SocialBee: Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach Gyda Gwasanaethau Concierge

Cyhoeddi a Gwasanaethau Cyfryngau Cymdeithasol SocialBee Small Business and Agency

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi gweithredu ac integreiddio dwsinau o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cleientiaid. Mae gen i berthnasoedd gwych gyda llawer o hyd ac rydych chi'n parhau i'm gweld yn hyrwyddo llwyfannau newydd a phresennol. Gallai hynny ddrysu darllenwyr ... tybed pam nad ydw i'n argymell ac yn gwthio un platfform i bawb yn unig. Nid wyf am fod pob anghenion pob cwmni yn wahanol i'w gilydd.

Mae llu o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a all helpu busnesau… ond eich nodau, strategaeth, cynulleidfa, cystadleuaeth, prosesau, talent, cyllideb, llinell amser, llwyfannau eraill yn eich pentwr ... mae pob un yn chwarae rhan enfawr yn y gwerthwyr y gallech chi ennill enillion ar fuddsoddiad orau. Dyna pam mae'r nod yn y tagline o Martech Zone yw ymchwilio, dysgu a darganfod. Ni allaf ddatrysiadau trefn restrol nes fy mod yn deall eich busnes. Yr iawn ateb oherwydd gall eich busnes fod i'r gwrthwyneb i'r hyn y byddwn yn ei argymell ar gyfer busnes arall.

SocialBee: Ar gyfer Solopreneurs, Busnesau Bach, ac Asiantaethau sy'n Gwasanaethu Nhw

SocialBee yn llwyfan rheoli cyfryngau cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar greu a rhannu cynnwys trwy sianeli cymdeithasol. Mae'r cwmni'n unigryw yn yr ystyr bod y platfform yn cynnwys hyfforddiant a gwasanaethau concierge dewisol i gynorthwyo solopreneurs, busnesau bach, ac asiantaethau sy'n eu gwasanaethu. Nid yn unig ydych chi'n cael y platfform, ond gallwch hefyd ychwanegu arbenigwyr cwbl ymroddedig i'ch helpu chi gyda chreu cynnwys, hysbysebion, twf cymunedol, a mwy.

Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol SocialBee ar gyfer Busnesau Bach

Trosolwg Llwyfan SocialBee

Mae'r ffocws rhannu cynnwys o fewn SocialBee yn wirioneddol unigryw, mae'r nodweddion yn cynnwys:

  • Categorïau Cynnwys Cyfryngau Cymdeithasol - mae categorïau yn eich helpu i drefnu swyddi er mwyn cael gwell cymysgedd o gynnwys a rhoi gwell rheolaeth i chi ar amserlennu, addasu ar gyfer pob rhwydwaith, cynhyrchu amrywiadau, swmp-olygu, ac ail-giwio. Gallwch hyd yn oed oedi neu redeg categorïau penodol.
  • Cyhoeddi Cyfryngau Cymdeithasol - dylunio a rhagolwg eich postiadau cyfryngau cymdeithasol gyda hashnodau wedi'u cadw yn ôl proffil neu blatfform. Mae'r platfform hefyd yn cefnogi emojis i sefyll allan. Gallwch fewnforio swyddi trwy CSV, RSS, Quuu, Neu Pocket.
  • Integreiddio Cyfryngau Cymdeithasol - cyhoeddi ar eich proffiliau, tudalennau a grwpiau Facebook. Cyhoeddi ar Twitter. Cyhoeddwch ar eich proffiliau LinkedIn a'ch tudalennau cwmni. Postiwch ddelweddau, carwseli, neu fideos ar Instagram. Postiwch ar Google My Business.
  • Amserlennu Cyfryngau Cymdeithasol - Gweld eich calendr, postio ar adegau penodol, dod i ben swyddi gofynnol ar ddyddiad penodol neu ar ôl nifer o gyfranddaliadau. Amserlen yn unigol yn seiliedig ar bob proffil.
  • Hysbysiadau E-bost - cael eich hysbysu pan fydd swyddi'n methu, pan fydd mewnforion wedi'u cwblhau, neu pan fydd eich ciw categori yn wag.
  • Dadansoddeg - cyfuno byrhau URL (Rebrandly, Bitly, RocketLink, JotURL, Replug, PixelMe, BL.INK) a chategorïau Gosodiadau UTM i olrhain eich perfformiad cynnwys.

Archebwch Demo SocialBee

Dyma drosolwg fideo o'r platfform:

Gwasanaethau Concierge SocialBee

P'un a ydych chi'n rheoli'ch un chi strategaeth cyfryngau cymdeithasol neu strategaethau eich cleientiaid, SocialBee yn cynnig nifer o becynnau gwasanaeth cyfryngau cymdeithasol misol, gan gynnwys:

  • Creu Cynnwys Cymdeithasol -Mae cyfryngau cymdeithasol yn rhan hanfodol o'ch marchnata, yn enwedig os ydych chi'n edrych i gael sylw a chodi ymwybyddiaeth. Y cam cyntaf wrth adeiladu presenoldeb cadarn ar gyfryngau cymdeithasol yw rhannu cynnwys o ansawdd uchel sy'n apelio yn weledol yn rheolaidd. 
  • Cynnwys Marchnata - Mae creu cynnwys yn eich galluogi i adeiladu perthnasoedd a chreu teyrngarwch ac ymddiriedaeth gyda'ch cwsmeriaid a'ch rhagolygon cyfredol. Ar ben hynny, mae cynnwys da yn cynhyrchu traffig i'ch gwefan ac yn dod yn ffactor allweddol yn eich proses cynhyrchu plwm. 
  • Twf Ymgysylltiedig - Mae meithrin perthnasoedd 1-ar-1 i adeiladu cymuned o amgylch eich busnes yn talu ar ei ganfed! Mae cymuned nid yn unig yn ffynhonnell adborth wych ond hefyd os caiff ei hadeiladu'n iawn, gallwch droi eich cynulleidfa yn gwsmeriaid sy'n talu ac yn ddiweddarach yn eiriolwyr ffyddlon. 
  • Caffael ac Ymhelaethu - Mae ymdrechion hysbysebu cyfryngau cymdeithasol nid yn unig yn chwyddo eich cyrhaeddiad ac yn eich galluogi i rannu'ch neges ar draws sawl sianel, ond maent hefyd yn ffitio unrhyw gyllideb ac yn hawdd eu mesur. Hefyd, cewch fynediad at feini prawf targedu penodol. 

Ac, os mai dim ond rhywfaint o gymorth sydd ei angen arnoch i ddechrau, mae SocialBee yn cynnig pecyn ffi wastad i fudo'ch holl gynnwys iddo SocialBee neu os ydych chi'n edrych i ddechrau o'r newydd, gallwn ni eich helpu chi gyda'r sefydlu cychwynnol. O drosglwyddo'ch holl gynnwys a gosodiadau blaenorol i SocialBee, i lunio amserlen ar eich cyfer chi, gallwch chi ddibynnu arnom ni!

Dysgu Mwy Am Wasanaethau SocialBee

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer SocialBee ac rwy'n defnyddio dolenni cyswllt yn yr erthygl hon.