Squarespace: Fe wnes i Adeiladu Gwefan Sba gyda Siop Ar-lein a Gosod Apwyntiadau mewn Un Diwrnod

Golygydd Squarespace

Os yw hynny'n swnio'n anghredadwy, nid yw. Mae fy nghyd-Aelod yn therapydd esthetig a thylino yn Fishers, Indiana. Roeddwn i'n mynd i adeiladu safle iddi ychydig fisoedd yn ôl, ond allwn i ddim oherwydd gwaith cleientiaid a gymerodd flaenoriaeth. Ymlaen yn gyflym i'r cyfnodau cloi ac aeth llawer o'r gwaith hwnnw ar ochr y ffordd tra bod fy nghleientiaid yn oedi mentrau neu'n newid blaenoriaethau i ddelio â cholledion refeniw.

Pe bawn i'n adeiladu safle yn WordPress, mae'n debyg y byddwn i wedi treulio wythnos neu ddwy yn integreiddio gwahanol ategion, pyrth talu, ac yn edrych am ryw fath o ddatrysiad amserlennu. Oherwydd nad yw'r perchennog yn frwd dros dechnoleg, mae'n debyg y byddai wedi bod yn anodd iddi reoli hefyd. Felly, penderfynais gymryd Squarespace am sbin.

Dechreuais adeiladu'r safle tua 8:00 yn y bore ... ac roeddwn i'n cael cymaint o hwyl nes i weithio drwodd tan 4:00 y bore canlynol pan gafodd ei gwblhau. Roedd yr hyn y llwyddais i'w gyflawni yn wych - croeso i chi glicio drwodd a gwirio'r wefan.

sba dydd pysgotwr

Gan fod ei sba ar gau trwy'r pandemig ar hyn o bryd, roedd hi eisiau codi'r wefan ac ychwanegu'r galluoedd i bobl brynu cardiau rhodd ... hyd yn oed taflu gostyngiad os oedd y cerdyn rhodd ar gyfer ymatebwyr cyntaf neu weithwyr gofal iechyd. Roeddwn i'n gallu cyflawni'r cyfan.

Squarespace

Mae platfform popeth-mewn-un Squarespace yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i redeg eich busnes. P'un a ydych chi'n dechrau arni neu'n frand sefydledig, mae eu platfform yn helpu gwefan eich busnes i dyfu. Mae gan Squarespace nifer o ddiweddariadau ac opsiynau sydd ar hyn o bryd am bris gostyngedig neu am ddim yn ystod argyfwng COVID-19 hefyd.

Mewn llai na 24 awr, lluniais bopeth heb un llinell o god:

 • Gwefan hollol ymatebol, hardd
 • Golygydd gwefan golygu
 • Bar cyhoeddi ar draws pen y wefan
 • E-fasnach ar gyfer gwerthu cynnyrch
 • Gwerthiannau cardiau rhodd
 • Amserlennu apwyntiad gyda nodiadau atgoffa e-bost a neges destun
 • Cyfrifon cwsmeriaid
 • Integreiddiad calendr rhwng amserlennu apwyntiadau a Google
 • Cylchlythyr e-bost optio i mewn a chreu
 • Cynhyrchu cod disgownt
 • Integreiddiad porth talu â Square ar gyfer gwerthiannau POS yn ei sba
 • Integreiddio porth talu ar-lein gyda PayPal ar gyfer gwerthu ar-lein
 • Blog i'r perchennog rannu newyddion a diweddariadau arno

Mae gan ryngwyneb defnyddiwr Squarespace gromlin ddysgu, ond mae eu cymorth ar-lein a'u tiwtorialau yn darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Nid oedd sicrhau bod y cyfan yn gweithio yn hollol ddi-dor, ond roedd yn agos. Er enghraifft, mae'r Amserlennu Penodi a'r E-Fasnach yn ddwy ran wahanol o'r wefan y mae angen integreiddio porth talu eu hunain ar bob un.

Ac mae gan Squarespace rai strwythurau pecyn eithaf da ... roedd bron popeth yr oeddwn ei angen i gael popeth i weithio yn uwchraddiad i becyn newydd. Nid wyf yn cwyno, ond byddwch yn barod i daro'r botwm uwchraddio ychydig o weithiau wrth i chi gyfrifo'r nodweddion sydd eu hangen arnoch i gael popeth sydd ei angen arnoch. Mae adeiladu safle cyfan mewn diwrnod neu ddau am lawer llai na $ 1,000 y flwyddyn gyda'r holl nodweddion hyn yn eithaf anhygoel!

Amserlennu Squarespace

Mae Amserlennu Squarespace mae gan uwchraddio bopeth sydd ei angen arnoch i weithredu eich busnes eich hun sy'n gofyn am apwyntiadau. Mae'n gwbl hunanwasanaeth i'ch cleientiaid gyda thunnell o nodweddion:

 • Cydlynu Calendr - Diweddarwch y calendrau rydych chi'n eu defnyddio eisoes yn awtomatig, fel Google, Outlook, iCloud, neu Office 365.
 • Taliadau Symlach - Integreiddio â phrosesydd talu i godi tâl hawdd ar gleientiaid cyn neu ar ôl apwyntiadau.
 • Cynadledda Fideo - Ni waeth ble mae'ch cleientiaid, siaradwch wyneb yn wyneb ag integreiddiadau GoToMeeting, Zoom ac JoinMe.
 • Cyfathrebu wedi'i Addasu - Anfonwch gadarnhadau, nodiadau atgoffa a chamau dilynol wedi'u brandio a'u haddasu yn awtomatig. Arddull popeth i gyd-fynd â gwedd a theimlad presennol eich busnes.
 • Tanysgrifiadau, Cardiau Rhodd, a Phecynnau - Uwch-werthu'ch cleientiaid trwy ychwanegu mwy o ffyrdd i archebu. (Ar gael ar gynlluniau dethol.)
 • Ffurflenni Derbyn Custom - Dysgu am gleientiaid newydd neu ymgyfarwyddo â chleientiaid sy'n dychwelyd gyda ffurflenni derbyn arferol.

Masnach Squarespace

Adeiladu siop ar-lein i mae'n hawdd gwerthu Squarespace i werthu cynhyrchion digidol neu gynhyrchion wedi'u cludo'n gorfforol. Mae ganddyn nhw hyd yn oed ychwanegion ar gyfer danfon bwyty a allai ddod yn ddefnyddiol yn ystod y cyfnod cloi hwn. Ymhlith y nodweddion e-fasnach mae:

 • Siop - Nwyddau, trefnu, a rheoli nifer anghyfyngedig o gynhyrchion gyda thagiau, categorïau, a'n teclyn didoli llusgo a gollwng.
 • integreiddio cynnwys - Mae pob cynnyrch rydych chi'n ei werthu yn cael ei roi mewn catalog felly mae'n hawdd ei ail-ddefnyddio mewn postiadau blog ac ymgyrchoedd e-bost.
 • Amserlennu - Ewch ar y blaen i werthiannau, hyrwyddiadau a llinellau cynnyrch newydd trwy amserlennu cynhyrchion i ymddangos ar ddyddiad penodol.
 • Rhestr - Rheoli eich rhestr eiddo gyda rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio a golygfeydd cyflym i'ch amrywiadau a'ch lefelau stoc. Gallwch hyd yn oed sefydlu rhybuddion.
 • Cardiau rhodd - Mae cardiau rhodd yn ffordd hawdd i gwsmeriaid rannu'ch cynhyrchion â'u teulu a'u ffrindiau.
 • Tanysgrifiadau - Cynhyrchu refeniw cylchol ac adeiladu teyrngarwch cwsmeriaid trwy werthu tanysgrifiadau i'ch cynhyrchion yn wythnosol neu'n fisol.
 • Integreiddio Porth - Cymryd taliadau trwy integreiddiadau sy'n arwain y diwydiant â Stripe a PayPal.
 • Addasu Checkout - ychwanegu arolygon cwsmeriaid neu'r opsiwn i rannu neges ddawnus.
 • Postio - Sicrhewch amcangyfrifon cludo amser real ar gyfer cwsmeriaid yr UD yn ystod y ddesg dalu gydag offer cludo ac integreiddiadau pwerus
 • adolygiadau - Mae'r opsiynau'n amrywio o flychau adolygu HTML syml i ymgorffori adolygiadau cwsmeriaid yn uniongyrchol o Facebook.
 • Integreiddio Cymdeithasol - Rhannwch eich cynhyrchion yn hawdd i Facebook, Twitter, a Pinterest, a thagio cynhyrchion yn eich postiadau Instagram.

Marchnata E-bost Squarespace

Integredig marchnata e-bost ar Squarespace mor braf ... dim integreiddiadau clunky o gwbl. Ymhlith y nodweddion mae:

 • Automation - Croeso i danysgrifwyr i'ch rhestr bostio, anfonwch ostyngiad aelod newydd atynt, a mwy gyda negeseuon e-bost awtomataidd. Arhoswch ar ben eich meddwl a meithrin perthnasoedd â'ch cynulleidfa heb wasgu byth anfon.
 • Rheoli Rhestr Gyswllt sythweledol - Mewnforio rhestrau e-bost, eu hadeiladu'n ddeallus o faes e-bost ar eich gwefan, neu greu rhestr newydd sbon ar gyfer ymgyrch.
 • Personoli - Cynhwyswch enw eich tanysgrifiwr yn llinell pwnc neu gorff eich ymgyrch i ychwanegu cyffyrddiad personol at bob ymgyrch a anfonwch.

Apiau Golygu Symudol Squarespace

Mae gan Squarespace hefyd gymwysiadau golygu symudol gwych ar gyfer Afal ac Android, gan alluogi perchnogion busnes i olygu eu gwefan o'u ffôn.

Mae gan bob platfform gwe gryfderau a gwendidau. Wrth gwrs, gall platfform datblygu arfer ddarparu hyblygrwydd anfeidrol o'i gymharu â phlatfform fel Squarespace. Fodd bynnag, mae buddion platfform popeth-mewn-un cadarn fel hwn yn gorbwyso'r cyfyngiadau o filltir. Ac mae'r gost y tu hwnt i resymol.

POS Squarespace

Yr unig fater y bûm yn rhan ohono wrth adeiladu'r wefan oedd bod gan fy nghariad bobl yn cyrraedd weithiau ac yn dymuno talu'n bersonol yn hytrach nag ar-lein. Yn anffodus, mae Squarespace POS yn wych ar gyfer unrhyw eitem siop e-fasnach, ond nid yw'r mathau o apwyntiadau yn ymddangos ar yr ap i'w codi yn bersonol.

Yn ogystal, er bod Sgwâr wedi'i integreiddio fel y prosesydd talu, nid oes unrhyw fodd i gydamseru'r mathau o apwyntiadau yn y Sgwâr. Mewn gwirionedd, nid oes modd hyd yn oed i allforio'r wybodaeth yn hawdd i'w mewnforio i'r Sgwâr. O ganlyniad, roedd yn rhaid i mi nodi pob un o'r mathau o apwyntiadau ac ychwanegiadau yng nghyfrif Sgwâr fy nghariad. Gobeithio bod y nodwedd angenrheidiol wedi'i hintegreiddio'n fuan!

Ewch i Squarespace

Nodyn ochr ... Dydw i ddim yn aelod o Squarespace ... dim ond ffan. Nid ydynt yn cynnig cysylltiedigion i drigolion Indiana. Mae'r platfform wedi creu argraff fawr arnaf a pha mor gyflym y llwyddais i gyflawni'r wefan hon!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.