SQU IQ: Rhestr Cydamseru ac Adrodd Rhwng Eich Llwyfannau POS ac E-Fasnach

SKU IQ: Cydamseru POS ac EFasnach Stocrestr

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, nid oes amheuaeth bod yr angen am siop ar-lein yn hanfodol i fanwerthwyr allu bodloni gofynion defnyddwyr, cystadlu'n effeithiol, a thyfu eu gwerthiant y tu hwnt i'w lleoliadau manwerthu. Her hollbwysig i'r diwydiant hwn yw bod y pwynt gwerthu modern (POS) systemau y buddsoddodd manwerthwyr ynddynt eu hadeiladu ar gyfer gwerthiannau manwerthu - nid ar gyfer e-fasnach.

Ar yr un pryd, roedd llwyfannau e-fasnach arloesol a lansiwyd ar-lein yn galluogi profiadau uniongyrchol-i-ddefnyddwyr a alluogodd unrhyw un i werthu ar-lein ... ond nid oedd ganddynt y nodweddion angenrheidiol i ddarparu ar gyfer gwerthiannau manwerthu trwy POS.

Gyda thwf daw'r heriau hyn:

  • Rheoli rhestr eiddo yn wael – gwastraffu amser yn mewnbynnu data â llaw ar draws llwyfannau.
  • Wedi colli cyfleoedd refeniw – rhestr anghywir yn cyfrif effaith refeniw.
  • Llai o rwystredigaeth cwsmeriaid - y gallu i alluogi rhestr eiddo gywir ar gyfer prynu ar-lein neu gasglu siop.

Rhowch SKU IQ, platfform sy'n cysylltu eich stocrestrau Pwynt Gwerthu ac e-fasnach mewn amser real.

SKU IQ

Mae SKU IQ yn helpu busnesau bach a chanolig i gysoni rhestr eiddo ac adrodd rhwng eu llwyfannau Man Gwerthu ac eFasnach. Ar hyn o bryd, mae SKU IQ yn cefnogi llwyfannau Clover, Square, Lightspeed, a Vend POS a gall integreiddio rhestrau eiddo i systemau e-fasnach gan gynnwys Shopify, Wix, BigCommerce, Neu WooCommerce.

Nodweddion IQ SKU

Mae SKU IQ yn galluogi manwerthwr â gwefannau e-fasnach i gael mynediad at berfformiad gwerthu, archebion diweddar a digwyddiadau cysoni diweddar o un dangosfwrdd. Mae nodweddion yn cynnwys:

  • Gweld Cynhyrchion - Gweld, golygu ac ychwanegu cynhyrchion newydd, a phenderfynu lle mae eitemau'n ymddangos. 
  • Cynhyrchion Cyswllt - Osgoi data rhestr eiddo gwael trwy ddod o hyd i a chysylltu unrhyw gynhyrchion cyfatebol rhwng eich platfform Man-Gwerthu ac e-fasnach. 
  • Mudo Eich Cynhyrchion - Osgoi mewnbynnu data dwbl a swmp-gwthio cynhyrchion o un platfform i'r llall gyda gwasanaeth SKU IQ.
  • Gweld Gwerthiannau, Cynnyrch, ac Adroddiadau Cwsmeriaid - Gwerthuswch y prif werthwyr a darganfyddwch eich cwsmeriaid gorau o'r ddau blatfform mewn un olwg.

Wedi blino o dreulio oriau ar fewnbynnu data â llaw? Gyda SKU IQ gallwch arbed amser trwy gysoni'ch rhestr eiddo POS ac e-fasnach yn awtomatig mewn amser real.

Dechreuwch eich Treial Am Ddim SKU IQ

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer SKU IQ ac rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.