Cymdeithasu'ch Llofnod E-bost Gyda WiseStamp

logo wisestamp

Rydym i gyd yn gwybod ei bod yn hanfodol i fusnesau ymgolli yn y cyfryngau cymdeithasol, boed hynny gydag ymgyrchoedd hysbysebu, marchnata digwyddiadau, neu flogio am fuddion eu cynhyrchion neu wasanaethau. Yr hyn sydd hyd yn oed yn bwysicach yw i unigolion y cwmnïau hynny, sydd â'u barn a'u meddyliau eu hunain (yn bwysicach fyth, y rhai sy'n gallu eu mynegi), ymwneud â'r sgwrs a chychwyn arni. Wedi'r cyfan, mae pobl yn gwneud busnes gyda phobl, nid gyda busnesau. A bod yn onest, mae'n anodd i gwmnïau drosi darpar gwsmeriaid yn gleientiaid ar-lein, hyd yn oed pan fydd ganddynt alwad gref i weithredu â'u hymgyrch farchnata. Felly beth yw'r ffordd hawsaf a mwyaf effeithiol i ddechrau'r sgwrs hon?

Llofnod7Ffordd gyffredin o arwain ymwelwyr at rwydweithiau cymdeithasol yw gosod yr eiconau cyfryngau cymdeithasol priodol ar eich gwefan a'u cysylltu â'ch proffiliau personol neu broffesiynol. Efallai na fydd yr ymwelydd yn clicio ar eich cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, ac felly, mae'n siawns fach y bydd yn ymateb / hoffi / dilyn i'r trydariad neu'r postiad diweddaraf. Neu mae mwy a mwy o gwmnïau'n cynnwys cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol yn eu hysbysebion teledu, ond mae llawer o bobl yn anghofio'n llwyr am yr hysbyseb pan fydd eu sioe deledu yn ôl ar yr awyr. Hynny yw, nid yw'r mwyafrif o unigolion neu fusnesau yn gyrru digon o draffig i'w gwefan a'u rhwydweithiau a fydd yn achosi cynnydd sylweddol yn eu cyfryngau cymdeithasol yn dilyn neu'n rhyngweithio. Ond beth yw rhywbeth y mae pawb yn ei wirio bob dydd a allai annog pobl i ddod o hyd i chi ac ymgysylltu â chi ar y rhwydweithiau cymdeithasol hyn? E-bost - a dyna lle mae harddwch WiseStamp yn dod i chwarae.

Fe wnes i ddarganfod am WiseStamp tua mis yn ôl pan dderbyniais e-bost gan ffrind a oedd ag eiconau cyfryngau cymdeithasol ar waelod eu llofnod. Wrth edrych hyd yn oed ymhellach, sylwais ei fod yn arddangos y trydariad diweddaraf, y gallwn yn hawdd ymateb iddo, ail-drydar, neu ddilyn y defnyddiwr o'r e-bost ei hun! Roeddwn i'n meddwl bod hon yn ffordd wych o ddechrau sgwrs; hyd yn oed yn well, roedd yn hawdd a chymerodd un clic imi ymgysylltu ag ef. WiseStamp gellir ei osod am ddim fel a Chrome ychwanegiad, a gallwch gynnwys eich proffiliau ar gyfer Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, ynghyd â llawer o wefannau cymdeithasol eraill. Fodd bynnag, un o'r agweddau gorau ar hyn yw ei fod yn bersonol - os ydw i'n cyfathrebu â chleient trwy e-bost ac maen nhw'n gweld trydariad diddorol a bostiais, maen nhw'n fwy na thebyg yn mynd i ymateb neu ddilyn yr edefyn oherwydd ei fod yn hawdd accesible. Mae'n ychwanegu gwerth at fy mherthynas gyda fy nghleient oherwydd maen nhw'n cael dysgu mwy amdanaf ac mae ganddyn nhw restr gyflawn o wybodaeth gyswllt y tu allan i e-bost. Ar ben hynny, mae'n ychwanegu gwerth at fy cwmni oherwydd fy mod i'n postio / trydar / hyrwyddo am yr hyn rydyn ni'n ei wneud.

Bachwch sylw i chi'ch hun a'ch cwmni - crëwch lofnod e-bost sy'n “cymdeithasu” y cyfathrebu ymhellach.

toplogo3

 

9 Sylwadau

 1. 1

  Helo Jenn
  Diolch am yr adolygiad braf.
  Dim ond ychydig o gywiriad mae WiseStamp yn gweithio gyda Firefox a Chrome ac yn fuan bydd yn ychwanegu Safari & Explorer hefyd.
  Mwynhewch!
  Josh @WiseStamp

 2. 4
 3. 5
 4. 6

  Edrychwch ar brandmymail.com mae'n darparu datrysiad mwy cynhwysfawr i'r un her o greu llofnodion deinamig gyda chynnwys yn dod o rwyd gymdeithasol eich / cwmni.

 5. 8
 6. 9

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.