Spocket: Lansio ac Integreiddio Busnes Gollwng Eich Llwyfan E-Fasnach yn Ddi-dor

Cyflenwyr Dropshipping Spocket

Fel cyhoeddwr cynnwys, mae arallgyfeirio'ch ffrydiau refeniw yn hynod bwysig. Lle cawsom ychydig o brif gyfryngau cwpl ddegawdau yn ôl ac roedd hysbysebu'n broffidiol, heddiw mae gennym filoedd o allfeydd cyfryngau a chynhyrchwyr cynnwys ym mhobman. Yn ddiau, rydych chi wedi gweld bod yn rhaid i gyhoeddwyr sy'n seiliedig ar hysbysebu dorri staff dros y blynyddoedd ... ac mae'r rhai sy'n goroesi yn edrych i feysydd eraill i gynhyrchu refeniw. Gall y rhain fod yn nawdd, ysgrifennu llyfrau, gwneud areithiau, gwneud gweithdai â thâl, a dylunio cyrsiau.

Mae un ffrwd a anwybyddir yn cychwyn siop ar-lein gyda chynhyrchion perthnasol. Gellir cefnogi cael podlediad, er enghraifft, sy'n tynnu oddi arno gyda hetiau, crysau-t a nwyddau eraill. Fodd bynnag, mae trin rhestr eiddo, pecynnu a llongau yn gur pen nad ydych yn ôl pob tebyg yn cael amser ar ei gyfer. Dyna lle mae dropshipping yn ateb perffaith.

Beth yw dropshipping a sut mae'n gweithio?

Sut Mae Dropshipping yn Gweithio?

Mae'r cwsmer yn gosod archeb yn eich siop ac yn talu'r swm X. Bydd angen i'r manwerthwr (chi) brynu'r cynnyrch hwnnw am y swm Y gan y cyflenwr, a byddant yn anfon yr eitem yn uniongyrchol i'ch cwsmer. Mae'ch Elw yn hafal i = X - Y. Mae'r model dropshipping yn caniatáu ichi agor siop ar-lein heb orfod cario unrhyw stocrestr o gwbl.

Spocket: Pori'r Cynhyrchion sy'n Gwerthu Gorau Gan Gyflenwyr Dibynadwy

Rydym wedi ysgrifenedig am Argraffiadol, cyflenwr dropshipping yn y gorffennol, mae hynny'n eithaf amlwg yn y farchnad. Mae Printful yn cynnig y gallu i addasu a chyhoeddi atebion wedi'u brandio neu eu cynllunio. Spocket yn wahanol yn yr ystyr nad oes gennych alluoedd brandio neu addasu ... mae'n farchnad o gynhyrchion profedig sydd eisoes yn gwerthu'n dda.

Spocket yn unigryw oherwydd nid un cyflenwr yn unig ydyw ... mae'n gasgliad o filoedd o gynhyrchion dropshipping sy'n gwerthu orau gan gyflenwyr dibynadwy o ansawdd. Mae ganddyn nhw gyfuniad o gynhyrchion o UDA, yr UE ac yn fyd-eang, felly byddwch chi'n gallu apelio at lawer o farchnadoedd - ledled y byd.

Mae eu marchnad yn eich galluogi i chwilio a didoli yn ôl ffynhonnell cludo, cyflymder cludo, llongau rhad, rhestr eiddo, pris, perthnasedd, a chategori:

pori poced cynhyrchion dropshipping

Ymhlith y categorïau tueddiad mae dillad menywod, gemwaith ac oriorau, cyflenwadau anifeiliaid anwes, cymhorthion baddon a harddwch, ategolion technoleg, cyflenwadau cartref a gardd, cyflenwadau plant a babanod, teganau, esgidiau, ategolion parti, a mwy. Ymhlith y nodweddion mae:

  • samplau: Archebwch i'r dde o'r dangosfwrdd mewn ychydig o gliciau. Profwch y cynhyrchion a'r cyflenwyr yn hawdd i adeiladu busnes dropshipping dibynadwy.
  • Llongau Cyflym: Mae 90% o gyflenwyr Spcoket wedi'u lleoli yn yr UD ac Ewrop.
  • Gwneud Elw Iach: Mae Spocket yn cynnig gostyngiad o 30% - 60% i chi o brisiau manwerthu rheolaidd.
  • Prosesu Gorchymyn Awtomataidd 100%: Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio'r botwm talu, ac maen nhw'n gofalu am y gweddill. Maen nhw'n prosesu'r archebion ac yn eu cludo i'ch cwsmeriaid. 
  • Anfonebu Brand: Mae'r rhan fwyaf o gyflenwyr ar Spocket yn caniatáu ichi ychwanegu eich logo a'ch nodyn wedi'i addasu at anfoneb eich cwsmer.
  • Cymorth 24 / 7: Gallwch chi negesu unrhyw adeg o'r dydd, ac rydyn ni'n barod i ateb eich ymholiadau.

Mae gan Spocket hefyd un o'r cymunedau mwyaf o dropshippers i ddysgu ohono Facebook!

Integreiddiadau Spocket

Mae Spocket yn cynnig integreiddiadau di-dor gyda BigCommerce, Shopify, Felex, Wix, Ecwid, Squarespace, WooCommerce, Sgwâr, Alibaba, AliScraper, a Siopau KMO.

Dechreuwch gyda Spocket

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Spocket ac rydw i'n defnyddio dolenni cyswllt trwy'r erthygl hon.