Penwythnos Cychwyn Stats Squared yn Ennill

Nid oedd unrhyw golledwyr yn y Penwythnos Cychwyn yma yn Indianapolis. Roedd yn gasgliad anhygoel o syniadau gwych - gweithredwyd ar lawer ohonynt eisoes gyda rhai prototeipiau difrifol. Mae Kudos yn mynd i Dawns Lorraine ar gyfer llunio'r digwyddiad anhygoel hwn ar ei ben ei hun - yn ogystal â Purdue Research Park - lleoliad anhygoel i'w gynnal ynddo. Yr enillydd oedd Stats Squared, offeryn ar gyfer monitro'r effaith y mae Twitter yn ei chael ar eich gwefan trwy gyfeirio dolenni.

Y broblem, sydd gen i wedi ysgrifennu amdano, yw bod bron pob busnes yn tanamcangyfrif y traffig atgyfeirio a gânt gan Twitter oherwydd eu bod yn syml yn edrych ar y parthau cyfeirio ar gyfer Twitter.com. Dim ond tua 18% o'r holl draffig Twitter yw Twitter.com.

Mae yna rai atebion - fel defnyddio codau ymgyrchu wrth fyrhau a dosbarthu eich URLs ... ond dim ond ar gyfer y dolenni hynny y mae hynny'n gweithio Chi dosbarthu. Datrysiad arall yw defnyddio Bit.ly Pro… eto, dim ond mesur dolenni hynny Chi dosbarthu. Mae Bit.ly Enterprise yn caniatáu ichi fonitro unrhyw o'ch URLau wedi'u byrhau yn unrhyw le ar Bit.ly. Ond nid yw pawb yn defnyddio Bit.ly.

Ochenaid ... nesaf yw defnyddio teclyn fel Backtweets sy'n debyg i gyrhaeddiad pob dolen rydych chi'n ei roi allan, ond nad yw'n darparu unrhyw ystadegau ar y safle i chi o hyd ar faint o ymweliadau a gyrhaeddodd eich gwefan mewn gwirionedd.

Am lanast.

Yr ateb perffaith, wrth gwrs, fyddai i Twitter ganiatáu i fusnesau ychwanegu eu codau ymgyrchu eu hunain ar gyfer parthau y maent yn berchen arnynt. Y ffordd honno, unrhyw bryd y cysylltwyd unrhyw un â'ch parth, cod ymgyrch yn awtomatig a byddai'r holl Ddadansoddeg yn gallu cofrestru'r wybodaeth o ble y daeth yr ymweliad. Yn eironig ddigon, mae Twitter yn gwneud hyn gyda llawer o'i gysylltiadau ei hun - fel y rhai maen nhw'n eu dosbarthu mewn E-byst.

statssquared.png

Ystadegau Squared yn gobeithio helpu i leddfu'r dirywiad hwn ... o leiaf trwy fesur effaith eich trydar eich hun ar eich gwefan eich hun. Mae Stats Squared yn cyfuno â'ch ffrwd Twitter a Bit.ly i ddarparu stats yn ôl i'ch gwefan. Er ei bod yn ymddangos ei fod yn gweithio gyda Bit.ly yn unig ac nid Bit.ly Pro… h.y. mae ein URLau yn cael eu byrhau fel mkt.gs ond nid yw'n ymddangos ei fod yn cofrestru.

Mae gen i restr ddymuniadau ar gyfer Ystadegau Squared:

  • Colofn dde sefydlog sy'n agregau, sy'n darparu'r Tweets uchaf a'r cyfraddau clicio drwodd (CTRs) yn ôl dydd, wythnos a mis.
  • Y gallu i weld y llwybr dosbarthu, o'r trydariad gwreiddiol i'r bobl a ail-drydarodd, a sawl gwaith y cliciwyd ar y dolenni.
  • Y gallu i weld y bobl sy'n RT eich cysylltiadau fwyaf ac, os yn bosibl, y traffig y gwnaethant ei yrru atoch.

Roedd yn gyffrous bod ar banel y beirniad o'r cychwyniadau a aeth o'r syniad i'r dienyddiad mewn un penwythnos. Mae gan Stats Squared ychydig o waith glanhau tai i'w wneud a rhywfaint o ddatblygiad ychwanegol, ond mae'n sylfaen wych allan o'r bocs. Mae wedi'i gynllunio'n braf, yn apelio yn weledol, ac mae eisoes yn ymddangos ei fod yn gweithio'n dda.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.