Meddalwedd ac Offer na allwn i fyw hebddyn nhw

Depositphotos 2580670 gwreiddiol

darllen Swydd Doug gwnaeth i mi feddwl am yr holl gymwysiadau yr wyf wedi dod i ddibynnu arnynt fel rhan o'r ffordd yr wyf yn rhedeg fy musnes a fy mywyd. Soniodd sawl un, Tungle a Dropbox, Doug eisoes. Ond dyma restr o ychydig o rai eraill na allwn ddychmygu bywyd heb:

nodiadau gweWebNotes - Mae hon yn rhan amhrisiadwy o fy ymchwil ar y we. P'un a wyf yn ceisio dod o hyd i wybodaeth ar gyfer prosiect cleient, ysbrydoliaeth ar gyfer post blog, neu olrhain canlyniadau ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus, mae WebNotes yn caniatáu imi ddal a threfnu gwybodaeth gyda nodiadau post-it-highlighters. A'r rhan orau yw'r offeryn cynhyrchu adroddiadau. Wrth ymuno â Google Alert awtomataidd, rydyn ni'n edrych fel ein bod ni wedi treulio oriau'n chwilio'r we ac yn paratoi'r adroddiad cryno!

CyfeiriadTwo - Yn fwy na llyfr cyfeiriadau, mae hwn yn wir offeryn CRM. Rwyf wedi defnyddio nifer o gronfeydd data dros y blynyddoedd i reoli fy nghysylltiadau, Access (adeiladais fy un fy hun, bachgen oedd y geeky hwnnw), ACT ac Outlook ac rwy'n gweld bod yr un hon yn fy ffitio'n berffaith. Ar y we, gallaf rannu fy nghysylltiadau â'm tîm cyfan. Gallwn reoli cysylltiadau a phrosiectau gyda'r rhestr dasgau adeiledig. Hefyd, rydw i'n symud yn araf o ConstantContact i offeryn e-bost AddressTwo. Er ei fod ychydig yn gyfyngedig o strwythur dylunio ac adrodd, rwyf wrth fy modd â'r gallu i ymholi'r gronfa ddata, nodi'r grŵp cywir yn unig, a chyflwyno'r neges briodol.

Rwyf hefyd wrth fy modd â'r gallu i e-bostio Addy gydag enwau pobl yr wyf am eu cynnwys yn fy nghronfa ddata neu eu cyflwyno i'w gilydd ac mae hi'n gofalu amdano. (Ydw, dwi'n gwybod nad yw hi'n berson mewn gwirionedd, ond weithiau mae'n cyflawni mwy i mi na chyflogai go iawn, felly mae'n anodd peidio â meddwl amdani fel person)

Audacity - Mae pobl sy'n fy adnabod yn dda yn ei chael hi'n hynod ddoniol fy mod i'n ennill fy mywoliaeth fel ysgrifennwr, oherwydd nid wyf yn awdur. Rwy'n siaradwr! Fel siaradwr, cefais fy swyno gan y syniad o ychwanegu podlediadau at fy blog ac mae Audacity wedi gwneud hynny'n bosibl. Gydag ychydig iawn o amser wedi'i fuddsoddi, rwyf wedi symud o ddechreuwyr i olygu pro. Ni allaf olygu hyd yn oed yr ymyrraeth um, er neu alwad ffôn lleiaf. (Er weithiau dwi'n eu gadael nhw i mewn, dim ond am eu bod nhw'n ychwanegu cymeriad).

Rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod y podlediadau wythnosol yn lleihau faint o ysgrifennu sy'n rhaid i mi ei wneud, ond mae yna fuddion eraill hefyd. Mae'r rhaglenni'n rhoi esgus i mi wahodd ffrind i mewn ar gyfer sesiwn recordio ac ymweliad. Nawr fy mod i wedi dysgu llwyddo i dechnoleg, dim ond ychydig funudau y mae recordio yn eu cymryd, yna mae gennym amser i ddal i fyny a siarad am bethau eraill!

Roedd y tri chymhwysiad hyn yn newydd i mi yn 2009. Mae'n anhygoel pa mor gyflym y mae technoleg newydd yn dod yn rhan o'ch bywyd. Alla i ddim aros i weld beth dwi'n ei ddarganfod y flwyddyn nesaf!

2 Sylwadau

  1. 1

    Mae'n ddiddorol gweld y tebygrwydd rhyngom ni, Lorraine! Nid wyf wedi rhoi cynnig ar AddressTwo allan eto - ond efallai y bydd CRM yn fy nyfodol agos.

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.