Caledwedd, Meddalwedd ... Gwewedd?

cyfrifiadura cwmwl

Yn esblygiad y diwydiant cyfrifiaduron, rydyn ni wedi'i gael caledwedd - yr offer sy'n angenrheidiol i redeg y cymwysiadau. Ac fe gawson ni Meddalwedd, yr atebion a ddefnyddiodd yr adnoddau hynny i wneud y gwaith y gallem ei brynu a'i osod o wahanol gyfryngau. Y dyddiau hyn, gallwch chi lawrlwytho'r meddalwedd heb y cyfryngau.

Dau Ddegawd Caledwedd a Meddalwedd

Mae caledwedd wedi uwchraddio ac ailosod. Rwyf wedi colli golwg yn onest ar yr holl gyfrifiaduron rydw i wedi bod yn berchen arnyn nhw hyd yma. Mae gen i weddillion ysgerbydol dim llai na 5 ynghyd ag un gliniadur marw yn fy nghartref.

Mae gan feddalwedd osodiadau ac uwchraddiadau sy'n gosod newidiadau yn y cymhwysiad meddalwedd. Mae'n system hynafol yr ydym yn dal i weithio ac yn cael trafferth â hi heddiw. Cefais ddiweddariad meddalwedd yn gynharach heddiw a oedd yn gofyn i mi gau i lawr ac ailgychwyn fy MacBookPro. Nid wyf erioed wedi cael diweddariad OSX yn mynd yn ddrwg, ond bob tro ni allaf helpu ond cael ychydig yn ddwys - gan feddwl y bydd y gwaethaf yn digwydd a byddaf yn colli fy holl waith. Mae gen i yriant rhwydwaith lle rydw i'n storio fy nghaisiadau sydd wedi'u lawrlwytho a rhwymwr CD lle rydw i'n storio'r gweddill (ac yn ddieithriad yn eu cael ar goll).

Mae meddalwedd fel Google Spreadsheet, Google Analytics, Gmail, ExactTarget, a thunnell o rai eraill yn mynd trwy 'gymwysiadau ar y we' neu 'gymwysiadau ar sail porwr' neu rydyn ni hyd yn oed yn taflu acronym, SaaS. Mae'n acronym ofnadwy ac mae'n esbonio'r math o fusnes y mae'n fwy na'r math o 'nwyddau' ydyw. Yn ogystal, mae gan lawer o gymwysiadau SaaS uwchraddiadau neu ddatganiadau mawr o hyd. Nid oes angen gosodiadau nac ailgychwyn arnynt, ond nid ydynt ar gael am gyfnodau o amser.

Efallai mai'r enw perffaith ar gyfer cymwysiadau heddiw yw Netware, ond mae'n edrych fel Novell a yw'r term hwnnw wedi'i farcio. Efallai y bydd meddalwedd gwe yn gweithio, ond mae'n edrych yn debyg C | Net yn defnyddio hynny. Mae'n ymddangos y gallai llestri porwr fod yn bosibilrwydd - ond mae'n sillaf ychwanegol.

Beth am Webware?

Y gwir yw mai Webware (ni sylwais ar nod masnach) yw esblygiad nesaf ein cymwysiadau. Heddiw, mewn gwirionedd nid oes angen i geisiadau roi'r gorau i redeg. Mae gennym gannoedd o dudalennau yn ein cais yn y gwaith a gallwn greu tudalennau newydd heb fyth dynnu'r hen rai i lawr. Rwy'n siŵr y gallai ychydig bach o ddatblygiad ddigwydd hefyd lle gall defnyddwyr drosglwyddo rhwng yr hen gymwysiadau a'r cymwysiadau newydd.

Gellir ailadrodd cronfeydd data ar y hedfan, neu gellir adeiladu byrddau dros dro newydd i ddarparu ar gyfer y trawsnewid. Cadarn, mae'n waith ychwanegol, ond fy mhwynt yw ei fod yn bosibl. Nid oes raid i ni dorri ar draws ein cwsmeriaid mwyach.

Nid oes gen i yrru hyblyg yn fy nghartref. Anaml y byddaf yn defnyddio fy CD / DVD, chwaith. Mae bron popeth rydw i'n ei wneud bellach ar y we. Pan fyddaf yn lawrlwytho a gosod meddalwedd, byddaf fel arfer yn arbed copi ar fy Tech Buffalo gyriant rhwydwaith.

Hyd yn oed mewn busnes, nid yw'n angenrheidiol. Pan ddechreuais i fyny Indiana llai i Pat Coyle, ni aethom gyda gwesteiwr. Mae'r cais wedi'i adeiladu a'i gynnal gyda Ning. Mae gennym bob un o'r gosodiadau parth yn pwyntio atynt google Apps lle gallwn ddefnyddio e-bost yn ogystal â Google Docs. Dim caledwedd, dim meddalwedd ... ond meddalwedd gwe.

Pam nad ydyn ni'n ei alw'n Webware?