Rhwydwaith Cymdeithasol Lansio Starbucks

Fy Syniad Starbucks ddim i fyny eto ar i fyny! Efallai na fydd yn syniad drwg sefydlu rhwydwaith cymdeithasol i ofyn am adborth gan gwsmeriaid yn uniongyrchol i'r siopau y maent yn eu nawddogi. Os oes brand manwerthu a allai lwyddo mewn gwirionedd gyda rhwydweithio cymdeithasol, mae'n ddigon posibl mai Starbucks fydd hi. Mae'n frand enfawr, mae ym mhobman, mae pobl yn gaeth (yn llythrennol) i'w cynnyrch, ac mae cwsmeriaid wrth eu boddau.

Mae Starbucks mewn gwirionedd yn erbyn wal. Maen nhw wedi colli eu llewyrch gyda dilynwyr, mae costau gweithredu ar i fyny, mae baristas gwych yn mynd yn anoddach dod o hyd iddyn nhw, mae gwariant defnyddwyr ar ei hôl hi, ac mae cystadleuwyr fel McDonalds yn dechrau tyfu am golli cwsmeriaid brecwast. Roedd McDonalds hyd yn oed ar frig Starbucks ar brawf blas pen wrth ben.

Pam nad ydw i yn Starbucks mor aml

Yn bersonol, rwy'n ymweld â Starbucks hanner cymaint ag yr oeddwn yn arfer. Rwy'n mwynhau'r rhost premiwm a gaf o fy nhŷ coffi lleol ac rwy'n gwerthfawrogi'r ffaith bod fy arian yn mynd yn ôl i'r economi leol. Collodd Starbucks ei lewyrch pan ddechreuais eu gweld ychydig flociau ar wahân i'w gilydd ac roedd y diwifr yn costio $ 30 y mis i mi. Dim ond yn Starbucks ydw i pan fydd fy Tŷ Coffi Greenwood, Mae'r Cwpan Bean allan o gyrraedd.

gyda Howard Schultz yn ôl yn sedd y gyrrwr, efallai y gallai Starbucks sefyll siawns. Cawn weld. Fy dyfalu yw y bydd gan y Rhwydwaith Cymdeithasol dwyll o draffig, byddwn wedi dewis blog a gofyn am adborth trwy gynnwys y gallwn ei dargedu ychydig yn well.

Beth fydd fy syniad i Starbucks? Seddi cyfforddus.

10 Sylwadau

 1. 1

  Coffi gweddus nad oes raid i chi ei feddyg gyda hanner ping o gynhyrchion llaeth i'w dagu fyddai fy syniad Starbucks.

 2. 2
 3. 3

  Rhoddais y gorau i yfed Starbucks pan stopiodd y baristas edrych arnoch chi wrth gymryd eich archeb a rhoi newid yn ôl. Nid oes unrhyw beth yn curo gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf, ac mae Starbucks yn brin ohono. Tybed a oedd yr hyfforddiant hanner diwrnod hwnnw wedi helpu ??

 4. 4

  Mae Starbucks wedi dod yn McDonalds o goffi, yn fy marn i. Fel y soniodd Eric uchod, mae'r gwasanaeth cwsmeriaid wedi mynd i lawr yr allt mewn gwirionedd. Yn gyffredinol, ymddengys nad oes gan y staff ddiddordeb yn y ffordd y maent yn gwneud mewn llawer o leoedd bwyd cyflym, ac mae ansawdd y cynnyrch yn anghyson (er y byddwn yn dweud ei fod yn gyson iawn yn McDonalds, nid fy mod yn bwyta yno yn aml bellach). Maen nhw wedi cymryd rhywbeth a arferai gael storfa benodol iddo a'i wneud yn gyffredin.

  Yn eu hamddiffyniad, nid wyf yn siŵr sut yr ydych i fod i gynnal maint elw ar raddfa fawr mewn marchnad mor gystadleuol â choffi y dyddiau hyn. Mae'n debyg, gyda blancedi'r byd gyda siopau Starbucks, y byddai colled yn ansawdd cyffredinol y profiad a gewch pan ymwelwch, ond mae'n anffodus. Hoffwn eu gweld yn gwella pethau, ond rwy'n credu bod ganddyn nhw her ar eu dwylo.

 5. 5

  Nid wyf yn gwybod a oes angen rhwydwaith cymdeithasol ar Starbucks mwy nag y mae angen i Bode Miller ryddhau rhwydwaith cymdeithasol sgïo SkiSpace. Dyma'r nifer fawr o ddefnyddwyr sy'n creu'r effaith rhwydwaith ac yn gwneud rhwydwaith cymdeithasol yn werthfawr, felly mae safleoedd arbenigol yn saethu eu hunain yn y droed yn awtomatig. O leiaf, IMHO 😉

  • 6

   Rwy'n credu fy mod yn cytuno â chi, Dave. Ar gyfer y 'tymor byr', mae'n ymddangos eu bod yn gofyn am adborth yn unig ac mewn gwirionedd nid yw'n 'rwydwaith cymdeithasol' yn yr ystyr nodweddiadol. Bydd yn ddiddorol gweld a ydyn nhw'n gweithredu'r 2 sedd ddi-wifr a chyffyrddus am ddim.

   Mae'r ddau hynny yn cadw cwsmeriaid o gwmpas yn hirach ... rhywbeth na fyddai tŷ coffi cynhyrchu màs yn ei werthfawrogi o bosibl. Nid ydych chi'n gwerthu mwy pan nad oes lle i eistedd!

 6. 7

  Rydyn ni'n gweld hyn trwy'r amser onid ydyn ni? Syniad gwych, cynnyrch a chwmni arloesol, graddfeydd i fanteisio ar frand poeth ... ac yna'n dechrau ehangu fel gwallgof gyda chynhyrchion a lleoliadau ychwanegu ac yn dechrau colli ei graidd.

  Rwy'n dal i stopio gan fy Starbucks bob dydd ond mae wedi colli llawer o'i apêl ar y ffordd. Rwy'n hoffi bod Shultz yn ôl wrth y llyw ... yn atgoffa Jobs yn dod yn ôl i mewn i Apple ... dylai ddod â nhw'n ôl yn agosach at gynnig profiad cŵl. Mae cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol o leiaf yn agor y drysau mewn ffordd newydd.

  Fy syniad iddyn nhw fyddai gwrando'n ofalus am y rhesymau pam nad yw cwsmeriaid presennol yn dod mwyach, mae eraill yn mynd i McDonalds a pham mae pobl yn ei chael hi'n ormod o drafferth i'w hystyried hyd yn oed. Un peth y byddwn i'n ei unioni yna yw bod yn rhaid iddyn nhw roi'r gorau i nicle a lleihau'r profiad. Rwy'n cytuno am y hookup diwifr. Beth bynnag, mae'r atebion allan yna. Brand llawer rhy bwerus iddyn nhw beidio â dod o hyd i ffordd i'w drwsio.

  Phil

  • 8

   Rwy'n cytuno Phil. Tybed faint sy'n cael ei golli dim ond am nad oes gan Starbucks yr 'arogl car newydd' hwnnw?

   Mae bod yn ffasiynol yn sylfaen frau iawn i adeiladu eich busnes arni ac mae'n tueddu i gymylu gweledigaeth cwmni ohono'i hun a'i bwysigrwydd. Rwy'n credu mai llawer o lwyddiant Starbuck oedd tueddiad diod oer gyda llawer o eiriau am bris drud.

   • 9

    Ydy, mae cyffro'r car newydd wedi rhwbio i ffwrdd. Rwy'n cofio pan arferai Folks chwerthin am fy mhen am stopio a defnyddio'r iaith dramor newydd honno yr oeddwn wedi'i dysgu.

    Mae'n debyg eich bod wedi taro'r mater craidd ar eu cyfer ... fad neu lansiad gwych wrth fod yn berchen ar y 'profiad bore allan' a gollodd ei ffordd. Amser a ddengys.

 7. 10

  Er fy mod hefyd yn cymeradwyo Starbucks am greu proses sy'n dod â chwsmeriaid i'w proses arloesi, mae anfantais hefyd na soniasoch amdani. Gall cystadleuwyr, yn amrywio o Peet's i'r siop goffi cornel twll yn y wal, hefyd gael mynediad at drafodaeth arloesi Starbucks. Dyma drysorfa o'r hyn y mae cwsmeriaid yn chwilio amdano, yr hyn sydd wedi'i roi ar brawf, a'r hyn sy'n gweithio neu ddim yn gweithio. Ar ben hynny, mae Starbucks yn gwneud gwaith gwych o ryngweithio, a thrwy hynny ddarparu mwy o ymchwil marchnad rydd.

  Rwy'n dal i fod o blaid yr hyn y mae Starbucks wedi'i wneud, ond pe bawn i'n amserydd bach byddwn hefyd yn edrych ar y byrddau awgrymiadau bob dydd!

  Mwy am y pwnc penodol hwn o safbwynt rhagoriaeth busnes yn:

  http://www.evolvingexcellence.com/blog/2008/04/morro-bay-coffe.html

  Gorau,
  Kevin

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.