Mae Social Radar yn Integreiddio â SuiteCloud NetSuite

radar cymdeithasol

Radar Cymdeithasol Infegy wedi integreiddio â NetSuite mewn datrysiad cyfun o'r enw Suite Radar Cymdeithasol ar gyfer Llwyfan Cyfrifiadura SuiteCloud NetSuite.

Mae'r integreiddiad yn ymestyn SuiteAnalytics y platfform gyda dadansoddiad yn seiliedig ar rôl ar gyfer tueddu hanesyddol o sgyrsiau, cyfran y llais, dylanwadwyr allweddol, mewnwelediad cystadleuol, dadansoddiad teimlad, pynciau, a chategorïau diddordeb a demograffeg. Yna gall cwmnïau ddefnyddio'r wybodaeth hon i adeiladu gwell cynhyrchion, teilwra gwasanaethau, ac ymgyrchoedd tiwnio manwl i fodloni dyheadau penodol eu cynulleidfaoedd wedi'u targedu, i gyd o fewn platfform integredig NetSuite.

Dyluniwyd Social Radar i drosoli cyfres rheoli busnes cwbl integredig seiliedig ar gwmwl NetSuite i gael gwybodaeth ar unwaith, gyfoes ar fewnwelediad cwsmeriaid ac i wneud y gorau o berfformiad busnes fel a ganlyn:

  • Gall timau hysbysebu a marchnata fonitro'r we gymdeithasol i ddysgu beth mae defnyddwyr yn ei ddweud am eu cynhyrchion a'r gystadleuaeth.
  • Nodwch bynciau sy'n gyrru am eich brandiau ar unwaith.
  • Gellir trosoli data teimladau amser real a hanesyddol i yrru ymgyrchoedd marchnata, amddiffyn teyrngarwch brand, ac enw da'r cwmni.
  • Gall rheolwyr cynnyrch ac ymchwilwyr marchnad ychwanegu at grwpiau ffocws ac arolygon costus gyda monitro'r cyfryngau ar gyfer datblygu cynnyrch newydd a chynllunio lansiadau cynnyrch.
  • Gall rheolwyr weithredu trwy ddod i ddeall a sut mae'n cydberthyn â data perfformiad gwerthu fel refeniw, cyfran waled, nifer y trafodion, a mwy.

Dyma gip gwych ar IPO Facebook a chyfrolau sgwrsio a theimlad sy'n arwain ato:
sentiment ipo facebook

Trosolwg Radar Cymdeithasol

Rydyn ni'n hynod gyffrous am y cyfle i fod yn bartner gyda NetSuite. Trwy gyfuno'n fanwl, ar unwaith analytics o Social Radar gyda'r cyfoeth o ddata a gwasanaethau helaeth o fewn platfform SuiteAnalytics, gallwn roi mewnwelediad i ddefnyddwyr NetSuite a analytics o'r llu o ffynonellau cyfryngau cymdeithasol. Justin Graves, Prif Swyddog Gweithredol Infegy

ymweliad SuiteApp NetSuite i gael mwy o wybodaeth am yr ateb integredig.