SocialTV = Fideo + Cymdeithasol + Rhyngweithiol

eiliadau clipsync

Mae technoleg fideo yn skyrocketing ... o arddangosfeydd retina, i sgriniau mawr, i 3D, AppleTV, Google TV ... mae pobl yn rhannu ac yn defnyddio mwy o fideo nag erioed mewn hanes. Ychwanegir at y cymhlethdod yw'r ail sgrin - rhyngweithio â llechen neu ddyfais symudol wrth i chi wylio'r teledu. Dyma ddyfodiad SocialTV.

Tra bod gwylwyr teledu traddodiadol yn dirywio, mae SocialTV yn dangos llawer o addewid. Mae SocialTV yn cynyddu gwylwyr, yn helpu dyrchafiad a hyd yn oed yn gyrru gwerthiannau uniongyrchol. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd gyda SocialTV ac mae'r cymwysiadau'n parhau i lansio ar gyflymder aruthrol. Nid yw gorsafoedd teledu traddodiadol yn mynd i eistedd o'r neilltu tra bod refeniw yn symud i sianeli ar-lein, mae SocialTV yn cynnig cyfle i gadw refeniw a thyfu.

Rhai cwmnïau a'u technolegau yn y gofod SocialTV:

 • awyren - Cyrchwch eich sianeli lleol dros yr awyr - yr holl brif rwydweithiau darlledu a dros 20 o sianeli eraill - o ansawdd HD.
 • Boxee - yn cyflwyno argymhellion fideo yn awtomatig gan eich ffrindiau ar Facebook a Twitter i'ch teledu ac yn gadael i chi rannu pethau gyda nhw o glicio ar yr anghysbell.
 • Pysgodyn - mae boxfish yn dal pob gair a siaredir ar y teledu, fel mae'n digwydd. Maen nhw'n prosesu'r data mewn amser real ac rydyn ni'n ei ddefnyddio fel haen newydd o ddarganfod ar gyfer teledu gan ddefnyddio tabled (cymhwysiad iPad ar hyn o bryd).
 • ConnecTV - yn integreiddio rhwydweithiau cymdeithasol blaenllaw, nodweddion cymdeithasol unigryw, a chynnwys wedi'i deilwra'n arbennig sy'n caniatáu i ddefnyddwyr sgwrsio â gwylwyr eraill wrth wylio'ch hoff sioeau.
 • GetGlue - yn yr un modd ag y mae Foursquare yn caniatáu ichi edrych i mewn i leoliadau, mae GetGlue yn caniatáu ichi adeiladu rhwydwaith cymdeithasol a gwirio i mewn i sioeau teledu, ffilmiau a cherddoriaeth.
 • Google teledu - Darganfyddwch bethau gwych i'w gwylio p'un a yw ar deledu byw neu'r we, gyda mynediad cyflym ac argymhellion wedi'u personoli ar draws sawl ffynhonnell gynnwys.
 • Kit digidol - yn pweru trawsnewid darllediad traddodiadol i deledu band eang aml-sgrin, datrysiadau fideo byw neu ar alw.
 • Miso - adeiladu profiad ail sgrin wedi'i guradu a llwyfan creadigol newydd.
 • Rovi - yn grymuso rheolaeth ar y broses gynnwys o'r creu i'r dosbarthiad - ac yn cyflwyno'ch cyfryngau digidol yn uniongyrchol i ddefnyddwyr pan fyddant ei eisiau, ar draws sawl platfform a dyfais.
 • SnappyTV - platfform pwerus hawdd ei ddefnyddio sy'n gwneud ffrydiau byw a darllediadau teledu yn gymdeithasol, symudol a firaol.
 • TVcheck - yn y DU ar hyn o bryd, mae TVcheck yn ffordd syml, hwyliog a syml o rannu'ch cariad at deledu, ennill gwobrau a dod ynghyd â ffrindiau - heb darfu ar eich gwylio.
 • WiOffer - Sicrhewch WiOffers teledu a radio unigryw ar eich ffôn smart neu dabled.
 • Xbox YN FYW - Mae'ch teledu wedi'i drawsnewid yn brofiad adloniant cysylltiedig gydag Xbox LIVE. Chwarae gemau Kinect a rheolydd gyda ffrindiau ar-lein ble bynnag maen nhw neu gwylio ffilmiau HD, sioeau teledu a chwaraeon ar unwaith.
 • YapTV - rhannwch eich gwylio teledu ar Twitter a Facebook.
 • Ti hefyd - Mae Youtoo yn rhwydwaith cymdeithasol ac yn rhwydwaith teledu gyda thechnoleg uwch sy'n gwneud iddynt weithio gyda'i gilydd.

Un dechnoleg ddiddorol ar gyfer ail sgriniau sy'n cael ei phrofi ar hyn o bryd yw olion bysedd sain. Tra'ch bod chi'n gwylio'r teledu gyda dyfais symudol neu lechen, mae'r rhaglen yn rhedeg a olion bysedd y sioe deledu, ffilm neu chwarae masnachol ac yn cynhyrchu profiad rhyngweithiol yn awtomatig ar eich ail sgrin.