Penwythnos Cychwyn Busnes - Newid Dinas y Byd Un ar y Tro

penwythnos cychwyn1

Y penwythnos hwn treuliodd 125 o bobl o fwy na 30 o wledydd ychydig ddyddiau yn trafod sut y gallai Penwythnos Cychwyn gael effaith gadarnhaol ar ein heconomi fyd-eang. Mae'n swnio'n wallgof? Mae Sefydliad Kauffman yn barod i betio $ 400,000 nad ydym. Maent wedi darparu grant tair blynedd a oedd yn caniatáu i dîm Penwythnos StartUp ehangu i 8 aelod o staff amser llawn.

Bydd y tîm bach hwn, yn ei dro, yn darparu cefnogaeth i gannoedd o ddigwyddiadau Penwythnos StartUp ledled y byd. Sut? Dyna oedd pwrpas yr uwchgynhadledd yn Kansas City y penwythnos hwn. Roedd y grŵp yn gymysgedd o sothach a rookies penwythnos cychwynnol, yr oedd pob un ohonynt wedi ymrwymo i fod yn drefnydd digwyddiadau neu'n guradur y crynhoad cychwyn yn eu cymuned.

Fel trefnydd lleol, cefais gyfle i gyfnewid syniadau gyda fy nghymheiriaid o leoedd fel Singapore, Prague, Sbaen, Japan, Canada, ac Austraila. Er gwaethaf gwahaniaethau mewn oedran a diwylliant, roedd y thema uno yn amlwg yn angerdd cyffredin dros ehangu'r gymuned entrepreneuraidd fyd-eang. Mae pob un ohonom yn credu mai dyna lle bydd gwir greu swyddi yn y blynyddoedd i ddod.

Un o'r straeon mwyaf rhyfeddol oedd ailadrodd Penwythnos StartUp cyntaf Israel / Palestina. Er gwaethaf rhestr frawychus o rwystrau a phryderon diogelwch difrifol treuliodd mwy na 100 o Israeliaid a 30 o Balesteiniaid 54 awr gyda'i gilydd. Nid oedd y sgyrsiau yn ymwneud gwleidyddiaeth, roeddent o gwmpas technoleg.

Gyda'r cyllid newydd gan Sefydliad Kauffman, gall Penwythnos StartUp ehangu ei genhadaeth o ddod â Thynnu Profiadol i Entrepreneuriaid. Er bod busnesau go iawn yn dod i'r amlwg o'r penwythnos, nid yw Penwythnos Cychwyn Busnes yn Ffatri StartUp, mae'n Ffatri Entrepreneur. Ac mae angen mwy o entrepreneuriaid arnom.

Rwy’n gyffrous am y posibiliadau ledled y byd ac rwy’n edrych ymlaen at fynd yn ôl i Kansas City flwyddyn o nawr, i ailgysylltu â ffrind, a chwrdd â channoedd o rai eraill, wrth i’r digwyddiad dyfu o 100 i 1,000. Tan hynny, rwy'n canolbwyntio ar StartUp yma yn Indiana. Am ddysgu mwy? Mynd i: http://www.startupweekend.org ac http://www.indianapolis.startupweekend.org

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.