8 Cam at Grefftio Tudalennau Glanio Effeithiol

Tudalennau Glanio

Mae tudalen glanio yw un o'r sylfeini craidd a fydd yn helpu'ch cwsmer i lywio trwy daith eu prynwr. Ond beth yn union ydyw? Ac yn bwysicach fyth, sut y gall dyfu eich busnes yn benodol?

I fod yn gryno, an tudalen lanio effeithiol wedi'i gynllunio i wneud i ddarpar gwsmer weithredu. Gallai hyn fod naill ai i danysgrifio i restr e-bost, cofrestru ar gyfer digwyddiad sydd ar ddod, neu brynu cynnyrch neu wasanaeth. Er y gall y nod cychwynnol fod yn wahanol, mae'r canlyniad yr un peth. A hynny yw trawsnewid cleient yn gwsmer sy'n talu.

Nawr ein bod wedi diffinio beth yw tudalen lanio, gadewch inni siarad am y ffactorau sy'n ei gwneud yn datrysiad dylunio gwe cymhellol. Dyma gamau y gallwch eu dilyn i wneud eich tudalen lanio yn anorchfygol.

Cam 1: Diffinio'ch Cynulleidfa Darged

Cyn i chi ddechrau ysgrifennu, dylai fod gennych syniad clir o bwy yw'ch cynulleidfa darged. Creu persona cwsmer trwy roi priodoleddau penodol iddo fel oedran, rhyw, graddfa addysg, galwedigaeth, incwm misol, a mwy.

Trwy wneud hyn, byddwch chi'n gallu teilwra'ch neges yn glir, mynd i'r afael â phwynt poen penodol, ac amlinellu budd eich cynnyrch. Ar ôl diffinio'ch cynulleidfa, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

Cam 2: Defnyddiwch Gyfraith dwyochredd

Mae seicolegwyr cymdeithasol yn cyfeirio at y ffenomen hon fel ysfa dwfn i ddychwelyd caredigrwydd pryd bynnag y bydd rhywun yn gwneud rhywbeth braf i chi. Dim ond rhai o'r anrhegion y mae cwmnïau'n eu defnyddio i ddefnyddio'r dacteg hon yn effeithiol yw samplau am ddim, adroddiad manwl, neu hyd yn oed rhestr wirio ysgrifennu copi syml.

Felly gadewch i ni ddweud eich bod chi'n ceisio cael e-bost cwsmer neu a ydyn nhw wedi tanysgrifio i restr bostio. Gallwch addo cynnig gwerth uchel iddynt i'w sbarduno i weithredu. Ac os ydych chi'n rhoi rhywbeth gwerthfawr i ffwrdd, yna byddan nhw'n cymryd yn ganiataol bod yr hyn rydych chi'n ei gynnig hyd yn oed yn well.

Cam 3: Ysgrifennwch Bennawd ac Is-bennawd Cymhellol

Pennawd yw eich prif fachyn i rîlio cwsmer ynddo; y troad pen sy'n dal eu sylw. Mae angen iddo gyfleu'ch pwynt yn glir ac yn gryno. Yn y cyfamser, mae'r is-bennawd yn darparu mwy o fanylion am eich cynnyrch neu wasanaeth i wneud i gleient aros a gwybod mwy.

Wrth ysgrifennu'r ddau, troswch eich nodwedd yn fudd bob amser. Er enghraifft, os ydych chi'n gwerthu ffôn clyfar sydd â bywyd batri hir, peidiwch â siarad am ei mAh (miliampere-hour). Yn lle hynny, dywedwch “Gor-wyliwch eich hoff sioe Netflix ar yr un pryd.” Fel hyn, rydych chi'n dweud sut y gall y cynnyrch effeithio ar fywyd eich cynulleidfa a datrys pwynt poen penodol yn eu bywyd.

Cam 4: Darparu Prawf Cymdeithasol

Mae prawf cymdeithasol yn elfen hanfodol ar eich tudalen lanio gan ei fod yn dangos i'ch darpar gwsmer bod pobl eisoes yn elwa o nodweddion eich cynnyrch. 

Mae 88% o ddefnyddwyr yn ymddiried mewn adolygiad defnyddiwr cymaint ag argymhelliad personol.

HubSpot

Felly ceisiwch gael tystebau gan gwsmeriaid hapus a gwyliwch eich cyfradd trosi yn dringo i fyny. Wedi'r cyfan, mae pobl yn tueddu i ddilyn y fuches. A phan fydd y fuches yn fodlon, bydd darpar gleientiaid yn ceisio cymryd rhan i fod yn rhan o'r profiad.

Cam 5: Mynd i'r afael â Phwyntiau Poen Vistors a Sut Rydych chi'n Dileu Nhw

Gadewch i ni ddweud eich bod chi'n gwerthu rhaglen ymarfer cartref i ddechreuwyr. Un o'ch pwynt poen yma yw y gallai fod gan eich cleient broblemau hyder sy'n deillio o'u pwysau. Efallai eu bod yn cael trafferth ffitio i'w dillad ac mae hyn wedi effeithio ar eu bywyd cymdeithasol.

Nawr, eich swydd yw creu tudalen lanio sy'n tynnu sylw at y pwynt poen hwn ac yna ei ddileu gan ddefnyddio'ch gwasanaeth. Efallai y bydd eich pennawd yn edrych yn debyg i:

Sicrhewch ffigwr siglo yng nghysur eich cartref eich hun. Or Paratowch y bod traeth hwnnw'n barod ar gyfer yr haf.

Yna gallwch ddilyn hyn gydag is-bennawd bachog:

Mae'r rhaglen ymarfer cartref hon wedi'i chynllunio i'ch arafu heb ddibynnu ar offer, meddyginiaeth na gêr pen uchel. Y cyfan sydd ei angen yw amser, cymhelliant, a llifanu cyson.

Cam 6: Ymwelwyr Uniongyrchol â Galwad i Weithredu

Ar ôl ymgorffori'r elfennau uchod, mae'n bryd creu eich Galwad i Weithredu. Mae angen iddo fod yn fyr, yn weladwy ac yn defnyddio iaith berswadiol. Gadewch i ni gadw at y rhaglen ymarfer cartref fel enghraifft.

Yn hytrach na setlo am generig cyflwyno botwm i gael eu e-bost, gallwch ei sbeicio i fyny trwy ddweud Ymunwch â'r criw or Dechreuwch losgi'r braster hwnnw heddiw. Dylech hefyd ddefnyddio graffeg deniadol i arwain y cwsmer yn uniongyrchol i'r alwad i weithredu (CTA). Yn fwy na hynny, defnyddiwch liwiau cyferbyniol i helpu gwneud i'r botwm sefyll allan.

Cam 7: Prawf, Prawf, Prawf ... Popeth

Wrth gwrs, mae angen i chi wneud profion A / B o hyd i gynyddu eich cyfraddau trosi. Profwch bopeth ... o agweddau dylunio, delweddau, ffontiau, penawdau, is-benawdau, delweddau, botymau, galwadau i weithredoedd ... popeth. Nid yw defnyddio strategaeth tudalen lanio byth yn gyflawn heb strategaeth brofi.

Mae profi tudalennau lluosog i wahanol bersonasau a dyfeisiau prynu hefyd yn strategaeth wych. Os yw'n strategaeth B2B, er enghraifft, efallai yr hoffech gael tudalen lanio sydd wedi'i phersonoli i bob diwydiant rydych chi'n ei wasanaethu. Neu os yw'n dudalen lanio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, efallai yr hoffech bersonoli'r cynnwys a'r ddelweddaeth yn ôl oedran, rhyw, lleoliad.

Cam 8: Defnyddiwch Lwyfan Tudalen Glanio

Nid yw dylunio tudalen lanio effeithiol yn gofyn am dunnell o ymdrech nac amser pan fydd gennych yr ateb tudalen glanio iawn. Mae datrysiadau tudalen glanio yn eich galluogi i adeiladu tudalennau glanio hardd gyda'r gallu i ddyblygu, profi, integreiddio a golygu'n ddiymdrech.

Edrychwch ar Instapage, mae'n ddatrysiad tudalen glanio hawdd ei ddefnyddio a fydd yn eich grymuso i gymhwyso'r awgrymiadau o'r erthygl hon!

Dechreuwch Treial neu Cael Demo o Instapage

O Gwsmeriaid Posibl i Rans Fans

Gall tudalen lanio gymhellol gynyddu eich cyfradd trosi a helpu i dyfu eich busnes yn gyflymach. Trwy ddilyn y camau uchod, byddwch yn cynyddu effeithiolrwydd eich tudalen lanio o'r cychwyn arni ac yn lleihau'r amser sy'n ei thiwnio. Cofiwch roi gwerth uwchlaw popeth arall bob amser a byddwch chi'n troi darpar gleientiaid yn gefnogwyr ysgubol mewn dim o dro. 

Datgelu: Martech Zone yn gysylltiedig â Instapage!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.