A yw Cyfeiriaduron Meddalwedd Ar-lein yn Ffrind neu'n Gystadleuydd Llwyfan?

Stopio Cynnydd

Gofynnodd ffrind i mi adolygu eu platfform ar safle cyfeirlyfr trydydd parti yr wythnos hon, gan nodi bod y wefan yn gyrru cryn dipyn o draffig i werthwyr eraill yn y diwydiant. Fe wnes i ddadansoddiad cyflym o safle'r cyfeiriadur ac mae'n wir, maen nhw wedi ennill rhai safleoedd cadarn yn niwydiant fy ffrind. Mae'n ymddangos yn rhesymegol yn unig y dylent ofyn am adolygiadau i gael gwell gwelededd yn y cyfeiriadur.

Neu a ydyw?

Nid yw'r cyfeiriadur yn safle bach, mae'n enfawr. Mae ganddo safleoedd peiriannau chwilio gwych, staff datblygu, ymgysylltiad marchnata cyfryngau cymdeithasol, a hyd yn oed cyllideb hysbysebu â thâl. Oherwydd bod ei draffig mor drwm ac y gall yrru cymaint o wylwyr perthnasol i lwyfannau, mae ganddo hefyd system hysbysebu â thâl fewnol lle gall fy ffrind brynu proffil mwy amlwg neu arddangos hysbysebion ar dudalennau perthnasol.

Beth yw taith y gobaith?

  1. Mae'r cyfeiriadur i'w gael mewn peiriannau chwilio am eiriau allweddol perthnasol sy'n gysylltiedig â'r platfform.
  2. Mae defnyddiwr y peiriant chwilio yn clicio ar y cyfeiriadur lle maen nhw'n dod o hyd i'ch platfform wrth ymyl eich holl gystadleuaeth.
  3. Mae ychydig o ddefnyddwyr peiriannau chwilio yn clicio drwodd i'ch cwmni. Mae llawer yn cael eu colli i'ch cystadleuwyr, yn enwedig os oes ganddyn nhw gyllideb hysbysebu fwy yn y cyfeirlyfr.

Dyma'r broblem gyda'r siwrnai hon ... nid ffrind y platfform mohono, ond eu cystadleuydd ydyw. Mae'r platfform yn atal eich rhagolygon yn bwrpasol, gan eu dargyfeirio i'w gwefan, fel bod y gynulleidfa'n cael ei monetio yno. Rydych chi'n hyrwyddo'r cyfeiriadur i'ch defnyddwyr i osod adolygiadau - y maen nhw'n eu gwneud - sy'n gwella safle chwilio'r cyfeiriadur. Ar yr adeg honno, mae'n gyrru ei hun yn ddyfnach rhyngoch chi a'ch rhagolygon. Rydych nawr yn ddibynnol ar y cyfeiriadur i fwydo'ch busnes.

Beth yw'r dewis arall?

  1. Rydych chi'n adeiladu presenoldeb ar-lein cadarn, gan raddio'n well na'r cyfeiriadur.
  2. Mae rhagolygon yn anwybyddu'r cyfeiriadur ac yn mynd yn uniongyrchol i'ch cynnwys, erioed wedi cyflwyno'r gystadleuaeth.
  3. Mae eich cynnwys perthnasol, cymhellol yn denu'r ymwelydd i arwain, arwain at gwsmer.

Nid oes gan y cyfeiriadur hwnnw well siawns o guro chi yng nghanlyniadau peiriannau chwilio nag yr ydych chi, pam fyddech chi'n eu helpu? Pam fyddech chi'n eu talu, cefnogi eu gwefan, ac yn y cyfamser, maen nhw'n cynorthwyo'ch cystadleuwyr? Byddai fel rhywun yn sefyll o flaen eich siop, yn teithio o amgylch y bloc i'ch cystadleuwyr, ac yna'n gofyn i chi eu talu er mwyn sicrhau eu bod yn dod â nhw'n ôl i'ch siop. Byddech chi'n eu cicio oddi ar stepen eich drws, iawn?

Dylech edrych ar unrhyw adnodd organig fel ffrind a chystadleuydd. Wrth gwrs, efallai y byddan nhw'n cael cyfle i yrru traffig anhygoel atoch chi. Ond mae ar eich cost chi. Mae angen i chi benderfynu a ydych chi'n iawn gyda'r ddibyniaeth honno ai peidio ac yn barod i barhau i dalu am fynediad iddo eu cynulleidfa.

Fyddwn i ddim. Ac ni ysgrifennais yr adolygiad ar gyfer platfform fy ffrind.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.