Ni wnaethant erioed ddysgu hyn yn y Dosbarth Marchnata

Depositphotos 6777023 s

Nid wyf yn credu ei bod yn gyfrinach, ond rwy'n credu mai'r strategaeth fwyaf llwyddiannus sy'n aml yn cael ei hanwybyddu mewn gwerthu a marchnata yw'r gwerth eich rhwydwaith. Mae pobl yn tueddu i ganolbwyntio ar enillion ar fuddsoddiad, ystadegau, ymchwil, brandio, dylunio, nodweddion, effeithlonrwydd, cynhyrchiant, ac ati wrth iddynt weithio trwy eu hymdrechion marchnata. Mae hynny i gyd yn dda ac yn dda ond os ydych chi'n manylu ar yr holl bethau hynny, nid oes yr un ohonyn nhw'n darparu'r llwybr i arian sydd ei angen ar eich busnes i oroesi a ffynnu.

Nid yw marchnata yn ddim heb gynulleidfa na chymuned. Wrth ei wraidd, credaf nad swydd gwerthu a marchnata yw hynny gwerthu, mae i ddatblygu ymddiriedaeth rhwng yr unigolyn â'r broblem a'ch datrysiad. Rwyf wedi cwrdd ag unigolion anhygoel o arloesol sydd wedi datblygu cynhyrchion anhygoel ... ond nid oedd ganddynt y rhwydwaith i'w gwerthu iddynt. Ac… i'r gwrthwyneb yn fawr ... rydw i wedi gwylio cynhyrchion crappy iawn yn gwneud iddyn nhw farchnata a ffynnu. Nid oherwydd ei fod yn gynnyrch gwych, ond oherwydd bod yna gynulleidfa hynny ymddiried y cwmni sy'n ei werthu.

Yn bersonol, nid wyf yn buddsoddi cymaint ag yr oeddwn yn arfer ei wneud mewn cwmnïau, cynhyrchion neu nodweddion. Yn lle, rwy'n buddsoddi'n helaeth mewn pobl. Rwy'n gwneud amser i gwrdd â mwy o bobl, i helpu mwy o bobl, i yrru sylw a gwerthiannau i'r rhai sy'n ei haeddu, a hyd yn oed fuddsoddi amser ac egni mewn cyfleoedd lle nad oes budd uniongyrchol i mi. Mae'r cyfan yn dibynnu pwy yw'r rhwydwaith.

Mae yna rai pobl fusnes lwyddiannus rydw i'n eu hadnabod sydd wedi llosgi eu rhwydwaith. Mae eu yn gyntaf mae'r cwmni'n gwneud yn wych a, thrwy werthiannau gwasgedd uchel, mae'n esgyn ac yn gwneud yn dda. Ond mae eu nesaf cwmni yn cwympo'n fflat. Pam? Oherwydd bod yr ymddiriedaeth wedi diflannu. Dyma pam nad yw cwmnïau gwych yn llogi ar sail profiad neu dalent, maen nhw'n aml yn llogi ar sail y rhwydwaith rydych chi'n dod â nhw. Mae eich rhwydwaith yn llawer mwy gwerthfawr na chi o ran gwerthu a marchnata. Buddsoddwch yn eich rhwydwaith ac fe welwch eich bod yn feddiant mwy gwerthfawr i'ch cyflogwr neu gleient.

Peidiwch â choelio fi? Edrychwch i'r busnesau sy'n llwyddiannus o'ch cwmpas, cadwch lygad barcud ar y rhwydweithiau o gwsmeriaid a gwerthwyr maen nhw'n gweithio gyda nhw. Daw refeniw gan bobl - nid o gynhyrchion, nodweddion na logos cŵl. Er bod angen i ni fuddsoddi mewn persona proffesiynol ar-lein, ni ddylai'r amcan fod i werthu - dylai fod i adeiladu rhwydwaith a llenwi'r bwlch rhwng y penderfyniad prynu a'r gwerthiant gyda phont o ymddiried.

Ein cleientiaid mwyaf gwerthfawr yw'r rhai sydd wedi bod gyda ni am gyfnod ac yn ymddiried ynom. Maent wedi buddsoddi'n helaeth yn ein gwasanaethau ac rydym wedi sicrhau eu perfformiad fel na fyddwn byth yn colli eu hymddiriedaeth. Yn eu tro, maen nhw hefyd yn dod â'n cyfeiriadau gorau atom ni ... gan fod ymddiriedaeth eisoes yn bodoli o fewn eu rhwydwaith. Buddsoddwch yn eich rhwydwaith.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.