Sut mae Diffyg Ymateb Cymdeithasol yn Hurt Eich Busnes

ymateb cymdeithasol

Rydym eisoes wedi meintioli effaith busnes gwasanaeth cwsmeriaid gwael o ran cyfryngau cymdeithasol. Beth am ymateb yn syml? Oeddech chi'n gwybod bod 7 o bob 8 neges gymdeithasol sydd wedi'u cyfeirio at frandiau yn mynd heb eu hateb o fewn 72 awr? Cymysgwch hynny â'r ffaith y bu cynnydd o 21% mewn negeseuon i frandiau yn fyd-eang (18% yn yr Unol Daleithiau) ac mae gennym broblem wirioneddol ar ein dwylo.

Yn ei ddiweddaraf Mynegai Cymdeithasol Sprout, maen nhw wedi cyfrifo bod angen ymateb i 40 y cant o negeseuon. Ac nid yw'n syndod bod 40 y cant o gwsmeriaid yn gadael brand oherwydd gwasanaeth cwsmeriaid gwael. Ac ar y cefn, mae brandiau sy'n ymgysylltu â chwsmeriaid trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn ennill 33 pwynt yn uwch ar gyfartaledd Sgôr Hyrwyddwr Net.

Mae Mynegai Cymdeithasol Sprout yn adroddiad a luniwyd ac a ryddhawyd gan Sprout Social. Mae'r holl ddata y cyfeiriwyd ato yn seiliedig ar broffiliau cymdeithasol cyhoeddus 97K (52K Facebook, 45K Twitter) o gyfrifon gweithredol parhaus rhwng Ch2 2014 a Ch2 2015. Dadansoddwyd mwy na 200 miliwn o negeseuon a anfonwyd yn ystod yr amser hwnnw at ddibenion yr adroddiad hwn. Efallai bod rhywfaint o ddata o Ch1 2013 i Ch4 2013 wedi symud o'r adroddiad Mynegai Cymdeithasol Sprout diwethaf oherwydd newid yn y proffiliau cymdeithasol a ddadansoddwyd; fodd bynnag, mae'r holl dueddiadau trosfwaol yn parhau'n gyson.

Cyngor Sprout Social i'r mater hwn yw i frandiau integreiddio eu rheolaeth cyfryngau cymdeithasol gyda platfform gwasanaeth cwsmeriaid fel y gall eich timau neilltuo tasgau yn unol â hynny ac y gall y bobl iawn ymateb. mae hyn yn sicrhau bod diweddariadau cyfryngau cymdeithasol sydd wedi'u hanelu at frandiau yn cychwyn cais gwasanaeth cwsmer sy'n cael ei neilltuo i gynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid penodol.

Fy nghyngor ychwanegol fyddai sicrhau bod unrhyw un sy'n ymateb yn gymdeithasol yn cael yr awdurdod i sicrhau bod materion yn cael eu datrys yn gyflym ac yn llwyddiannus. Ni allwch fentro oedi wrth ymateb ar fforwm cyhoeddus gyda system sy'n ei gwneud yn ofynnol i docynnau gael eu hailbennu a'u pasio ymlaen i'w cywiro.

Brys Gofal Cwsmer Cymdeithasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.