Siopau Cludfwyd E-fasnach o Ymdrechion Marchnata'r Gwanwyn Cynnar

gwerthiannau e-bost e-fasnach

Er mai dim ond newydd ddechrau mae'r gwanwyn, mae defnyddwyr yn rasio i ddechrau ar eu prosiectau gwella cartrefi a glanhau tymhorol, heb sôn am brynu cypyrddau dillad gwanwyn newydd a dod yn ôl mewn siâp ar ôl misoedd o aeafgysgu yn y gaeaf.

Mae awydd pobl i blymio i amrywiaeth o weithgareddau gwanwyn yn brif ysgogydd yr hysbysebion ar thema'r gwanwyn, tudalennau glanio ac ymgyrchoedd marchnata eraill a welwn mor gynnar â mis Chwefror. Efallai y bydd eira ar lawr gwlad o hyd, ond ni fydd hynny'n atal defnyddwyr rhag gwneud eu penderfyniadau prynu yn y gwanwyn ynghynt yn hytrach nag yn hwyrach.

Er mwyn i gwmnïau lwyddo i gael sylw pobl ar gynhyrchion y gwanwyn, rhaid iddynt ddod o hyd i ffyrdd o fynd o'u blaenau ymhell cyn Mawrth 20, diwrnod cyntaf y gwanwyn.

Mewn ymdrech i ddadansoddi effeithiolrwydd ymgyrchoedd gwanwyn cynnar marchnatwyr, gwnaethom olrhain mwy na Cyfraddau gadael 1500 o gwmnïau e-fasnach ac ystadegau ail-farchnata e-bost am y mis yn arwain at Fawrth 20. Y pedwar diwydiant y buom yn canolbwyntio arnynt oedd DIY a Gwella Cartrefi, Diet ac Iechyd, Abid, a Dodrefn a Nwyddau.

Dyma rai o'r siopau tecawê mwyaf diddorol o'r data, a amlygir yn yr ffeithlun isod:

E-fasnach gwanwyn 2017

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.