Sut Mae Startups Yn Ewinedd Eu Lansiad ar Helfa Cynnyrch

helfa cynnyrch

Mae'r broses lansio ar gyfer cychwyn mewn unrhyw ddiwydiant yn un fyd-eang: lluniwch syniad gwych, gwnewch fersiwn demo ohono i'w arddangos, denu rhai buddsoddwyr ac yna elw unwaith y byddwch chi'n taro'r farchnad gyda chynnyrch gorffenedig. Wrth gwrs, wrth i ddiwydiannau esblygu, felly hefyd yr offer. Nod pob cenhedlaeth yw datgelu ffordd newydd o gael cychwyniadau i sylw'r cyhoedd.

Roedd cyfnodau blaenorol yn dibynnu ar werthwyr, postiadau a hysbysebion teledu a radio o ddrws i ddrws i lansio cynnyrch. Er bod rhai o'r offer hynny yn dal i fodoli heddiw, mae gwir angen twist modern fel y gall cychwyniadau heddiw gerfio lle mewn marchnad brysur.

Mewn cyfweliad yn 2016 ag Alex Turnbull o Groove, amlinellodd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Cynnyrch Hunt Ryan Hoover ei athroniaeth, a basiwyd i lawr oddi wrth ei dad: Dewch o hyd i dwll, a'i lenwi

Daeth Hoover o hyd i dwll mawr a lluniodd ffordd i'w lenwi. Yn fan cyfarfod ar gyfer y rhai sydd â darpar gychwyniadau, mae'r wefan yn dibynnu ar dafod leferydd i gryfhau neu wanhau achosion unigol trwy ddefnyddwyr i fyny neu i lawr. Os gallwch chi gael digon o upvotes i symud oddi ar y porthiant sydd i ddod, lle mae'r holl gychwyniadau'n cychwyn, byddwch chi'n symud ymlaen i dudalen flaen y wefan a'r porthiant dan Sylw.

Mae'r ystod o gynhyrchion sy'n cael eu cynnig ledled y lle. Bydd Techies yn mwynhau'r apiau ffôn a symudol, tra bod llyfrau ac eitemau eraill ar gael i'w hystyried. Mae hyd yn oed lle Llongwch Glitter Eich Gelynion Dechreuodd hefyd. O fewn 24 awr i lansiad y wefan daro’r cyfryngau cymdeithasol, gorfododd y diddordeb y crëwr i roi’r wefan ar werth.

Mae'n well gan y wefan gynnwys cychwyniadau sy'n 'newydd' - nid yn unig ymdrechion datblygwyr tro cyntaf, ond eitemau sydd wedi'u diweddaru'n sylweddol gan gwmnïau adnabyddus. Maent hefyd yn caniatáu i grewyr sydd ag eitemau nad ydynt yn adnabyddus bostio eu cychwyn, er nad yw'r eitem yn dechnegol newydd.

Gall apiau sydd wedi ail-frandio hefyd fod yn gymwys i gael eu rhestru. Os ydych chi'n fwy o awdur, yna efallai na fydd Hunt Cynnyrch ar eich cyfer chi, gan nad yw'r wefan yn derbyn erthyglau a phostiadau blog. Ni dderbynnir gwasanaethau contract ar y wefan chwaith.

Profwyd ei fod yn eithaf llwyddiannus, gyda bron Cefnogwyr 170,000 ar Facebook a Twitter ym mis Mai y llynedd ac wyth proffil Twitter syfrdanol.

Dal i deimlo wedi fy llethu? Mae gennym ni rai awgrymiadau i sicrhau bod eich profiad Helfa Cynnyrch yn un gwych:

Chwilio Cynhyrchion Tebyg

Dyma'r cam cyntaf methu sgipio cyn cynllunio unrhyw lansiad ar Helfa Cynnyrch, yn enwedig os ydych chi'n boster rookie. Mae cymryd yr amser i ymchwilio a darganfod sut y gwnaeth cwmnïau ac unigolion eraill farchnata eu gwaith, hyd at y taglines, yn fan cychwyn hanfodol. Sylwch ar yr ymadroddion hynny, ond peidiwch ag anghofio sut y gwnaethon nhw greu eu tudalennau glanio. Dylid ystyried pob elfen cyn cymryd y naid, gan fod trychineb yn unig yn mynd i ddod i ben. Byddwch yn graff.

Pan geisiodd fy nghwmni lansio ar Helfa Cynnyrch roeddem tua 4 oed ac wedi sefydlu. Fe wnaethon ni geisio ein gorau i addysgu defnyddwyr bod ein ffôn symudol DIY adeiladwr apiau yn wasanaeth gwych ond roedd y newydd-deb ohono heb fod yn rhywbeth hollol newydd yn arwain at beidio â chael lansiad llwyddiannus. Felly, y pwynt allweddol yma, yw sicrhau eich bod chi'n lansio rhywbeth newydd ac nid rhywbeth sydd eisoes wedi'i roi ar Helfa Cynnyrch cyn na chafwyd canlyniadau gwych.

Mae'n dda dysgu o'ch camgymeriadau. Mae'n well dysgu o gamgymeriadau pobl eraill. Warren Buffett

Dewch o Hyd i'ch Dylanwadwyr

Llwybr arall i lwyddiant ar y wefan yw dod o hyd i ddylanwadwyr - pobl sy'n gallu ennyn diddordeb mewn cychwyn newydd a oedd newydd ei bostio ar y wefan. Mae'n safonol i'r rheini sy'n gysylltiedig â chwmni sy'n gwthio cychwyn i saethu e-byst at eu gweithwyr, gan eu cyffroi gyda'r nod o uwchraddio cynnyrch newydd. I unigolion, mae'n hollol iawn gwneud yr un peth ag aelodau o'r teulu a ffrindiau. (Hyd yn oed os nad yw'ch modryb wedi meistroli e-bost. Mae pob pleidlais yn cyfrif, cofiwch.)

Mae yna derfynau, fodd bynnag. Nid yw Helfa Cynnyrch yn caniatáu i gwmnïau brynu man ar dudalen gartref y wefan yn unig. Does dim ots pa mor anhygoel yw'r hanes, mae'n rhaid iddyn nhw ennill safle uchel o hyd trwy bleidleisiau fel pawb arall.

Cadwch Gyflymder mewn Meddwl Wrth Greu Rhywbeth i'r Wefan

Yn wahanol i wefannau tebyg, mae algorithm Product Hunt yn dibynnu ar gyflymder. Cyn gynted ag y bydd cloc y wefan yn taro PST hanner nos, mae'r diwrnod newydd yn dechrau ac mae'r prif bleidleiswyr dyddiol o'r diwrnod blaenorol yn cael eu clirio. Felly, mae'n hanfodol i'r datblygwyr hynny sicrhau bod popeth wedi'i osod ac yn barod unwaith y bydd y cynnyrch wedi'i bostio a'ch bod ar drugaredd defnyddwyr. Gan nad yw Helfa Cynnyrch yn caniatáu ail-bostio oni bai mewn rhai achosion (a nodwyd uchod), bod un diwrnod yn penderfynu a yw'ch cychwyn yn llwyddo neu'n methu.

Gellir Defnyddio Adolygiadau Defnyddiwr i'ch Mantais

Mae datblygwyr a dylunwyr craff yn defnyddio adolygiadau i gryfhau cynnyrch. Mae dylunwyr wedi adrodd straeon am sut y cafodd fersiwn beta eu app ffôn ei gwella trwy ddarllen sylwadau ar y wefan a thrwsio'r bygiau. Mae tudalen Cwestiynau Cyffredin Cynnyrch Hunt yn mynnu mai dim ond os yw'r diweddariadau'n 'sylweddol' y gellir ail-leoli ap - nodweddion newydd sylweddol yn eu hanfod yn lle tweak yma neu acw. Bydd rheolwyr cymunedol yn gwrthod mân ddiweddariadau, felly cadwch hynny mewn cof.

Mae enghreifftiau o nodweddion derbyniol yn rhedeg y gamut o ryngwynebau estynedig i fwy o argaeledd ar sawl platfform, efallai fersiwn symudol newydd o wefan. Mae hyd yn oed logo newydd yn cyfrif!

Dim ond edrych ar Bws mini. Ar hyn o bryd mae'r ap rhannu ffeiliau ddwy flynedd i'w drydydd iteriad, gyda fersiynau lluosog ar gyfer llwyfannau amrywiol ar ôl lansio fel platfform Mac yn unig.

Amserwch Eich Lansiad yn Gywir

Bydd gwefeistri craff yn sicrhau eu bod yn paratoi lansiad yr eitem yn gywir. Mae straeon arswyd am fusnesau cychwynnol yn barod ar gyfer y pigyn mewn traffig oherwydd eu postio ar Helfa Cynnyrch yn gyffredin, fel datblygwr Ship Your Enemies Glitter yn cael ei foddi gan fudd y cyhoedd.

Gwnewch yn siŵr pan fyddwch chi'n bwriadu lansio, mae popeth wedi gosod y ffordd rydych chi'n ei hoffi. Os nad ydych chi'n barod ac y gallai darpar ddefnyddwyr gael trafferth gyda'r app, byddwch yn barod am ddigon o is-bleidleisiau sy'n tynnu sylw at chwilod ac yn gafael yn y chwith a'r dde. Yna bydd tynged yr ap yn nwylo rheolwyr cymunedol y wefan pan fyddwch yn anfon e-bost atynt gyda fersiwn well.

Mae angen i reolwyr wybod bron popeth rydych chi wedi'i gynllunio yn Fersiwn 2.0 i roi'r gorau i ail-leoli. Sicrhewch fod gennych enghreifftiau yn barod.

Peidiwch â mynd ar ei ben ei hun heb gysylltiadau â'r cyfryngau

Mae defnyddwyr Helfa Cynnyrch Cyn-filwyr yn gyfarwydd â lansio cychwyn, ac mae ganddyn nhw gysylltiadau yn y cyfryngau sy'n helpu gyda chyhoeddusrwydd. Nid yw hynny'n golygu na allwch eu hefelychu. Ydych chi'n adnabod unrhyw blogwyr neu newyddiadurwyr a fu'n ymdrin â chynnyrch cynharach o'ch un chi gydag adolygiadau cadarnhaol? Drafftio e-bost i gael eu sylw am y lansiad newydd a'u hanfon ymlaen ar ddiwrnod lansio.

Gellir awtomeiddio'r negeseuon hyd yn oed i arbed peth amser ar yr hyn a ddylai fod yn ddiwrnod prysur. Mae'n ffordd hawdd o gael eich cychwyn newydd o flaen mwy o belenni llygaid gyda sylw gwych, a chael mwy o bleidleisiau felly.

Meddyliau a Chyngor Terfynol

Mae cadw hyn i gyd mewn cof yn llawer i'w ystyried i unrhyw un, heb sôn am y rookie Helfa Cynnyrch. Os ydych chi'n barod, mae delio ag unrhyw beth y mae'r defnyddwyr yn ei daflu atoch yn gip. Wedi'ch gorfodi i ail-leoli ar ôl i lansiad mawr fynd yn haywire? Dim problem, gadewch i ni drosglwyddo'r diweddariadau i'n rheolwr cymunedol. Heb baratoi ar gyfer diddordeb mwy na'r disgwyl? Gwers wedi'i dysgu ar gyfer y tro nesaf. Wedi'r cyfan, mae defnyddwyr craff yn dysgu o hiccups a chamgymeriadau i fod yn well y tro nesaf. Mae'n werth yr ymdrech.

Mae'r enghreifftiau hyn, da a drwg, yn dangos pa mor bwerus y gall Helfa Cynnyrch fod. Byddai unrhyw ddatblygwr sydd am lansio cychwyn busnes yn gwneud yn dda i edrych ar y gwerth a gynigir gan y wefan. Gall lansiad cynnyrch syml fod yn fan cychwyn ar gyfer llwyddiant cwmni. Os ydych chi'n barod ac yn barod i fynd, chi yw manteision Helfa Cynnyrch. Pob lwc!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.