Sprout Social: Cynyddu Ymgysylltiad Mewn Cyfryngau Cymdeithasol Gyda'r Llwyfan Cyhoeddi, Gwrando ac Eiriolaeth Hwn

Cyhoeddi Cyfryngau Cymdeithasol Sprout, Gwrando, Rheolaeth, Dadansoddeg, Eiriolaeth

Ydych chi erioed wedi dilyn corfforaeth fawr ar-lein dim ond i gael eich siomi gan ansawdd y cynnwys y maent yn ei rannu neu'r diffyg ymgysylltiad sydd ganddynt â'u cynulleidfa? Mae'n arwydd chwedlonol, er enghraifft, gweld cwmni sydd â degau o filoedd o weithwyr a dim ond ychydig o gyfranddaliadau neu hoff bethau ar eu cynnwys. Mae'n dystiolaeth nad ydyn nhw'n gwrando nac yn falch iawn o'r cynnwys maen nhw'n ei hyrwyddo.

Gêr cynnwys cyfryngau cymdeithasol cynhyrchu ni ddylai fod yn gerau o gwbl. Yn union fel na fyddech chi'n cerdded i mewn i ddigwyddiad rhwydweithio, yn rhoi'ch cardiau i bawb, ac yn cerdded allan heb siarad â neb erioed, ni ddylech chi wneud hynny ar gyfryngau cymdeithasol ychwaith. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn gyfrwng gwych i gwmnïau ddysgu am beth mae eu cynulleidfa'n poeni amdano, rhannu gwybodaeth werthfawr, a thyfu dilyniant o ragolygon a chleientiaid sy'n cydnabod bod y brand yn wirioneddol yn gofalu amdanyn nhw.

Wrth gwrs, mae hyn yn gofyn am ymdrech. Gall rheoli presenoldeb cyfryngau cymdeithasol ar draws llwyfannau fod yn flinedig – felly mae dod o hyd i blatfform a all eich cynorthwyo yn hanfodol.

Sprout Rheolaeth Cyfryngau Cymdeithasol Cymdeithasol

Sprout Cymdeithasol yn arweinydd hysbys mewn defnyddioldeb, cymorth a boddhad cwsmeriaid, ROI a mabwysiadu defnyddwyr, fel y dyfernir gan safleoedd adolygu meddalwedd haen uchaf. Mae ganddyn nhw dros 30,000 o frandiau a sefydliadau o bob maint yn defnyddio eu platfform.

Mae eu platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol popeth-mewn-un yn galluogi brandiau i ddatgloi potensial llawn cyfryngau cymdeithasol i drawsnewid eu marchnata cyfryngau cymdeithasol, gwasanaeth cwsmeriaid cymdeithasol, yn ogystal ag adeiladu eiriolaeth ar-lein gan ddefnyddio gweithwyr a dylanwadwyr. Mae gan y platfform y nodweddion allweddol canlynol:

  • Gwrando Cyfryngau Cymdeithasol - deall eich cynulleidfa, dadorchuddio tueddiadau, a chael mewnwelediadau gweithredadwy o ddata cymdeithasol i lywio'ch brand a'ch strategaeth fusnes.

Cyfryngau Cymdeithasol Gwrando gyda Sprout Cymdeithasol

  • Cyhoeddi Cyfryngau Cymdeithasol – cynllunio, trefnu, amserlennu a chyflwyno cynnwys fel tîm gyda chyhoeddi cymdeithasol traws-rwydwaith.

Cyhoeddi Cyfryngau Cymdeithasol, Amserlennu, a Chalendr

  • Ymgysylltu â'r Cyfryngau Cymdeithasol – symleiddio monitro cymdeithasol a gwella ymatebolrwydd gyda mewnflwch unedig i ymgysylltu â'ch cymuned ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

DP Ymgysylltu Smart Inbox Canfod Gwrthdrawiad 2000w

  • Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol – ysgogi penderfyniadau strategol ar draws y busnes gyda data cymdeithasol cyfoethog a dangosfyrddau.

Adroddiad Proffiliau Busnes PI Analytics Instagram 2000w

  • Eiriolaeth Cyfryngau Cymdeithasol – adeiladu eich brand ar-lein trwy roi ffordd syml i'ch gweithwyr rannu cynnwys wedi'i guradu ar draws eu rhwydweithiau cymdeithasol.

DP Straeon Eiriolaeth Gweithwyr i'w Rhannu

P'un a ydych chi'n rheolwr cyfryngau cymdeithasol, yn farchnatwr cyfryngau cymdeithasol, yn gynrychiolydd gofal cwsmeriaid cyfryngau cymdeithasol, yn ddadansoddwr, neu'n strategydd - Sprout Cymdeithasol yn darparu'r holl offer sydd eu hangen arnoch i adeiladu, awtomeiddio a gwneud y gorau o'ch strategaeth farchnata cyfryngau cymdeithasol.

Dechreuwch Eich Treial Cymdeithasol Sprout Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Sprout Cymdeithasol ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad cyswllt trwy gydol y post hwn.