Byddwch yn Cau bob amser: 10 Ystadegau sy'n Gyrru Newid mewn Gwerthiannau

bob amser yn gwerthu microsoft

Mae'r tîm yn Microsoft wedi llunio papur gwyn gwych ar heriau a llwyddiannau sefydliadau gwerthu, eu cynhyrchiant, a'u gallu i addasu a mabwysiadu i dechnoleg. Rydym yn aml yn cwrdd â chwmnïau sy'n ystyried canlyniadau gwerthiant trawiadol o dafod leferydd a galwadau diwahoddiad. Dwi byth yn amau ​​bod y naill neu'r llall o'r strategaethau hyn yn gweithio - wrth gwrs.

Nid yw strategaethau gwerthu ar gyfer llawer o gwmnïau wedi newid mewn dros ddegawd. Mae hynny'n anffodus, oherwydd yr hyn sy'n newid yw taith y prynwr a sut mae defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd yn ymchwilio i'w penderfyniad prynu nesaf. Hyd yn oed pan fydd busnes yn derbyn atgyfeiriad gwych gan bartner neu gleient, mae'r gobaith hwnnw wedyn yn ymchwilio i'ch cwmni a'ch awdurdod ar-lein. Y cwestiwn yw Pa mor dda y mae'ch cwmni'n cael ei gynrychioli lle maen nhw'n edrych?

Nid yw gwerthwyr cryf yn cyflawni eu tasgau o ddydd i ddydd yn dda yn unig ... maent yn dibynnu ar sgiliau cyfunol mewn ffyrdd nad oedd yn bosibl ychydig flynyddoedd byr yn ôl. Harvard Adolygiad Busnes.

Papur Gwyn Microsoft, Byddwch yn cau bob amser: Yr ABCs o Werthu yn y Cyfnod Modern, yn adnodd gwych ar gyfer cerdded eich sefydliad trwy'r newidiadau, yn ogystal â chyngor gan adnoddau gwych fel fy ffrind Jason Miller o LinkedIn a dwsin o arbenigwyr eraill ar lywio'ch gwerthiannau i gyfeiriad y gwynt yn hytrach na'i ymladd.

Dyma 10 ystadegau allweddol o'r papur gwyn sy'n darparu tystiolaeth gymhellol, ar draws adnoddau, bod angen i chi fabwysiadu technoleg os ydych chi'n gobeithio cyflymu a chynyddu effeithiolrwydd eich gwerthiannau.

  1. Yn ôl Cynhyrchedd Cyflymder, Dim ond 22% o'u hwythnos sy'n gwerthu mewn Cynrychiolwyr Gwerthu. A. Astudiaeth Penderfyniadau Sirius Datgelodd fod 65% o gynrychiolwyr gwerthu cwmnïau yn treulio gormod o oriau ar weithgareddau nad ydynt yn gwerthu, gan gynnwys cloddio adnoddau a theilwra deunyddiau cyflwyno.
  2. Yn ôl SBI, mae prynwyr yn 57% o'r ffordd trwy'r cylch prynu cyn iddynt gysylltu â gwerthiannau. Ar gyfer pryniannau cymhleth, y rhif hwn yn neidio i 70%.
  3. Yn ôl an Astudiaeth dewis IBM, dim ond 3% yw galwad oer yn effeithiol.
  4. Gan ddefnyddio LinkedIn Inmail, mae derbynwyr yn debygol o ymateb i'r rheini yn drech na 67% o'r amser
  5. Yn ôl Gweledigaethau Corfforaethol, Mae 74% o brynwyr yn dewis y cwmni a oedd yn GYNTAF i ychwanegu gwerth
  6. Roedd 79% o'r bobl werthu a gyflawnodd gwota yn defnyddio technegau gwerthu cymdeithasol. Roedd tua 15% o'r rhai nad oeddent yn defnyddio gwerthu cymdeithasol wedi cyflawni cwota, yn ôl SBI.
  7. Gwerthu cymdeithasol oedd y ffordd # 1 i gynrychiolwyr gwerthu gynhyrchu eu harweinwyr eu hunain, yn ôl SBI.
  8. Yn ôl microsoft, gall mewnwelediadau data perthnasol ar ragolygon gwtogi'r amser a dreulir ar ymchwil cyn galwad dros 70%.
  9. Mae Astudiaeth Arferion Gorau Gwerthu Miller Heiman canfu fod 91% o sefydliadau o safon fyd-eang yn cydweithredu ar draws pob adran i gau bargeinion mawr, tra mai dim ond 53% o'r holl sefydliadau a gydweithiodd ar fargeinion mawr.
  10. Gwelodd cwmnïau sy'n defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol menter gynhyrchiant busnes yn codi cymaint â 30%, yn ôl y Sefydliad Byd-eang McKinsey.

Mabwysiadu yw'r allwedd yn llwyr. Mae sefydliadau gwerthu gwych yn chwilio am yr offer a'r gwasanaethau sy'n galluogi eu cynrychiolwyr gwerthu i werthu ymrwymiadau cyflymach a mwy. Mae sefydliadau gwerthu sy'n ei chael hi'n anodd gweithredu atebion sy'n arafu proses a chynhyrchedd eu timau.

Mae cwmnïau blaengar yn newid prosesau busnes i addasu i arddull newydd o waith y mae dyfeisiau symudol, offer cydweithredu a thechnolegau cymdeithasol yn dylanwadu arno.… Mae busnesau yn newid prosesau i gofleidio'r prynwr busnes newydd… Avanade.

Byddwch yn wyliadwrus am gyfres hyfforddiant ffeithlun, papur gwyn a gwerthiant sydd ar ddod y byddwn yn ei gynnig ar werthu cymdeithasol. Mae hwn yn fwlch enfawr yn y diwydiant y gwnaethom benderfynu ei lenwi. Gwnaethom ddwyn ynghyd arbenigwyr brandio, cyfryngau cymdeithasol a strategwyr cynnwys, ac arweinwyr gwerthu i ddarparu methodoleg profedig ar gyfer trosoli gwerthu cymdeithasol. Yn y cyfamser, gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho'r papur gwyn hwn a gwirio beth sydd gan Microsoft Dynamics i'w gynnig.

Byddwch yn cau bob amser: Yr ABCs o Werthu yn y Cyfnod Modern

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.