Cymdeithasol Yw'r Broblem, Nid y Cyfryngau

casineb cariad

Ddoe, clywais stori wych am ffrindiau a gelynion. Roedd y stori'n ymwneud â sut mae'n llawer anoddach gwneud ffrind na gelyn. Gellir gwneud gelyn mewn ychydig eiliadau, ond yn aml cymerodd ein cyfeillgarwch fisoedd neu flynyddoedd i'w greu. Wrth i chi edrych at gyfryngau cymdeithasol, mae hwn hefyd yn broblem ... gallwch chi neu'ch busnes wneud rhywbeth mor syml â phostio trydariad gwael a bydd y Rhyngrwyd yn ffrwydro mewn casineb. Gelynion ar goedd.

Ar yr un pryd, gall eich strategaeth i ddarparu cyfrwng i ddefnyddwyr roi adborth a darparu gwerth iddynt gymryd misoedd, neu hyd yn oed flynyddoedd, cyn i ddefnyddiwr werthfawrogi gwerth ac awdurdod o'ch ymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Mewn gwirionedd, efallai na fydd eich ymdrechion byth yn datblygu i fod yn gyfeillgarwch ar-lein fel y gobeithiwch.

Mae'n llawer anoddach gwneud ffrind na gelyn.

Nid oedd y stori am fod ar-lein ... roedd o ddarn Beiblaidd mewn gwirionedd. Nid wyf yn dweud hynny i hyrwyddo unrhyw ideoleg, dim ond tynnu sylw at y ffaith na ddechreuodd y broblem hon gyda'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r broblem gydag ymddygiad dynol, nid gydag unrhyw gyfrwng cymdeithasol. Yn syml, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cynnig fforwm cyhoeddus lle gwelwn y materion hyn yn cael eu dwyn i'r amlwg.

Wrth imi wylio'r Interwebs yn ymosod ar fwy o enwogion, gwleidyddion a chwmnïau, tybed mewn gwirionedd sut olwg fydd ar strategaethau cyfryngau cymdeithasol effeithiol yn y dyfodol. Mae'r gurws hunan-gyhoeddedig yn pregethu tryloywder ac yn mynnu bod y bobl, yr arweinwyr a'r cwmnïau rydyn ni'n eu dilyn ar gael ar-lein ... ac yna rydyn ni'n eu basio dros y pen pan maen nhw'n gwneud camgymeriad. A fydd y buddion yn parhau i orbwyso'r costau?

Wel ... mewn bywyd rydym hefyd yn gwneud gelynion yn hawdd ... ond nid yw'n ein rhwystro rhag buddsoddi'r amser i wneud a chadw cyfeillgarwch gwych yn fyw. Efallai y bydd yn haws gwneud gelyn na ffrind, ond mae buddion cyfeillgarwch yn llawer mwy nag unrhyw risg o greu gelyn.

2 Sylwadau

  1. 1

    Pwnc diddorol ond nid yw'r erthygl yn cynnig unrhyw ragdybiaeth fel ateb. Mae dal i godi'r mater yn dda ar ei ben ei hun. Tnx

    • 2

      Nid oes gennyf ateb - ond edrychaf ymlaen at weld sut mae cwmnïau'n addasu strategaethau cyfryngau cymdeithasol neu sut mae defnyddwyr yn ymateb i falltod cyfryngau cymdeithasol wrth i amser barhau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.