Metrics Ffynhonnell: Optimeiddio Marchnata Cymdeithasol a Dadansoddeg

sgrin trac

Mae Source Metrics wedi cyhoeddi ei Mewnflwch Cyfryngau Cymdeithasol. Mae'r nodwedd newydd hon yn wahanol i offer eraill gan ei bod yn cynnig gwybodaeth fanwl y gellir ei gweithredu fel mae'n digwydd yn hytrach na deallusrwydd busnes lefel uchel mewn adroddiadau wythnosol neu fisol, ac mae'n caniatáu i farchnatwyr ddistyllu 1000au o grybwylliadau dyddiol i lawr i tua 20 o'r cyfeiriadau gweithredadwy pwysicaf yn ôl yn dilyn.

Syniadau Gwrando Metrics Ffynhonnell

Mae'r Mewnflwch Cyfryngau Cymdeithasol yn caniatáu i farchnatwyr ar-lein nodi'n gyflym yr hyn sy'n cael ei ddweud am eu brandiau ar draws cyfryngau digidol a blaenoriaethu eu hymatebion mewn amser real. Mae'r Mewnflwch yn pennu naws y cyfeiriadau trwy archwilio geiriau allweddol sydd wedi'u cynnwys mewn hashnodau a thestun rhydd, ac yna'n croesgyfeirio'r tôn - positif, negyddol neu niwtral - gyda chyrhaeddiad deiliad y cyfrif er mwyn blaenoriaethu ymatebion.

Cyhoeddi Source Metrics Publishing

O ganlyniad, gall marchnatwyr ymateb i grybwylliadau brand pwysig wrth iddynt ddigwydd. Er enghraifft, os yw rhywun sydd â dilyniant mawr yn dweud rhywbeth positif am frand, gall marchnatwr ddiolch iddynt a chryfhau'r berthynas honno. I'r gwrthwyneb, os yw dau berson yn dweud rhywbeth negyddol, gall y brand nodi cyrhaeddiad pob unigolyn ar unwaith, blaenoriaethu ymatebion ac estyn allan i helpu i ddatrys y broblem.

Mae marchnatwyr cymdeithasol yn cadarnhau bod offer gwrando traddodiadol yn annigonol gan mai dim ond gwybodaeth fusnes lefel uchel yn erbyn rhywbeth y gallant ei ddefnyddio bob dydd i benderfynu beth yw'r cyfeiriadau mwyaf gweithredadwy o safbwynt marchnata, ”meddai Scott Lake, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd Source Metrics. “Rydyn ni'n rhoi gwybodaeth i farchnatwyr mewn amser real sy'n eu galluogi i gael yr effaith fwyaf ar eu canfyddiad brand cyhoeddus.

Olrhain Dadansoddeg Metrics Ffynhonnell

Mae'r Mewnflwch Cyfryngau Cymdeithasol wedi'i integreiddio'n llawn â'r platfform Source Metrics i annog gweithredoedd e ff eithiol a llif gwaith symlach. Pan fydd marchnatwr yn crybwyll brand sy'n haeddu ymateb, gallant ymateb yn uniongyrchol o'r tu mewn i'r platfform, gan ddefnyddio'r cyfrif cymdeithasol priodol.

Adroddiad Ymgyrchoedd Metrics Ffynhonnell