Deddfau Sbamio: Cymhariaeth o'r UD, y DU, CA, DE, ac PA

deddfau sbam rhyngwladol

Wrth i'r economi fyd-eang ddod yn realiti, mae cytuniadau'n cael eu llofnodi sy'n sicrhau bod pob gwlad nid yn unig yn parchu deddfau gwlad arall - efallai y byddan nhw hyd yn oed yn gallu cymryd camau cosbol yn erbyn cwmnïau sy'n torri'r deddfau hynny. Un maes ffocws i unrhyw gwmni sy'n anfon e-bost yn rhyngwladol yw deall naws pob gwlad wrth iddi gyfeirio at e-bost a sbam.

Os hoffech chi fonitro eich lleoliad mewnflwch a'ch enw da yn rhyngwladol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru ar ei gyfer 250ok. Mae ganddynt sylw ISP byd-eang ar eu datrysiadau a byddant yn monitro eich anfon IPs yn erbyn rhestrau du.

Yr edefyn cyffredin ar draws pob gwlad yw sicrhau eich bod yn cofnodi sut y gwnaeth eich tanysgrifwyr optio i mewn, lle gwnaethant optio i mewn, a pharhau i gynnal rhestr e-bost lân - gan lanhau e-byst bownsio ac anymatebol o'ch data. Yr uchafbwyntiau infograffig:

  • CAN-SPAM Unol Daleithiau (UD) - peidiwch â defnyddio gwybodaeth pennawd ffug neu gamarweiniol, peidiwch â defnyddio llinellau pwnc twyllodrus, dywedwch wrth dderbynwyr ble rydych chi wedi'ch lleoli, dywedwch wrth y derbynwyr sut i optio allan o dderbyn e-bost yn y dyfodol ac anrhydeddu ceisiadau optio allan yn brydlon. Mwy o wybodaeth: CAN-SPAM
  • CASL Canada (CA) - dim ond anfon i gyfeiriadau e-bost yn seiliedig ar ganiatâd, nodi'ch enw, adnabod eich busnes, a darparu prawf o lofnodi os gofynnir am hynny. Mwy o wybodaeth: CASL
  • Cyfarwyddeb CE y Deyrnas Unedig (DU) 2003 - peidiwch ag anfon marchnata uniongyrchol heb ganiatâd oni bai bod perthynas wedi'i sefydlu o'r blaen. Mwy o wybodaeth: Cyfarwyddeb y CE 2003
  • Deddf Sbam Awstralia (PA) 2003 - peidiwch ag anfon e-bost digymell, dylech gynnwys dad-danysgrifio swyddogaethol ym mhob e-bost, a pheidiwch â defnyddio meddalwedd cynaeafu cyfeiriadau. Mwy o wybodaeth: Deddf Sbam 2003
  • Deddf Diogelu Data Ffederal yr Almaen (DE) - peidiwch ag anfon e-bost digymell, rhaid i chi gael caniatâd. Peidiwch â chuddio hunaniaeth yr anfonwr, darparu cyfeiriad dilys ar gyfer ceisiadau optio allan, a darparu prawf o arwyddo os gofynnir i chi wneud hynny. Mwy o wybodaeth: Deddf Diogelu Data Ffederal

Mae Cyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd ar Breifatrwydd hefyd yn berthnasol i holl aelodau'r UE. Yn ôl Cyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd ar Breifatrwydd, rhaid i chi gael caniatâd penodol ymlaen llaw cyn anfon unrhyw e-bost masnachol, rhaid i opsiwn optio allan neu ddad-danysgrifio fod yn hawdd ac yn glir i dderbynwyr negeseuon masnachol, a rhaid i chi gydymffurfio â rheolau ychwanegol pob gwlad. .

Mae hyn yn ffeithlun o Ymateb Fertigol yn tynnu sylw at y gwahaniaethau allweddol yn y gyfraith sbam o wledydd yng Ngogledd America ac Ewrop.

Deddfau Sbam - UD, CA, DU, PA, GE, Ewrop

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.