2018: Sut Mae Cwmnïau a Defnyddwyr Yn Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Cyflwr y Cyfryngau Cymdeithasol

TribeLocal datblygu arolwg manwl a gynhyrchodd gyfoeth o ymchwil ynghylch sut mae cwmnïau a defnyddwyr yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol fel y mae'n berthnasol i frandiau. Canolbwyntiodd yr holiadur ar gyfer y cwmni ar ychydig o ffactorau yr oeddent yn gallu eu cyfrif gan ddefnyddio astudiaethau amrywiol. Canfyddiadau cyffredinol yr arolwg oedd:

 • Nid yw busnesau wedi derbyn cyfryngau cymdeithasol yn llwyr o hyd
 • Mae defnyddwyr eisiau i'w brandiau ofalu amdanynt a'r gymdeithas

Rhwydweithiau a Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol Gorau yn 2018

Facebook yw'r prif blatfform y mae pawb arno ar hyn o bryd, yn bennaf oherwydd y cyrhaeddiad a'r poblogrwydd. Fodd bynnag, mae Twitter a LinkedIn yn dal i fyny wrth i gwmnïau sylweddoli eu heffeithiolrwydd.

 • Roedd gan Facebook 2.2 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol, hyd yn oed er iddo gael ei wahardd mewn sawl gwlad fel Irac, Syria, Iran a China.
 • Mae gan Twitter 327 miliwn o ddefnyddwyr misol gweithredol, gyda 600 miliwn o drydariadau yn cael eu hanfon bob dydd ar draws y blaned.
 • Mae Instagram wedi cymryd drosodd fel y porth rhannu lluniau mwyaf gyda 200 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol a 60 miliwn o luniau yn cael eu postio bob dydd.
 • Mae Youtube yn cyfrif am dros 1 biliwn o ddefnyddwyr gyda 6 biliwn o oriau o wylio fideo bob mis.
 • Mae LinkedIn yn cysylltu dros 500 miliwn o weithwyr proffesiynol ar draws y blaned.

DPAau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r ymchwilydd Americanaidd Sean Gelles yn darparu 3 dangosydd perfformiad allweddol (DPA) ar gyfer brandiau:

 1. Sylwoldeb - po fwyaf y mae defnyddwyr yn hoffi hysbyseb, yr hiraf y maent yn tueddu i gofio am y brand.
 2. Gwrando - deall gofynion y darpar gwsmeriaid a pha fathau o gynnwys gweledol a llafar a allai ddal eu sylw.
 3. Cyrraedd -  penderfynu pa ymgyrchoedd llwyfannau sy'n addas i'w rhedeg.

Canfyddiadau Ychwanegol gan TribeLocal

 • Offer - Mae cwmnïau angen offer ar gyfer mesur yr ymgyrchoedd Cyfryngau Cymdeithasol ond yn aml maent yn cael eu rhwystro gan gyllidebau a ddyrannwyd ymlaen llaw nad ydynt efallai wedi rhoi cyfle iddynt. Maent yn gwybod bod angen iddynt hefyd integreiddio systemau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM) ond gallant gael eu cyfyngu gan gyllidebau hefyd.
 • Cyllidebau - Mae 50% o'r cwmnïau wedi dyrannu cyllidebau o lai na 5% ar gyfer mentrau Cyfryngau Cymdeithasol. Roedd gan 13% gyllideb o dan 10%
 • Gweithgaredd - ymatebodd mwy na 55% o'r cwmnïau o leiaf unwaith ac yn agos at 54% o'r cwmnïau i ymholiadau cwsmeriaid o fewn 3 awr. Roedd 72% o'r gweithgaredd yn gysylltiedig â marchnata.

Cyflwr y Cyfryngau Cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.