SpotOn a Poynt: Marchnata Integredig POS ar gyfer Busnesau Bach

Marchnata SpotOn POS

Sbotolau eisoes wedi gosod mwy na 3,000 o ddyfeisiau pwynt gwerthu a phrosesu taliadau mewn bwytai, manwerthwyr a salonau ledled y wlad. Maen nhw wedi partneru gyda Poynt darparu terfynellau pwynt gwerthu hyblyg sy'n galluogi manwerthwyr a pherchnogion bwytai i gasglu gwybodaeth gyswllt cwsmeriaid a derbyn taliadau wrth y cownter, neu ble bynnag y mae cwsmeriaid.

pos poynt

Offer Marchnata POS

Mae offer marchnata SpotOn yn ei gwneud hi'n hawdd gweithredu strategaeth gyfathrebu gyson â'ch cwsmeriaid fel y byddant yn mynychu'ch busnes yn amlach ac yn gwario mwy o arian pan fyddant yn gwneud hynny. Y canlyniad terfynol yw nid yn unig gwell perthnasoedd â'ch cwsmeriaid, ond mwy o refeniw i'ch busnes.

Mae nodweddion offer marchnata a theyrngarwch SpotOn yn cynnwys y gallu i:

  • Mewngludo cwsmeriaid presennol a pharhau i'w dyfu trwy gasglu cyfeiriadau e-bost cwsmeriaid newydd.
  • Cyfathrebu â'ch cwsmeriaid trwy e-bost, Facebook, Twitter, a rhybuddion symudol.
  • Creu negeseuon marchnata yn gyflym ac yn hawdd gyda dewin ymgyrch adeiledig y platfform.
  • Anfonwch fargeinion amser-sensitif i'ch cwsmeriaid i ysgogi ymweliadau newydd.
  • Ymgyrchoedd awtomataidd i sbarduno ymweliadau gan wahanol segmentau o gwsmeriaid, gan gynnwys ymwelwyr newydd, eich cwsmeriaid gorau, a chwsmeriaid nad ydynt wedi ymweld mewn ychydig amser.

Marchnata SpotOn POS

Nid yw SpotOn yn gwneud rheoli marchnata yn hawdd yn unig, mae hefyd yn caniatáu ichi greu a gwobrau teyrngarwch rhaglen, a rheoli eich adolygiadau ar-lein. Pan gânt eu defnyddio ar y cyd â'i gilydd, mae'r offer ymgysylltu â chwsmeriaid hyn yn rhoi llwyfan pwerus i'ch busnes sydd wedi'i integreiddio'n llawn â'r broses ddesg dalu a dadansoddeg sy'n cael ei yrru gan ddata.

Yr hyn y mae hynny'n ei gyfieithu yw'r gallu i dyfu eich rhestr cwsmeriaid yn barhaus a chasglu data am y cwsmeriaid hynny. Wrth i'ch platfform SpotOn gasglu mwy o ddata, bydd yn dod yn fwy pwerus, gan eich galluogi i greu grwpiau newydd o gwsmeriaid wedi'u segmentu a'r gallu i'w cyrraedd gyda'r ymgyrchoedd marchnata perffaith.

Ar ben hynny, bydd dadansoddeg dangosfwrdd y platfform yn caniatáu ichi weld cysylltiadau clir rhwng cwsmeriaid, eu trafodion, a'ch ymgyrchoedd marchnata, gan roi ROI clir i chi ar gyfer eich ymdrechion marchnata. Hynny yw, mae SpotOn yn cymryd y dyfalu allan o farchnata. Byddwch chi'n gwybod yn union beth sy'n gweithio, a sut i greu ymgyrchoedd marchnata hyd yn oed yn fwy effeithiol yn y dyfodol.

Ynglŷn â SpotOn Transact, LLC

Mae SpotOn Transact, LLC (“SpotOn”) yn gwmni taliadau a meddalwedd arloesol sy'n ailddiffinio'r diwydiant gwasanaethau masnach. Mae SpotOn yn dwyn ynghyd feddalwedd prosesu taliadau ac ymgysylltu â chwsmeriaid, gan roi data ac offer cyfoethocach i fasnachwyr sy'n eu grymuso i farchnata'n fwy effeithiol i'w cwsmeriaid. Mae platfform SpotOn yn cynnig yr offer mwyaf cynhwysfawr ar gyfer busnesau bach a chanolig, gan gynnwys taliadau, marchnata, adolygiadau, dadansoddeg a theyrngarwch, gyda gofal cwsmer sy'n arwain y diwydiant yn gefn iddo. Am fwy o wybodaeth, ewch i SpotOn.com.

Am Poynt, Inc.

Mae Poynt yn blatfform masnach cysylltiedig
grymuso masnachwyr gyda'r dechnoleg i drawsnewid eu busnesau. Yn 2013, cydnabu’r cwmni ddiffyg terfynellau craff yn y farchnad, ac ail-ddychmygodd y derfynfa daliadau hollbresennol yn ddyfais gysylltiedig, amlbwrpas sy’n rhedeg trydydd parti
apiau. Wrth i derfynellau craff ddod yn brif ffrwd, mae Poynt OS yn system weithredu agored a all bweru unrhyw derfynell talu craff ledled y byd, gan greu economi ap newydd i fasnachwyr a chaniatáu i ddatblygwyr ysgrifennu unwaith a dosbarthu ym mhobman. Mae pencadlys Poynt
yn Palo Alto, Calif., gyda phencadlys rhyngwladol yn Singapore, ac yn cael ei gefnogi gan Elavon, Google Ventures, Matrix Partners, Banc Awstralia Cenedlaethol, NYCA Partners, Oak HC / FT Partners, Cronfa Stanford-StartX, a Webb Investment Network. Darganfyddwch fwy yn
poynt.com.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.