A yw Cyfryngau Cymdeithasol yn Gorfodi Marchnatwyr i ffwrdd o'r Cyfryngau Torfol?

tueddiadau cyfryngau cymdeithasol 2017

Mae hwn yn ffeithlun eithaf syfrdanol gan Sprout Social sydd â rhai canlyniadau dyfnach nag y gallai marchnatwyr fod yn barod i'w dderbyn. Gelwir yr infograffig 6 Tueddiadau Cyfryngau Cymdeithasol a fydd yn Cymryd drosodd 2017 ac yn cerdded trwy bob sianel cyfryngau cymdeithasol, sut mae ymddygiad defnyddwyr yn newid, a datblygiad technolegau fel deallusrwydd artiffisial.

Ynghyd â fideo ar alw, technolegau blocio hysbysebion, a thwf sianeli 1: 1 fel Snapchat a marchnatwyr, mae angen ailystyried eu hysbysebion swp a chwyth sy'n ymgysylltu â nhw bob blwyddyn. Mae gan y prynwr y pŵer nawr i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arno, pan fydd ei angen arno, lle mae ei angen arno, am bris y mae ei eisiau arno. Mae'r opsiynau culhau ar gyfer cwmnïau yn tynnu sylw at fuddsoddi ym mhrofiad eu cwsmeriaid a meithrin perthnasoedd yn uniongyrchol.

Hyd yn oed mewn perthnasoedd busnes-i-fusnes, marchnata ar sail cyfrif yn gyrru canlyniadau. Er nad yw hysbysebu eang wedi marw, mae'n strategaethau wedi'u targedu, wedi'u personoli, sy'n dechrau gyrru taith y cwsmer - nid yr hysbysebion sy'n cael eu plastro ym mhobman nad ydyn nhw'n edrych arnyn nhw.

Tueddiadau Cyfryngau Cymdeithasol 2017

  • Lensys AI ar gyfer Facebook ac Instagram - Rhywfaint o semblance o profiadau gweledol rhagfynegol efallai fod ar y gorwel byr ar gyfer Facebook, ond nid wyf yn siŵr y bydd y cŵn AI yn cael eu rhyddhau ar y pwynt hwn yn ein taith cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n amau ​​mai'r defnydd cyntaf fydd paru hysbysebion â chwaeth weledol.
  • Mwy o Chatbots Gwasanaeth Cwsmer - er bod yr angen am berthnasoedd wedi'u personoli ac 1: 1 yn mynd i dyfu, diolch byth mae yna dechnolegau a fydd yn helpu i leihau'r adnoddau sy'n angenrheidiol i sicrhau canlyniadau uwch. Gellir defnyddio Chatbots i ddarparu gwybodaeth fanwl mewn dull sgwrsio nad yw'n diffodd defnyddwyr na busnesau - i gyd wrth gynyddu cyfraddau trosi a chynorthwyo ymwelwyr.
  • Mae'r cynnwys taledig yn parhau i deyrnasu - Os oes un peth y mae marchnatwyr yn ei ddeall yw bod cyfryngau cymdeithasol yn adeiladu pont rhwng eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau a'r defnyddwyr neu'r busnesau rydych chi am eu cael o'u blaenau. Wrth i'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol dyfu'n fwy soffistigedig, rydych chi'n gwybod bod y bont yn mynd i fynd yn ddrytach!
  • Blaenoriaeth ar Nodweddion Busnes a Dadansoddeg - Dwi ddim yn siŵr hynny Nodweddion yn gywir - rwy'n credu mai buddion, gwerth a phrofiad yw lle mae'r cyfryngau cymdeithasol yn mynd i ysgogi ymgysylltiad, caffael, cadw, a chynyddu gwerth ein perthnasoedd â'n cwsmeriaid. Mae dadansoddeg yn hanfodol ar gyfer hyn - ond byddwn yn dewis profiad syml sy'n ennyn nag ychwanegu llu o nodweddion sy'n nonsensical.
  • Symud i Ffwrdd o Awtomeiddio - Rwy'n dipyn o amheuwr ar hyn hefyd. Yn 2017, bydd angen yr holl awtomeiddio y gallant ei drin ar farchnatwyr i sicrhau canlyniadau uwch heb lawer o adnoddau. Fodd bynnag, dadleuaf fod yn rhaid iddo fod yn offer soffistigedig sy'n gwrando, yn segmentu, yn personoli ac yn rhagweld yr ymgysylltiad nesaf ar-lein trwy'r cyfryngau cymdeithasol.
  • Siopa Cymdeithasol a Phrynu ar Unwaith - Ynghyd â'r gallu i brynu, rhoi, neu anfon anrhegion yn hawdd, bydd trosoli cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn duedd gynyddol. Rydyn ni'n mynd i rannu post am Stackla yn fuan mae hynny'n eithaf anhygoel, gan gynyddu'r cyfraddau trosi weithiau 30% ar gyfer rhai cynhyrchion.

Nid oes fawr o amheuaeth o'r twf a'r soffistigedigrwydd a fydd gan gyfryngau cymdeithasol yn 2017. Er bod busnesau'n parhau i gael trafferth - dim ond 34% o fusnesau bach sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu a sgwrsio â chwsmeriaid, dywedodd bron i draean o'r holl ddefnyddwyr mai presenoldeb cymdeithasol brand oedd y rheswm mwyaf i roi cynnig ar gynhyrchion neu wasanaethau newydd. Ac mae 57% o ddefnyddwyr yn fwy tebygol o brynu o frand maen nhw'n ei ddilyn

tueddiadau cyfryngau cymdeithasol 2017 infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.