Dydych chi ddim yn Cael Siarad Gigs Oherwydd Eich Presenoldeb Ar-lein

Depositphotos 8330464 s

Yn ystod fy nghyflwyniad ddydd Sadwrn i'r Cymdeithas Genedlaethol y Siaradwyr, Fe wnes i rannu cyflwyniad a data ategol i'r siaradwyr ddeall pam roedd strategaeth cynnwys a chymdeithasol yn allweddol i'w hymdrechion eu hunain wrth adeiladu awdurdod a dod o hyd i gyfleoedd siarad. Mae'n grŵp anhygoel i siarad ag ef gan eu bod yn rhoi cymaint o werth i mi o ran adborth â'm siarad ag yr wyf yn eu darparu wrth hyrwyddo eu rhai hwy. Rwy'n ddiolchgar iawn i Karl Ahlrichs am y cyfle, ei hun yn arweinydd wrth siarad ar gyfalaf dynol a gofal iechyd.

Mae llawer o siaradwyr cyhoeddus sy'n bresennol yn cael cyfleoedd trwy chwilio am siaradwyr yn eSiaradwyr ardderchog a'r Gwefan NSA. Daw cyfleoedd eraill ar lafar gwlad. Am y rhesymau hyn, mae rhywfaint o amheuaeth ynghylch effeithiolrwydd cynnwys a chyfryngau cymdeithasol i lawer o'r gweithwyr proffesiynol hyn sydd wedi bod ar y gylchdaith ers blynyddoedd.

Er ei bod yn wir y gellir eu canfod trwy'r gwefannau hyn, p'un a oes ganddynt enw da ai peidio awdurdod ar-lein yn hanfodol i gau cyfleoedd ar-lein. Os ydw i'n mynd i fuddsoddi miloedd neu ddegau o filoedd o ddoleri ar logi siaradwr cyhoeddus, beth ydych chi'n meddwl yw'r siawns bod darpar gydlynwyr digwyddiadau neu fusnesau wedyn yn ymchwilio i'ch presenoldeb ar-lein ar gyfer fideos a darnau arweinyddiaeth meddwl a rennir trwy'r we?

Os ydych chi'n siaradwr cyhoeddus a bod araith eich cystadleuaeth wedi'i golygu'n broffesiynol ar Youtube, is-lein ar y Wall Street Journal, a gwefan wych lle maen nhw'n cynnal calendr gweithredol o ddigwyddiadau yn ogystal â llyfrgell o adnoddau - beth ydych chi'n ei wneud yn meddwl bod eich siawns o siarad yn y digwyddiad hwnnw os nad oes gennych yr un peth? Fy dyfalu yw eich bod yn colli allan ar lawer o gyfleoedd.

Ni werthwyd un siaradwr penodol. Lleisiodd ei bryder mai dim ond crap oedd yna pan ddaeth o hyd iddo wrth edrych am gynnwys a fyddai o werth i'w gynulleidfa. Dywedais wrtho fy mod yn dymuno bod hynny'n wir am fy niwydiant, lle mae cystadleuaeth anhygoel a bod fy nghydweithwyr yn rhannu gwybodaeth anhygoel. Hoffwn pe bawn i mewn diwydiant nad oedd ganddo gynnwys o ansawdd ar-lein ... oherwydd byddwn i'n hollol yn gweithio ar ddominyddu'r farchnad honno! Nid yw hynny'n broblem ... mae'n gyfle.

Yn y digwyddiad hanner diwrnod, fe wnaethon ni gerdded trwy'r camau o adeiladu eich presenoldeb a'ch awdurdod cyfryngau cymdeithasol ar-lein. Mae'n ddull fesul cam:

Camau Adeiladu Awdurdod Cyfryngau Cymdeithasol

Pedwar Cam o Adeiladu Awdurdod Ar-lein

  1. Eiriolaeth - gwrando, ymateb a chwrdd ag arweinwyr yn eich diwydiant a'r rhagolygon rydych chi'n ceisio cysylltu â nhw. Meddyliwch am hyn fel dim ond dechrau'r sgwrs.
  2. Hygrededd - sefydlu'ch hun fel adnodd a rhywun a all ddarparu gwerth i'r diwydiant. Addysgu pobl, rhannu cynnwys wedi'i guradu, a chyflwyno cyflwyniadau i bobl â phroblemau a'r rhai sydd â datrysiadau.
  3. cynulleidfa - nawr eich bod wedi'ch cysylltu, mae'n bryd tyfu, hyrwyddo a difyrru'ch cynulleidfa fel y gallwch sefydlu cysylltiad personol ac emosiynol â nhw.
  4. Cymuned - mae cynulleidfaoedd yn gwrando, ond mae cymunedau'n siarad ar ran. Greal sanctaidd cyfryngau ar-lein yw pan fydd eich cynulleidfa yn eich hyrwyddo yn lle eich bod yn gorfod gwneud yr holl waith.

Cymhwyswch hyn yn ôl i siarad cyhoeddus a dychmygwch y cyfleoedd pan fydd eich cymuned yn dechrau mynnu eich presenoldeb mewn digwyddiadau neu'n eich argymell ar gyfer y cyweirnod nesaf rownd y gornel!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.