Steve Jobs: Ffocws, Gweledigaeth, Dylunio

llyfr swyddi steve

Ar y podlediad ddydd Gwener buom yn trafod y llyfrau gorau y byddem wedi'u darllen eleni ac, o bell ffordd, fy hoff un oedd Steve Jobs. Nid wyf wedi bod yn darllen llawer yn ddiweddar - rwyf mor ddiolchgar i Jenn am brynu'r llyfr i mi!

llyfr swyddi steveNid yw'r llyfr yn gariad i Jobs. Mewn gwirionedd, rwy'n credu ei fod yn talu darlun cytbwys lle mai anfantais Swyddi oedd ei faterion rheoli gormesol. Rwy'n dweud gormesol oherwydd yr effaith a gafodd ar ei iechyd, ei deulu, ei ffrindiau, ei weithwyr a'i fusnes. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn edrych ar Apple mewn parchedig ofn ... fel un o'r cwmnïau mwyaf gwerthfawr ar y blaned. Fodd bynnag, roedd anfantais ... Teyrnasodd Apple unwaith fel arweinydd yn y diwydiant PC ac yna collodd ei sylfaen.

Digon o'r negyddol ... Roedd swyddi yn wirioneddol yn fod dynol unigryw. Gwnaeth ei ffocws a'i weledigaeth laser, ynghyd â'i flas digyfaddawd mewn dylunio, ei gwmni yn unigryw. Trawsnewidiodd swyddi y diwydiant cyfrifiaduron pen desg, y diwydiant argraffu bwrdd gwaith, y diwydiant cerddoriaeth, y diwydiant ffilmiau animeiddiedig, y diwydiant ffôn a nawr y diwydiant llechen. Nid dylunio yn unig ydoedd, fe drawsnewidiodd y ffordd yr oedd y busnesau hynny yn gweithio mewn gwirionedd.

Roeddwn i'n un o'r beirniaid pan ddywedodd Apple ei fod yn agor siopau adwerthu. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn gnau ... yn enwedig gan fod Gateway yn cau eu rhai i lawr. Ond yr hyn nad oeddwn yn ei ddeall nad oedd y siopau adwerthu yn ymwneud â gwerthu cynnyrch, roeddent yn ymwneud â chyflwyno'r cynhyrchion yn y ffordd yr oedd Swyddi eisiau iddynt gael eu harddangos. Os nad ydych wedi bod i siop Apple, dylech edrych arno mewn gwirionedd. Hyd yn oed os ymwelwch â'r Prynu Gorau yn unig, fe welwch sut mae Apple yn cael ei gyflwyno'n wahanol.

Mae Walter Isaacson yn storïwr anhygoel a chefais fy nghludo i'r llyfr cyn gynted ag y gwnes i ei agor. Roedd gwawdlun o'r Swyddi a welsom i gyd, ond roedd gan y llyfr gymaint mwy o fanylion anhygoel trwy gyfweliadau â'r bobl a oedd yn yr un ystafell. Nid bod y llyfr yn ddi-ffael, serch hynny. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Forbes wahanol iawn stori am yr ymgyrch Think Different.

Yn bersonol, y neges y cerddais i ffwrdd â hi o'r llyfr yw bod llwyddiant i'w gael pan fyddwch chi'n ddi-baid wrth ddilyn eich gweledigaeth. Rwy'n teimlo bod ein busnes ein hunain yr un mor llwyddiannus â pha mor ymroddedig ydym i ddarparu gwasanaethau gwych i'n cleientiaid. Dwi ddim yn siŵr fy mod i'n barod i aberthu cymaint ag y gwnaeth Swyddi i gyrraedd yno. Ar un ystyr, efallai ei fod wedi ennill llawer o frwydrau, ond nid wyf yn siŵr iddo ennill y rhyfel.

Byddwn i wrth fy modd yn clywed eich meddyliau ar y llyfr!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.