Starbucks, fe allech chi fod yn gwneud cymdeithasol yn well

bodiau coffi i lawr

Rwy'n tynnu'r cerdyn cyfryngau cymdeithasol yn gynnil pan fydd yn rhaid i mi wneud hynny. Yn bersonol, fel perchennog busnes, rwy'n aml yn gweiddi pan welaf gwsmer yn fflangellu cwmni ar-lein yn gyhoeddus. Yn enwedig pan mae'n bolisi ac yn nodweddiadol nid bai'r cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid gwael. Nid yw CSR's yn aml yn llunio'r rheolau, yn nodweddiadol mae rhywun yn uwch i fyny ac ychydig allan o gyrraedd sy'n trin y pethau hynny.

Yn yr achos hwn, serch hynny, mae'n rhaid i mi rannu'r digwyddiad hwn yn gyhoeddus oherwydd ei fod yn tynnu sylw at faterion y mae llawer o gwmnïau'n cael anhawster â nhw o ran cyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, nid unrhyw gwmni yn unig mohono ... mae'n frand cryf gydag ymylon elw ddwywaith y busnes cyffredin. Mae hynny'n golygu y gallant fforddio gwrando, a fforddio cywiro'r mater hwn i wella eu safle cyfryngau cymdeithasol ar draws eu sylfaen cwsmeriaid.

Y Digwyddiad

Y penwythnos hwn, gwnes i'r daith yn ôl Florida i Indiana. Mae'n daith rydw i'n ei chymryd bob chwarter ac rwy'n mwynhau'r daith dawel, y golygfeydd, a'r amser i feddwl am bethau. Rwy'n ffanatig coffi (efallai y bydd Starbucks yn ddychrynllyd os ydyn nhw'n gweld ein cyllideb flynyddol ar gyfer ein cwmni bach ar ein cerdyn Starbuck) ac yn aml yn trefnu fy arosfannau yn unol â lle mae Starbucks ar allanfa sydd ar ddod.

Yn McDonough, GA, mi wnes i adael I-75 a gyrru ychydig filltiroedd i Starbucks. Pan es i mewn i'r siop, es i mewn i ystafell y dynion ac roeddwn i mewn sioc. Roedd y sbwriel yn gorlifo ac roedd y llawr wedi'i orchuddio. Dydw i ddim yn mynd i ddisgrifio'r arogl, dim ond ei bod hi'n amlwg ei bod hi'n hen bryd. Nid fy mod i ddim yn disgwyl i ystafell ymolchi gerllaw briffordd brysur fod yn ddallt ... ond nid gorsaf nwy oedd hon, Starbucks annwyl oedd hi.

Sefais yn unol a gwylio un barista yn trin y dreif drwodd, ac un arall yn rhedeg o gwmpas yn wallgof yn cadw i fyny â'r llinell. Fe wnes i gyfrif 5 gweithiwr ychwanegol yn llythrennol yn sefyll o gwmpas yn gwneud dim. Ar ôl derbyn fy niod, euthum at fwrdd ac roedd yn edrych fel nad oedd wedi cael ei sychu mewn oriau. Roedd deunydd lapio gwellt a napcynau yn taflu'r llawr rhwng marciau gollwng. Fe wnes i griddfan a mynd y tu allan lle tynnais y llun hwn a'i rannu ar Twitter.

Ni chefais ymateb, ond dilynodd dilynwr arall a gofyn ble roedd y Starbucks ... felly atebais ef a chynnwys Starbucks.

Roedd fy Trydar gwreiddiol am 2:11 PM. Ymatebodd Starbucks o'r diwedd am 4:09 PM:

Ugh. Wnes i erioed ymateb.

Y Cywiriad

Efallai gyda'r tymor gwyliau, roedd Folks cyfryngau cymdeithasol Starbucks yn rhy brysur i roi sylw i'm trydariad. Un trydariad yn unig ydyw, iawn? Wel, math o. O'r holl bobl a ymwelodd â'r siop fudr honno'r diwrnod hwnnw, ai fi oedd yr unig un a'u hysbysodd am fater?

Faint o bobl nad oeddent yn Buckees a gerddodd i mewn a cherdded allan gyda'r siop hon fel eu hargraff gyntaf? Faint o fy nilynwyr sydd wedi colli ychydig o ffydd yn y brand roedden nhw'n ei garu. Faint o'r ddau sydd bellach yn chwilio am siop goffi arall ar y ffordd yn lle Starbucks oherwydd bod cysondeb eu siopau hardd bellach wedi cael ei amharu? Rwy'n gwybod na fyddaf yn mynd i'r siop benodol honno ar unrhyw adeg yn fuan.

Dyma beth fyddwn i wedi bod wrth fy modd yn ei weld mewn Trydar gan Starbucks:

Rydyn ni'n bryderus, o'r enw rheolwr y siop. DM fi fel y gallwn ei wneud i fyny i chi. Jason

Ni fyddai wedi bod yn anodd dod o hyd i'r siop, gallwch ddefnyddio'r app Starbucks neu eu lleolwr siop:

Starbucks

Yr Ateb

Ar gyfer Starbucks ac unrhyw gwmni arall sy'n monitro cyfryngau cymdeithasol, dyma'r gwersi a ddysgwyd:

  1. Amser ymateb - Gan fy mod yn eistedd yn Starbucks, byddai wedi bod yn wych fy mod wedi cael ymateb. Ddwy awr yn ddiweddarach dangosodd i mi nad ydyn nhw wir yn poeni.
  2. Grymuso - A ofynnodd eich person cyfryngau cymdeithasol mewn gwirionedd me i e-bostio rhywun? Pam na chawsoch eich grymuso i gysylltu â rheolwr y siop eich hun?
  3. Lliniaru - Nid yw bob amser yn bosibl i gwmnïau wneud iawn am gamgymeriad, ond gallant leddfu'r mater trwy ddangos peth gwerthfawrogiad. Byddai darparu credyd i mi ar fy ngherdyn Starbucks wedi bod yn iawn.
  4. Personoli - Rydyn ni i gyd yn casáu brandiau di-enw. Byddai wedi bod yn ddiddorol ac yn bersonol llofnodi gyda'ch enw (dim ond dyfalu enw oeddwn i).

Rwy'n dal i fod yn gefnogwr Starbucks ac yn gobeithio y byddant yn gwrando ar yr adborth hwn ac yn gwella eu proses monitro cymdeithasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.