Datblygu Eich Ailddechrau Cymdeithasol

ailddechrau cymdeithasol

Yn ein diwydiant, mae ailddechrau cymdeithasol yn ofyniad. Os ydych chi'n ymgeisydd sy'n chwilio am swydd yn y cyfryngau cymdeithasol, mae'n well gennych rwydwaith a phresenoldeb ar-lein gwych. Os ydych chi'n ymgeisydd sy'n chwilio am swydd ym maes optimeiddio peiriannau chwilio, byddai'n well i mi ddod o hyd i chi mewn canlyniadau chwilio. Os ydych chi'n ymgeisydd sy'n chwilio am swydd marchnata cynnwys, byddai'n well gen i weld rhywfaint o gynnwys poblogaidd ar eich blog.

Y gofyniad am a ailddechrau cymdeithasol yn symud y tu hwnt i'n diwydiant nawr. Mae corfforaethau a recriwtwyr yn defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol a pheiriannau chwilio - nid i adolygu ymgeiswyr - ond hyd yn oed i ddod o hyd iddynt. A allan nhw ddod o hyd i chi? Ydych chi'n awdurdod adeiladu ar-lein ar gyfer eich brand personol?

Mae ailddechrau cymdeithasol digidol yn agwedd fodern ar ailddechrau traddodiadol. Er bod angen i chi gynnwys eich profiad gwaith a'ch addysg yn bendant ar eich ailddechrau cymdeithasol, gallwch ehangu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu i ddarpar gyflogwyr i gynnwys samplau o waith, dolenni perthnasol a mwy.

Ailddechrau Cymdeithasol