E-bost: Edrych a Diffiniadau Cod Bownsio Meddal a Bownsio Caled

E-bostiwch Edrychiadau a Diffiniadau Cod Bownsio Caled ac E-bost

E-bost bownsio yw pan na dderbynnir e-bost gan weinydd post busnes neu Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd ar gyfer cyfeiriad e-bost penodol a dychwelir cod bod y neges wedi'i gwrthod. Diffinnir y bownsys fel naill ai meddal neu galed. Bownsio meddal maent fel arfer dros dro ac yn y bôn maent yn god i ddweud wrth yr anfonwr y gallent fod eisiau parhau i geisio. Bownsio caled yn nodweddiadol barhaol ac yn cael eu codio i ddweud wrth yr anfonwr i beidio â cheisio ceisio anfon y neges eto at y derbynnydd.

Diffiniad o Bownsio Meddal

A bownsio meddal yn ddangosydd dros dro o broblem gyda chyfeiriad e-bost y derbynnydd. Mae'n golygu bod y cyfeiriad e-bost yn ddilys, ond gwrthododd y gweinydd ef. Y rhesymau nodweddiadol dros bownsio meddal yw blwch post llawn, toriad gweinydd, neu roedd y neges yn rhy fawr. Bydd y mwyafrif o ddarparwyr gwasanaeth e-bost yn ail-geisio anfon y neges sawl gwaith dros gyfnod o sawl diwrnod cyn rhoi’r gorau iddi. Gallant neu beidio rwystro'r cyfeiriad e-bost rhag cael ei anfon eto.

Diffiniad o Bownsio Caled

A bownsio caled yn ddangosydd parhaol o broblem gyda chyfeiriad e-bost y derbynnydd. Mae'n golygu, yn fwyaf tebygol, nad oedd y cyfeiriad e-bost yn ddilys a bod y gweinydd wedi'i wrthod yn barhaol. Gallai fod wedi bod yn gyfeiriad e-bost camffurfiedig neu'n gyfeiriad e-bost nad oedd yn bodoli bellach ar weinydd post y derbynnydd. Yn nodweddiadol, bydd darparwyr gwasanaeth e-bost yn rhwystro'r cyfeiriadau e-bost hyn rhag cael eu hanfon atynt eto. Gall anfon dro ar ôl tro i gyfeiriad e-bost bownsio caled gael eich darparwr gwasanaeth e-bost ar restr ddu.

Edrych a Diffiniadau Cod Bownsio Meddal a Chownsio Caled 4XX

Côd math Disgrifiad
421 Meddal Gwasanaeth ddim ar gael
450 Meddal Blwch post ddim ar gael
451 Meddal Gwall wrth brosesu
452 Meddal Storio system annigonol

Fel y nododd un o'n cychwynwyr isod, y gwir RFC yn gysylltiedig â dosbarthu e-bost a chodau dychwelyd yn nodi bod codau ar ffurf 5.XXX.XXX Methiannau Parhaol, felly gall dynodiad codau caled fod yn briodol. Nid y cod a ddychwelwyd yw'r mater, ond sut y dylech drin y cyfeiriad e-bost ffynhonnell. Os bydd y codau a nodir isod, rydym yn nodi rhai codau fel Meddal.

Pam? Oherwydd efallai y byddwch yn ail-ystyried neu'n anfon e-bost newydd at y derbynwyr hynny yn y dyfodol a byddent yn gweithio'n hollol iawn. Efallai yr hoffech ychwanegu rhesymeg yn eich cyflwyniad i ail-ystyried sawl gwaith neu ar draws sawl ymgyrch. Os bydd y cod yn parhau, gallwch wedyn ddiweddaru'r cyfeiriad e-bost fel na ellir ei gyflawni.

Edrych a Diffiniadau Cod Bownsio Meddal a Chownsio Caled 5XX

Côd math Disgrifiad
500 Caled Nid yw'r cyfeiriad yn bodoli
510 Caled Statws cyfeiriad arall
511 Caled Cyfeiriad blwch post cyrchfan gwael
512 Caled Cyfeiriad system cyrchfan wael
513 Caled Cystrawen cyfeiriad blwch post cyrchfan gwael
514 Caled Cyfeiriad blwch post cyrchfan yn amwys
515 Caled Cyfeiriad blwch post cyrchfan yn ddilys
516 Caled Blwch post wedi symud
517 Caled Cystrawen cyfeiriad blwch post anfonwr gwael
518 Caled Cyfeiriad system anfonwr gwael
520 Meddal Statws blwch post arall neu heb ei ddiffinio
521 Meddal Blwch post yn anabl, heb dderbyn negeseuon
522 Meddal Blwch post yn llawn
523 Caled Mae hyd neges yn fwy na'r terfyn gweinyddol
524 Caled Problem ehangu rhestr bostio
530 Caled Statws system bost arall neu heb ei ddiffinio
531 Meddal System bost yn llawn
532 Caled System ddim yn derbyn negeseuon rhwydwaith
533 Caled System ddim yn gallu cynnwys nodweddion dethol
534 Caled Neges yn rhy fawr i'r system
540 Caled Statws rhwydwaith neu lwybro arall neu heb ei ddiffinio
541 Caled Dim ateb gan westeiwr
542 Caled Cysylltiad gwael
543 Caled Methiant gweinydd llwybro
544 Caled Methu llwybr
545 Meddal Tagfeydd rhwydwaith
546 Caled Dolen llwybr wedi'i ganfod
547 Caled Daeth yr amser dosbarthu i ben
550 Caled Statws protocol arall neu heb ei ddiffinio
551 Caled Gorchymyn annilys
552 Caled Gwall cystrawen
553 Meddal Gormod o dderbynwyr
554 Caled Dadleuon gorchymyn annilys
555 Caled Fersiwn protocol anghywir
560 Caled Gwall cyfryngau arall neu heb ei ddiffinio
561 Caled Ni chefnogir y cyfryngau
562 Caled Angen trosi a gwahardd
563 Caled Angen trosi ond heb ei gefnogi
564 Caled Trosi gyda cholled wedi'i pherfformio
565 Caled Methodd y trosi
570 Caled Statws diogelwch arall neu heb ei ddiffinio
571 Caled Nid yw'r dosbarthiad wedi'i awdurdodi, gwrthodwyd y neges
572 Caled Gwaherddir ehangu rhestr bostio
573 Caled Mae angen trosi diogelwch ond nid yw'n bosibl
574 Caled Nodweddion diogelwch heb eu cefnogi
575 Caled Methiant cryptograffig
576 Caled Ni chefnogir algorithm cryptograffig
577 Caled Methiant cywirdeb neges

Edrych a Diffiniadau Cod Bownsio Meddal a Chownsio Caled 5XX

Côd math Disgrifiad
911 Caled Bownsio caled heb ddod o hyd i god bownsio Gallai fod yn e-bost annilys neu'n e-bost wedi'i wrthod gan eich gweinydd post (megis o derfyn anfon)

Mae gan rai ISPs eglurhad ychwanegol hefyd yn eu codau bownsio. Gwel AOL, Comcast, Cox, Outlook.com, Postini ac Yahoo!Gwefannau postfeistr ar gyfer diffiniadau cod bownsio ychwanegol.

4 Sylwadau

  1. 1

    Helo, rydw i wedi drysu ychydig ar sut mae'r statws e-bost yn cael ei galsio yn seiliedig ar y codau i mewn i bownsio meddal neu galed. Oherwydd yma, yn RFC 3463 (https://tools.ietf.org/html/rfc3463) mae'n dweud bod codau ar ffurf 4.XXX.XXX yn Fethiannau Dros Dro Parhaus sy'n golygu eu bod yn dod o fewn y categori bownsio meddal ac mae codau mewn fformat 5.XXX.XXX yn Fethiannau Parhaol, sy'n golygu eu bod yn dod o dan bownsio caled.
    A allwch egluro pam mae rhai codau statws sy'n cychwyn o 5 yn cael eu dosbarthu fel bownsys meddal yn yr erthygl hon?

  2. 4

    Helo mae gen i gwestiwn, dwi'n postio ein clybiau ac yn y berthynas mae'n cynhyrchu ei sgyrsiau am gystrawen, DNS, Cwota, ac annilys. Mae Invaild i quess yn syml, mae'r mailadres wedi'i ysgrifennu'n anghywir ac mae probaly cwota yn golygu bod y blwch post yn llawn. A yw hyn yn gywir? Os na, beth mae'n ei olygu? mor wel â wat mae'r ddau arall yn ei olygu: cystrawen a DNS? cyfarchion Gouwe

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.