Specle: System Hysbysebu Integredig ar gyfer Cyhoeddi Digidol

lleoliad hysbysebu digidol specle

Mae cyhoeddiadau arbenigol yn dal i yrru cynnwys wedi'i dargedu'n uchel i grwpiau gwahanol. Er bod systemau talu-fesul-clic, cyswllt a baner yn parhau i ddominyddu'r farchnad am eu proses archebu syml a chost isel fesul plwm, maent hefyd yn nodweddiadol yn cael cyfradd clicio a throsi isel. Oherwydd eu bod yn rhad, gallant ddal i ennill gwobrau anhygoel a chael elw cadarn ar fuddsoddiad i farchnatwyr.

Meddyliwch am eich ymddygiad pori ac ymchwil eich hun. Wrth i mi edrych at fy mewnflwch bwrdd gwaith ac e-bost, rwy'n cael gormod o negeseuon e-bost a hysbysebion gan hysbysebwyr perthnasol. Rwy'n gweld cannoedd, efallai miloedd hyd yn oed, o ddeunydd marchnata bob wythnos. Ond wrth i mi feddwl am fy danfoniadau post a thanysgrifiadau cyhoeddiadau digidol, dim ond llond llaw o gyhoeddiadau yr wyf yn tanysgrifio iddynt ac yn neilltuo amser iddynt yn ystod yr wythnos. Mae ymddygiad pori gwe i'r profiad o fflipio trwy gyhoeddiad digidol ar bapur neu ar dabled yn sylweddol wahanol.

Mae yna filoedd o gyhoeddiadau allan yna, gyda llawer ohonynt yn glanio ar benbwrdd penderfynwr gweithredol (trwy'r post neu lechen). Y mater dan sylw yw sut rydych chi'n cynnwys cyhoeddiadau digidol yn eich cymysgedd hysbysebu? A sut ydych chi'n safoni, creu a chyhoeddi hysbysebu ar gyfer y cyhoeddiadau hynny? Dyna beth Sbectol ar gyfer.

Mae Specle yn trawsnewid byd cynhyrchu print ac ad ar-lein, gan gynhyrchu datrysiadau meddalwedd hyfryd o syml ar gyfer cyflwyno hysbysebion print a llechen.

Mae Specle yn rheoli, yn prosesu ac yn dosbarthu miloedd o ffeiliau ad yn fisol ar gyfer sylfaen cwsmeriaid enfawr, gan gynnwys cyhoeddwyr mawr (Hearst, Condé Nast, News UK, Guardian, cyfryngau DMG, TimeInc UK); asiantaethau creadigol blaenllaw (McCann Erickson, VCCP, BBH) a brandiau byd-eang mawr a bach. Ni allai'r rhyngwyneb ar gyfer Specle fod yn haws, dim ond chwilio ar bwnc, dod o hyd i gyhoeddiad, cael y specs ac archebu'r hysbyseb:

Hysbysebion Cyhoeddi Digidol Specle

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Specle rôl gydweithredol allweddol ar gyfer Datrysiad Cyhoeddi Adobe Digital, gan alluogi cynhyrchu hysbysebion digidol deniadol a chymhellol mewn apiau heb yr angen am god. Bydd system hysbysebu integredig Specle yn caniatáu i dimau creadigol a dylunio osod hysbysebion yn unrhyw un o'r apiau sy'n cael eu creu gan ddefnyddio Adobe DPS. Bydd meddalwedd Specle yn ei gwneud hi'n haws nag erioed i asiantaethau creadigol a chyhoeddwyr gyflwyno hysbysebion digidol rhyngweithiol, hardd.

Ynglŷn â Datrysiad Cyhoeddi Adobe Digital

Offeryn ar y we yw Adobe DPS sy'n galluogi defnyddwyr i greu rhifynnau digidol o'u cyhoeddiadau. Gall timau dylunio a chreadigol greu apiau symudol hardd yn hawdd heb ysgrifennu cod. Gan ddefnyddio DPS, gall sefydliadau ysgogi ymgysylltiad trwy brofiadau apiau symudol, defnyddio galluoedd cyhoeddi hyblyg i gysylltu'n barhaus â defnyddwyr, a sicrhau effaith fusnes fesuradwy trwy apiau - pob un â llwyfan gradd menter gan Adobe.

Ail-ymgynnull o'r llawr i fyny, Bydd Adobe DPS yn cynnig mwy o hyblygrwydd a gwell cyfleoedd i ddefnyddwyr ymgysylltu â'u cynulleidfaoedd. Os gallwch chi wneud hysbyseb argraffu, gallwch nawr hefyd wneud hysbyseb ddigidol. Mae Specle bellach wedi'i integreiddio â rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau Adobe (API) i chwyldroi cyfleoedd hysbysebu digidol - yn enwedig mewn apiau - a chreu cyfleoedd hysbysebu pwerus.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.