu delwedd brand mwyach ond ymgorffori'r brand hwnnw ym mhob agwedd ar fusnes a marchnata. Bellach mae brandiau'n cael eu gwneud gan y profiadau maen nhw'n eu darparu i'w cwsmeriaid.

Felly yn y pen draw, mae brandio yn bwysicach nag erioed - mae newydd newid. Rhaid i frandiau ddysgu darparu ar gyfer defnyddiwr newydd, wedi'i rymuso, sy'n chwilio am frand sy'n sefyll am rywbeth. Mae'r dirwedd ddigidol newydd a chystadleuol hon yn her ond bydd hefyd yn darparu cyfleoedd i lwyddo yn yr oes newydd sbon hon.

'Llwyddo mewn oes newydd sbon' oedd thema eleni ar gyfer cynhadledd OnBrand flynyddol Bynder lle rhannodd siaradwyr o frandiau fel Uber, Linkedin, Twitter a HubSpot eu straeon ar sut i adeiladu brand llwyddiannus yn yr 21ain ganrif.

Cofrestrwch ar gyfer y Newyddion Diweddaraf Am OnBrand '17

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.