Safleoedd Adolygu Meddalwedd, Cyngor, Cymhariaeth a Darganfod (65 Adnoddau)

Safleoedd Darganfod Cymhariaeth Adolygu Meddalwedd

Mae cryn dipyn o bobl yn pendroni sut y gallaf ddod o hyd i amrywiaeth mor eang o lwyfannau ac offer technoleg gwerthu a marchnata nad oeddent wedi clywed amdanynt eto, neu a allai fod yn beta hyd yn oed. Ar wahân i rybuddion yr wyf wedi'u sefydlu, mae yna rai adnoddau gwych ar gael ar gyfer dod o hyd i offer. Yn ddiweddar roeddwn yn rhannu fy rhestr gyda Matthew Gonzales ac fe rannodd ychydig o'i ffefrynnau ac fe ddechreuodd i mi adeiladu rhestr gyflawn.

Gyda'r dewis anhygoel o offer ar gael, mae marchnatwyr o fantais amlwg i ddod o hyd i atebion wedi'u teilwra am gost is. Mae bron pawb rydw i'n gweithio gyda nhw wedi gallu uwchraddio'r cynhyrchion a'r gwasanaethau gan eu helpu wrth ostwng y gwariant blynyddol. Ac mae hynny hyd yn oed yn cynnwys cleientiaid sydd gen i sy'n adeiladu atebion penodol i ffwrdd o APIs sy'n hygyrch i'r cyhoedd.

Nodyn ochr ar hyn, nid wyf yn gweld y gwefannau hyn fel cystadleuydd Martech Zone o gwbl. Fy amcan yn Martech Zone bob amser yw cyflwyno'r offeryn i chi, darparu rhai gwahaniaethwyr allweddol, ac yna gadael i chi ymchwilio ymhellach i weld ai dyma'r ateb priodol ai peidio.

Un rheswm rwy'n betrusgar gwneud cymariaethau o atebion meddalwedd yw bod y datrysiad gorau yn oddrychol iawn ... mae'r broses ar gyfer gofynion adeiladu, gwerthuso a dewis meddalwedd mae ganddo dunnell o newidynnau - pobl, prosesau, llinellau amser, cyllideb, nodweddion, integreiddiadau, ac ati. Nid yr ateb gorau i un cwmni yw'r ateb gorau i gwmni arall yn nodweddiadol.

Os oes gennych ddiddordeb, rwyf wedi helpu dwsinau o gwmnïau i arbed miliynau o ddoleri trwy wneud archwiliadau llawn o’u pentyrrau, nodi cyfleoedd i’w defnyddio’n well, a byddai dod o hyd iddynt yr ateb priodol i fudo iddo a fyddai’n rhoi gwell enillion ar eu buddsoddiad technoleg. .

Cudd-wybodaeth Stac Martech

 • CabinetM - Os ydych chi'n ymgynghorydd neu'n gwmni menter, byddwch chi am edrych ar CabinetM, datrysiad i ddogfennu eich pentwr marchnata. Nid yn unig y mae'r platfform yn galluogi sefydliadau i archwilio, a rheoli eu technoleg, a nodi cynhyrchion i integreiddio, cydgrynhoi neu amnewid, ond mae hefyd yn darparu tunnell o adborth ar ba dechnolegau tebyg sy'n cael eu mabwysiadu gan gwmnïau eraill.

Safleoedd Cyngor Meddalwedd

Dyma wasanaethau a gwefannau rydw i'n cadw llygad arnyn nhw sy'n wych. Mae rhai ohonynt yn offer buddsoddi, rhai yn safleoedd darganfod newydd, ac mae llawer ohonynt yn wefannau cymharu meddalwedd.

Nodyn ochr ... os ydych chi'n blatfform technoleg gwerthu neu farchnata, gwnewch yn siŵr bod eich platfform wedi'i gynnwys ar y gwefannau hyn. Nid yn unig y gall yrru arweinwyr cymwys sydd â bwriad uchel i brynu, bydd hefyd yn helpu i godi ymwybyddiaeth eich brand ac yn darparu cyfeiriadau perthnasol iawn ar gyfer eich safleoedd peiriannau chwilio.

 1. amgenTo - Darparwch pa raglen rydych chi am ei disodli ac maen nhw'n rhoi dewisiadau amgen gwych i chi, yn seiliedig ar argymhellion defnyddwyr.
 2. Dadansoddi - Darganfyddwch a chymharwch yr offer gorau ar gyfer eich busnes
 3. AppStorm - Yn cynnwys apiau gwe, bwrdd gwaith ac symudol newydd.
 4. AppSumo - Rydych chi'n gofalu am y cynnyrch. Bydd AppSumo yn gofalu am y gwerthiannau.
 5. AppVita - Yn cynnwys y gorau mewn cymwysiadau gwe.
 6. Astrotwf - Canllawiau meddalwedd a chymariaethau i ddarganfod llwyfannau ar gyfer pob categori.
 7. Rhestr Beta - Mae Rhestr Beta yn darparu trosolwg o'r cychwyniadau rhyngrwyd sydd ar ddod. Darganfod a chael mynediad cynnar i'r dyfodol.
 8. BetaPage - Pori, darganfod, hela cychwyniadau, a syniadau newydd.
 9. Capterra - yn helpu busnesau a nonprofits i ddod o hyd i'r feddalwedd a fydd yn caniatáu iddynt wella, tyfu a llwyddo.
 10. Prif.io. - yn darparu eu harbenigwyr eu hunain sydd â phrofiad a mewnwelediadau uniongyrchol o fod yn ddefnyddwyr meddalwedd go iawn.
 11. Crazy am Startups - Yn cynnwys unrhyw gychwyn.
 12. Crozdesk - Darganfyddwr apiau gwe.
 13. Maes Cronfeydd - CrunchBase yw cronfa ddata ddiffiniol yr ecosystem gychwyn. Mae'r Graff Busnes yn cysylltu cwmnïau, pobl, cynhyrchion a digwyddiadau i ddarparu'r data sydd ei angen arnoch chi. Tanysgrifiwch i'r e-bost cyllido gorau!
 14. DarganfodCloud - cymharu apiau ar gyfer busnes.
 15. Aderyn Erli - Lle Mae Cynhyrchion Newydd Gwych Yn Cael Eu Geni.
 16. FeedMyApp - adolygwyd apiau gwe a symudol.
 17. Torf G2 - Cymharwch y meddalwedd a'r gwasanaethau busnes gorau yn seiliedig ar sgôr defnyddwyr a data cymdeithasol. Adolygiadau ar gyfer CRM, ERP, CAD, PDM, HR, a meddalwedd Marchnata.
 18. GetApp - Adolygu, cymharu a gwerthuso meddalwedd busnesau bach. GetApp mae ganddo gynigion meddalwedd, SaaS a Cloud Apps, gwerthusiadau annibynnol, ac adolygiadau.
 19. Cael Tech Press - Sicrhewch fynediad i newyddiadurwyr technoleg 3000+, Hacks Twf, Cyflwyno gwefannau, grwpiau Facebook, a mwy.
 20. Tyfu Tudalen - Hyrwyddo a graddio cymwysiadau gwe newydd am ddim.
 21. Newyddion haciwr - gwefan newyddion cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth gyfrifiadurol ac entrepreneuriaeth.
 22. Sgwariau Syniadau - lle ar-lein i gefnogaeth torfol ac adborth ar gyfer syniadau busnes.
 23. Hwb Kickoff - Wedi rhyddhau cynnyrch neu ap? Ei gyflwyno a chael hwb ar unwaith mewn traffig.
 24. Cychwynau Lladd - Adolygiadau cychwynnol, ysbrydoliaeth, syniadau a newyddion.
 25. Wedi'i lansio! - cymuned lle mae gwneuthurwyr yn arddangos eu cynnyrch cychwynnol / cynnyrch ac yn cael adborth gan fabwysiadwyr cynnar.
 26. Lansio Lister - Rhowch eich cychwyn allan o flaen mabwysiadwyr cynnar ac arweinwyr diwydiant.
 27. Lansio Nesaf - Cychwyniadau mwyaf addawol y byd.
 28. Rhestr - gall chwiliad ar Listly gynhyrchu dwsinau o restrau gydag offer gwych.
 29. Gwneuthuriad - cyrchfan ar gyfer dysgu mwy am dechnoleg a'r nifer o ffyrdd y gall wella'ch bywyd.
 30. Marc mater - Ymchwilio, chwilio, ac olrhain y cwmnïau preifat sy'n tyfu gyflymaf gyda deallusrwydd delio
 31. Rhwydo - yr apiau, cynhyrchion a gwasanaethau gorau sy'n gwella'ch bywyd.
 32. NesafBigBeth - Cychwynau Indiaidd, sylfaenwyr, CXOs, a Marchnatwyr Cynnyrch.
 33. Gwasgfarm - Dewch o hyd i newyddiadurwyr i ysgrifennu am eich cychwyn.
 34. ProductHunt - Mae ProductHunt yn guradu'r cynhyrchion newydd gorau, bob dydd. Darganfyddwch yr apiau symudol diweddaraf, gwefannau, a chynhyrchion technoleg y mae pawb yn siarad amdanynt.
 35. Hyrwyddiad - Rhestr o'r lleoedd gorau i gyflwyno'ch cychwyn
 36. Hyrwyddo Prosiect - Arddangos eich creadigaethau i'r byd.
 37. Graddiwch Fy Nghychwyn - Cyflwyno'ch cychwyn i gael sylw.
 38. RateStartup - Cyflwyno'ch cychwyn am ddim ac aros am adborth. Sicrhewch eich proffil personol a rhannwch eich gwaith.
 39. Cychwyn ar hap - Ar gyfer pob cais tudalen bydd RandomStartup.org yn mynd â chi i gychwyn gwahanol. Adnewyddwch y dudalen a byddwch yn darganfod cychwyn arall eto.
 40. Startups Reddit - fforwm o entrepreneuriaid sy'n gweithio tuag at adborth, cyngor, syniadau a thrafodaeth ddiduedd ac anhysbys.
 41. SaaSHub - Y farchnad feddalwedd annibynnol.
 42. Siftery - Darganfyddwch gynhyrchion sy'n addas iawn i'ch cwmni
 43. CymdeithasolPiq - Mae SocialPiq yn wasanaeth i ddod o hyd i'r offer cyfryngau cymdeithasol cywir ar gyfer eich anghenion. Mae yna dunelli o offer cyfryngau cymdeithasol allan yna, ac mae SocialPiq yn cadw golwg ar y rhai pwysig, gan osod ffordd hawdd o ddeall beth maen nhw'n ei wneud.
 44. Cyngor Meddalwedd - Adolygiadau Meddalwedd gan yr Arbenigwyr Busnes yn Cyngor Meddalwedd.
 45. Gwanwyn - Ymunwch â rhwydwaith sbotwyr syniadau mwyaf y byd.
 46. Rhestr Stack - Canllaw wedi'i guradu ac adolygiadau sylfaenwyr ar gyfer offer busnes i dyfu eich cychwyn.
 47. Stackshare - Darganfod, trafod a rhannu'r offer a'r gwasanaethau dev gorau.
 48. Cychwyn I fyny - Cyfeiriadur cychwyn yw StartItUp lle gallwch chi gyflwyno'ch cychwyn yn gyfan gwbl am ddim.
 49. Startups.co - yn helpu busnesau cychwynnol i gael cwsmeriaid, y wasg, cyllid a mentoriaid.
 50. Curiad Cychwyn - yn edrych o'r newydd ac yn well ar gychwyniadau o bob cwr o'r byd.
 51. Clustogi Cychwyn - Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hyrwyddo'ch cychwyn. Rydyn ni yma i helpu!
 52. Cloddiwr Cychwyn - Trafodaethau mwyaf newydd yn ymwneud â chynhyrchion ac entrepreneuriaeth o bob rhan o'r we.
 53. Mae'r Startup INC - menter i helpu busnesau cychwynnol i ffynnu a llwyddo yn y farchnad hynod gystadleuol hon.
 54. Startup Ysbrydoli - Cyflwyno a hyrwyddo'ch Startup
 55. Y Prosiect Cychwyn - darllediadau o gychwyniadau newydd cyffrous ar-lein.
 56. Safleoedd Cychwyn - graddio cychwyniadau yn seiliedig ar bwysigrwydd cychwyn busnes a'i ddylanwad cymdeithasol.
 57. CychwynLi.st - Dod o hyd i, dilyn, ac argymell cychwyniadau.
 58. StartUpLift - cynnwys eich cychwyn a helpu i dderbyn adborth craff, gweithredadwy.
 59. Startuplister - Rhestrwch eich cychwyn ar gyfeiriaduron arbenigol, gwefannau adolygu, a blogiau diwydiant i helpu gyda'ch ymdrechion marchnata cychwynnol am ddim ond $ 50.
 60. TechCrunch - Mae TechCrunch yn eiddo cyfryngau technoleg blaenllaw, sy'n ymroddedig i broffilio cychwyniadau obsesiynol, adolygu cynhyrchion Rhyngrwyd newydd, a thorri newyddion technoleg.
 61. OfferOwl - Gwefan sy'n adolygu offer.
 62. Trustpilot - adolygiadau defnyddwyr. Sicrhewch y stori fewnol go iawn gan siopwyr fel chi. Darllen, ysgrifennu, a rhannu adolygiadau.
 63. Rhwydweithiau Topio - yn darparu gwybodaeth fanwl am achosion defnydd, fertigau a diwydiannau.
 64. YmddiriedolaethRadius - yn gymuned o weithwyr proffesiynol sy'n rhannu adolygiadau meddalwedd, trafodaethau meddalwedd, ac arferion gorau.

Ydych chi'n chwilio am Startup Canada? Mae Canada wedi lansio eu gwefan eu hunain, Startups yng Nghanada, i ddod o hyd i gychwyniadau.

Mae yna offer eraill ar gael hefyd, ond rwyf wedi darganfod bod llawer ohonynt yn awtomataidd, wedi dod yn beiriannau SPAM, neu nad yw'r grwpiau'n cael eu glanhau. Mae'r offer uchod wedi darparu rhai offer gwych i ni.

Mae sôn anrhydeddus i'w ychwanegu yma yn FyOfferynCychwyn, cyfeirlyfr o offer gweithredol ar gyfer hyrwyddo'ch cychwyn. Yn ogystal, wrth i'n noddwyr a'n cleientiaid ehangu, maen nhw wedi dod yn adnoddau arweiniol anhygoel. Os ydych chi am adeiladu microwefan i ddenu defnyddwyr beta, gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn edrych allan Prefath.

Datgeliad: Rwy'n defnyddio cysylltiadau cyswllt yn y swydd hon.

20 Sylwadau

 1. 1

  Diolch am ein cynnwys yn eich rhestr, Douglas. Yn edrych fel eich bod wedi dewis cymysgedd gwych o adnoddau - mae gan rai ddull mwy golygyddol, tra bod eraill (fel ninnau) yn cael eu gyrru'n fwy gan UGC. Mae rhai yn fwy cyffredinol, tra bod eraill (ee SocialPiq) yn canolbwyntio mwy ar gategori penodol.

  Rwy'n G2 Mae Crowd wedi profi i fod yn adnodd defnyddiol i chi, a gobeithio ei fod ar gyfer eich darllenwyr hefyd. Diolch eto!

  (SYLWCH: Rwy'n gyflogai balch i G2 Crowd.)

 2. 2
 3. 3

  Canolbwyntiwch ar wneud y gorau o'r cyfryngau a enillir ac am ddim cyn symud i dactegau cyfryngau taledig, yn enwedig os ydych chi wedi cychwyn. Mae cannoedd o flogiau cychwyn allan yna, felly canolbwyntiwch ar y rhai gorau: Betalydd, ProductHunt, Lansio Nesaf ac Lansio.io. Efallai na chewch eich rhestru gan bob un o'r 4, ond os ydych chi'n cael eich rhestru gan un neu ddau, byddwch chi'n dechrau gweld eich cychwyn yn cael ei rannu ar draws Facebook, Twitter, Reddit a blogiau technoleg.

 4. 5

  Erthygl anhygoel, gyda thunnell o adnoddau gwych i edrych allan am restru'ch cychwyn. Rwy'n gweithio fy ffordd trwy'r rhestr, ond mewn gwirionedd dechreuais gyda phostio fy nghychwyn, Task Pigeon, ar BetaList yr wythnos diwethaf.

  Gwelais ei bod yn broses eithaf gwerth chweil. Ni chawsom 100au o danysgrifwyr, ond llwyddwyd i gael cryn dipyn o draffig a ~ 66 o arwyddo.

  Mewn gwirionedd, ysgrifennais bost blog ar yr holl broses y gallai fod gennych ddiddordeb mewn edrych arno http://blog.taskpigeon.co/betalist-review/

 5. 6

  Fe wnaeth Hey Douglas, rhestr wych, leihau ein llawer o ymdrechion i hyrwyddo cychwyn. Rydym wedi rhoi cynnig ar restr am ddim gan hyrwyddohour.com o'ch rhestr ac yn ei chael hi'n eithaf diddorol. Mae ganddyn nhw 130+ o gyfeiriaduron cychwyn rhestr rydd.

 6. 7
 7. 9
 8. 12
 9. 14
 10. 15
 11. 18
 12. 19

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.