Siarad yn Iaith Eich Cynulleidfa

Mae'n addas fy mod i'n ysgrifennu post am gyfathrebu yn eistedd mewn ystafell gynadledda yn Ffrainc. Neithiwr cawsom ginio wedi'i drefnu ar gyfer 8PM gyda chwmni yn Le Procope, y bwyty hynaf ym Mharis (est 1686). Roeddem yn gyffrous - roedd gan y bwyty hwn noddwyr fel Danton, Voltaire, John Paul Jones, Benjamin Franklin a Thomas Jefferson.

procopeRydyn ni wedi bod yn cael amser anodd yn cael cabiau yma ym Mharis (ddim yn anghyffredin). Mae'r cabiau'n mynd a dod yn ôl eu hwylustod. Arhoson ni am hanner awr yn y gwesty a dywedodd y concierge wrthym am fynd i'r stand tacsi rownd y gornel. Mae rownd y gornel yn Ffrainc yn llawer pellach nag o amgylch y gornel yn yr Unol Daleithiau. Fe wnaethon ni gerdded tua hanner cilomedr i lawr y ffordd i groesffordd â stand tacsi. Ac yno fe wnaethon ni sefyll… 45 munud arall. Ar y pwynt hwn rydym yn hwyr i ginio ac nid oeddem wedi gadael eto!

Yn y pen draw, dangosodd ein tacsi, dynes Ffrengig hardd iawn wrth y llyw. Gofynnodd yn gwrtais i ble'r oeddem yn mynd ... “Le Procope” gwnaethom ymateb. Yn Ffrangeg gofynnodd am y cyfeiriad. Roeddwn i wedi anfon y cyfeiriad at fy ffôn o'r blaen ond heb ei gysoni felly doeddwn i ddim yn siŵr - heblaw bod y bwyty i lawr gan y Louvre. Am y 5 munud nesaf cawsom ein cnoi allan yn angerddol mewn geiriau nad oeddwn wedi eu clywed ers i fy Mam eu gwthio (Quebecois yw hi) fel plentyn ifanc. Roedd y gyrrwr tacsi yn gweiddi mor eglur, roeddwn i'n gallu cyfieithu mewn gwirionedd…. “Llawer o fwytai ym Mharis”…. “A oedd hi i fod i gael pob un ohonyn nhw ar gof”…. Eisteddodd Bill (partner busnes) a minnau gyda'n pennau i lawr, gan sgramblo i gloi signal diwifr a chael y cyfeiriad.

Dan straen, gofynnais i Bill am y cyfeiriad. Mae'n cofio popeth ... roedd yn rhaid iddo gofio hyn. Edrychodd Bill arnaf dan straen y tu hwnt i ryddhad a dechreuodd ailadrodd yr hyn yr oedd yn credu oedd y cyfeiriad… yn Ffrangeg. “Pam ydych chi'n dweud wrtha i yn Ffrangeg? Dim ond ei sillafu !!!! ” Mae'n ei sillafu ag acen Ffrengig ... rydw i'n mynd i'w ladd. Erbyn y pwynt hwn, rydyn ni'n edrych fel Abbott a Costello yn cael ein casgenni gan yrrwr tacsi Ffrengig blin sydd tua hanner ein maint ni.

Aeth ein gyrrwr tacsi allan! Gyrrodd yn gyflym… gan sgrechian a bîpio ar unrhyw gar neu gerddwr a oedd yn meiddio mynd yn ei ffordd. Erbyn i ni gyrraedd canol Paris, dim ond chwerthin y gallwn i a Bill ei wneud. Codais fwy o’i haraith… “sâl yn y pen”… “ei fwyta!” wrth i ni wibio i mewn ac allan o draffig.

Hotel du Louvre

Yn y pen draw, fe wnaethon ni gyrraedd calon Paris.

Nid oedd ein gyrrwr tacsi yn adnabod y stryd (roedd angen traws-stryd arni), felly fe wnaeth hi ein gadael ni allan a dweud wrthym am edrych amdani. Ar y pwynt hwn, roeddem yn hynod ddiolchgar i fod yn y canol, yn ddiogel, ac roeddem hyd yn oed yn chwerthin o ystyried y theatreg yr oeddem newydd eu gweld. Dywedais wrthi fy mod yn ei charu yn Ffrangeg, a chwythodd gusan i mi ... roeddem ar ein ffordd.

Neu felly roedden ni'n meddwl.

Tex Mex Indiana Fe wnaethon ni gerdded o gwmpas ac o gwmpas Downtown am yr awr neu ddwy nesaf ... nawr 2 awr yn hwyr i ginio. Ar y pwynt hwn, roeddem yn gobeithio i'n cwmni ddechrau bwyta hebom ni a phenderfynon ni daflu'r tywel a bachu cinio ar ein pennau ein hunain. Dyna pryd wnaethon ni basio'r Tex Mex Indiana bwyty… Roedd yn rhaid i Bill a minnau dynnu lluniau.

Fe wnaethon ni rownd cornel ac yno o'n blaenau roedd Le Procope yn ei holl ogoniant. Brysiom y tu mewn a dywedodd y weinyddes wrthym fod ein cwmni yn dal i fod yno! Fe wnaethon ni rannu llawer o chwerthin wrth i ni ail-adrodd digwyddiadau'r noson. Roedd cinio yn anhygoel, ac fe wnaethon ni ffrindiau newydd.

Dysgwyd rhai gwersi, serch hynny:

  1. Er mwyn cyfathrebu'n effeithiol â'ch cynulleidfa, rhaid i chi wneud hynny siarad eu hiaith.
  2. Er mwyn cyfathrebu'n effeithiol â'ch cynulleidfa, rhaid i chi wneud hynny hefyd yn deall eu diwylliant.
  3. Er mwyn cyrraedd pen eich taith, mae angen i chi wneud hynny gwybod yn union ble hynny yw - gyda chymaint o ddiffiniad â phosib.
  4. Peidiwch â rhoi'r gorau iddi! Efallai y bydd yn cymryd mwy nag un ffordd i chi gyrraedd yno.

Mae'r cyngor hwn yn rhagori ar Ffrangeg a Saesneg neu Ffrainc ac Indiana. Dyma sut mae angen i ni edrych ar farchnata hefyd. Er mwyn cyfathrebu’n effeithiol, mae angen i ni wybod yn union ble mae ein marchnad, lle rydyn ni am iddyn nhw fod, defnyddio dulliau i’w symud yn effeithiol sy’n naturiol iddyn nhw, a siarad yn eu hiaith - nid ein un ni. Ac os nad ydych chi'n cysylltu'r ffordd gyntaf, efallai y bydd yn rhaid i chi roi cynnig ar ffyrdd eraill o gyfleu'ch neges.

Os ydych chi'n pendroni ... aethom â'r isffordd yn ôl i'r gwesty. 🙂

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.