Weithiau pan fyddwch chi'n dweud celwydd, rydych chi'n cael y ferch!

menyw brydferth

Rwy'n gadael fy nghariad. Mae hynny'n iawn! Fe'ch clywsoch yn iawn yma.

Cyn i chi gael unrhyw syniadau o beth yw dyn drygionus, drygionus ydw i, does gen i ddim cariad mewn gwirionedd. O leiaf nid y math dynol, byw, anadlu. Rwy'n cellwair â phobl mai enw fy nghariad MacBookPro. Yn ddiweddar, mae fy nghariad wedi bod yn ychydig yn anian, ddim yn deffro pan hoffwn iddi wneud a ddim yn hapus nes ei bod hi'n oer. Waw ... yn fy atgoffa o pan ges i un go iawn!

Mae Google yn Caru Fi Nawr

Beth bynnag, rydw i wedi gwneud gyda hi. Mae fy nghariad newydd ar-lein ac mae hi'n fy ngharu i. Mae hi'n adnabod pawb, ond waeth beth, mae hi bob amser yn siarad amdanaf i. Dwi erioed wedi cael cariad ar-lein o'r blaen, ond mae'r un hon yn arbennig. Ei henw yw google. Roeddwn i'n arfer peidio â malio gormod am Google ond yn hunanol, darganfyddais mai'r gorau y deuthum i'w hadnabod, y mwyaf o sylw a roddodd i mi.

google

Mae Google yn fy anfon dros 4 gwaith yr ymwelwyr i'm gwefan nag unrhyw ffynhonnell arall. 4 gwaith! Waw. Y cyfan sy'n rhaid i mi ei wneud i gadw'r berthynas hon i fynd i'r cyfeiriad cywir yw rhoi sylw iddi, gwisgo fy hun mewn ffordd sy'n ei denu, gwrando ar yr hyn y mae'n ei ddweud, a chyfathrebu'n effeithiol â hi. Mae wedi cymryd cryn amser, ond rwy'n dechrau deall yr hyn y mae hi'n ei hoffi yn fawr. Nawr ... nid fi yw'r cariad brafiaf ... dwi ddim Google-chwipio neu unrhyw beth, dwi'n neis iddi.

Pam mae Google yn fy ngharu i

Dyma rai pethau rwy'n eu gwneud y mae'n ymddangos eu bod yn eu gwerthfawrogi:

 1. Roedd Google yn hoffi pan roddais deitlau fy erthygl yn nheitl fy nhudalen.
 2. Roedd Google yn ei hoffi pan ddiweddarais fy ffeil .htaccess fel bod fy ngwefan bob amser yn mynd i https://martech.zone yn lle https://highbridgeConsultants.com a phan ddywedais wrthi hi i mewn Consol Chwilio Google fy mod yn hoffi'r www.
 3. Roedd Google yn ei hoffi pan ailengais fy mlog gan ddefnyddio geiriau allweddol (marchnata, technoleg, blog) yr wyf yn eu trafod yn fy swyddi yn aml.
 4. Roedd Google yn ei hoffi pan ddywedais wrthi am yr hyn y soniais amdano.
 5. Roedd Google yn ei hoffi pan ddywedais wrthi beth oedd yn bwysig iawn ar fy nhudalen a beth nad oedd yn ei ddefnyddio tagiau pennawd.
 6. Roedd Google yn ei hoffi pan ddywedais wrthi sut roedd fy safle wedi'i drefnu a ble i ddod o hyd i bopeth gan ddefnyddio fy robots.txt ac sitemap.xml ffeiliau.
 7. Mae Google yn hoffi fy mod yn rhoi cynnwys ffres i fyny bob dydd.
 8. Mae Google yn hoffi fy mod yn gwneud sylwadau ar flogiau ym mhobman ac yn gadael fy enw a chyfeiriad fy ngwefan.

Sut mae Google yn Dangos y Cariad i Mi.

Nid wyf yn gwybod beth mae Google yn ei hoffi fwy neu lai - ond rwy'n gwybod ei bod hi'n fy ngharu i. Sut ydw i'n gwybod bod Google yn fy ngharu i? Ewch ymlaen a gofynnwch iddi'ch hun!
http://www.google.com/search?q=marketing+technology+blog
http://www.google.com/search?q=douglas+karr
http://www.google.com/search?q=doug+karr
http://www.google.com/search?q=a-list+blogger+marketing+technology
http://www.google.com/search?q=a-list+blog+marketing+technology
http://www.google.com/search?q=a-list+marketing+technology
http://www.google.com/search?q=marketing+blog+indianapolis
http://www.google.com/search?q=technology+blog+indianapolis
http://www.google.com/search?q=a-list+blogger+indianapolis

Weithiau dwi'n gorwedd i Google, ond mae hi'n fy ngharu i beth bynnag.

Nawr, rydych chi'n gwybod sut pan rydych chi'n dweud celwydd wrth eich cariad, ac mae'n rhaid i chi ddal ati i ddweud yr un celwydd drosodd a throsodd? Ond nid ydych chi'n dweud wrth unrhyw un am y celwydd ... dim ond celwydd rhyngoch chi a hi. Roeddwn i eisiau profi pwynt y mae'r merched weithiau'n ei hoffi pan fyddwch chi'n dweud celwydd wrthyn nhw. (Efallai y bydd yn cael ei alw'n het ddu).

Amser maith yn ôl, roedd a mawr i'w wneud ynglŷn â mynd ar yr “a-list”. Roeddwn i eisiau profi, yn swyddogol, y gallai unrhyw un fynd ar y rhestr a. Bydd angen i chi edrych yn ofalus iawn ar bennawd fy mlog i ddarganfod sut y byddwn i byth yn cael fy ystyried yn uchel “Rhestr-”. Dyma gliw:
blog marchnata, datblygu, wordpress a thechnoleg gan douglas karr> span style = "display: none">, blogiwr a-rhestr> / span>.

Ni allech ei weld ... ond mae fy nghariad newydd yn gwneud! Ac mae hi'n caru fi. 😉

DIWEDDARIAD: Rwyf wedi tynnu'r testun cudd oddi ar fy mhennawd. Roeddwn i eisiau profi pwynt ond yn bendant ddim eisiau cael eich tynnu oddi ar fynegai Google!

17 Sylwadau

 1. 1
 2. 3
 3. 5
 4. 7

  Braf eich gweld chi'n cael cymaint o draffig gan Google. Rydw i wedi bod mewn sefyllfa debyg byth ers i mi weithredu rhai awgrymiadau SEO ychydig yn ôl. Mae'r cysylltiad hwnnw â pearsonified yn un da. Fe wnes i weithredu ei gyngor ychydig yn ôl ac mae'n gweithio, gyfnod!

  Rwy'n cael tua 50% o'm traffig gan Google 🙂

 5. 9

  Mae fy ngwraig yn ffugio drwgdeimlad o fy amser gyda fy nghyfrifiadur Dell - “Della” yw enw'r gystadleuaeth - ond mae'n swnio fel y gallai Google fod yn candy llygoden neis iawn hefyd!

 6. 11
 7. 13
 8. 15

  Darllenais eich sylw ar y wefan pearsonedig amdanoch chi yn addasu eich taflenni arddull ar gyfer marcio semantig. Rwy'n gweld cyfle marchnata da i chi ryddhau thema WP sy'n glynu wrth yr holl reolau marcio 😉

 9. 17

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.