Bydysawd Cyfryngau Cymdeithasol: Beth oedd y Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol Mwyaf yn 2020?

Bydysawd Cyfryngau Cymdeithasol

Mae maint yn bwysig a hoffem ei gyfaddef ai peidio. Er nad fi yw'r ffan fwyaf o lawer o'r rhwydweithiau hyn, wrth i mi weld fy rhyngweithio - y llwyfannau mwyaf yn lle dwi'n treulio fy amser mwyaf. Mae poblogrwydd yn gyrru cyfranogiad, a phan rydw i eisiau cyrraedd fy rhwydwaith cymdeithasol presennol, y llwyfannau poblogaidd lle gallaf eu cyrraedd.

Sylwch y dywedais bresennol.

Ni fyddwn byth yn cynghori cleient neu berson i anwybyddu'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol lleiaf neu fwyaf newydd. Yn aml, gall rhwydwaith llai roi cyfle ichi godi trwy'r rhengoedd ac adeiladu dilyniant eithaf cyflym. Nid oes gan rwydweithiau llai gymaint o gystadleuaeth! Y risg, wrth gwrs, yw y gallai'r rhwydwaith fethu yn y pen draw - ond hyd yn oed wedyn gallwch chi wthio'ch dilyniant newydd i rwydwaith arall neu eu gyrru i danysgrifio trwy e-bost.

Yn ogystal, ni fyddwn byth yn cynghori cleient neu berson i anwybyddu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol arbenigol. Mae LinkedIn, er enghraifft, yn dal i fod yn brif gynhyrchydd arweinyddion a gwybodaeth i mi ers i mi farchnata i fusnesau. Wrth i lwyfannau fel Facebook israddio cynnwys busnes organig a symud i talu i chwarae dull gweithredu ar gyfer refeniw, mae LinkedIn yn cynyddu ei alluoedd rhwydweithio a chynnwys.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi edrych i mewn i bron pob agwedd ar fywyd modern. Mae'r bydysawd cyfryngau cymdeithasol helaeth gyda'i gilydd bellach yn dal 3.8 biliwn defnyddwyr, yn cynrychioli'n fras 50% o'r boblogaeth fyd-eang. Gyda biliwn ychwanegol rhagwelir y bydd defnyddwyr y rhyngrwyd yn dod ar-lein yn y blynyddoedd i ddod, mae'n bosibl y gallai'r bydysawd cyfryngau cymdeithasol ehangu ymhellach fyth.

Nick Routley, Cyfalafwr Gweledol

Wedi dweud hynny, mae bob amser yn wych cadw tabiau ar yr hyn sy'n digwydd yn y bydysawd cyfryngau cymdeithasol! Yr ffeithlun hwn gan Capitalist Gweledol, Bydysawd Cyfryngau Cymdeithasol 202, yn darparu persbectif gwych ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol blaenllaw ar y blaned. A dyma nhw:

Rheng Rhwydwaith Cymdeithasol MAUs Mewn Miliynau Gwlad Tarddiad
#1 Facebook 2,603  Yr Unol Daleithiau 
#2 WhatsApp 2,000  Yr Unol Daleithiau 
#3 Youtube 2,000  Yr Unol Daleithiau 
#4 Cennad 1,300  Yr Unol Daleithiau 
#5 WeChat 1,203  Tsieina 
#6 Instagram 1,082  Yr Unol Daleithiau 
#7 TikTok 800  Tsieina 
#8 QQ 694  Tsieina 
#9 Weibo 550  Tsieina 
#10 Qzone 517  Tsieina 
#11 reddit 430  Yr Unol Daleithiau
#12 Telegram 400  Rwsia
#13 Snapchat 397  Yr Unol Daleithiau
#14 Pinterest 367  Yr Unol Daleithiau
#15 Twitter 326  Yr Unol Daleithiau
#16 LinkedIn 310  Yr Unol Daleithiau
#17 Viber 260  Japan 
#18 Llinell 187  Japan 
#19 YY 157  Tsieina 
#20 phlwc 140  Yr Unol Daleithiau
#21 VKontakte 100  Rwsia

Mae'n bwysig nodi hefyd bod a defnyddiwr gweithredol misol ddim yn berson unigol. Mae gan lawer o'r llwyfannau hyn gyfrifon gweithredol sy'n gwthio cynnwys atynt yn rhaglennol. Yn fy marn i, mae hyn wedi rhwystro ansawdd rhyngweithio rhai platfformau mewn gwirionedd. Mae Twitter, IMO, wedi cael ei effeithio waethaf ac o'r diwedd mae'n sylweddoli pa mor ddrwg y mae wedi bod ac mae'n dileu cyfrifon bot yn barhaus. Yn ogystal, mae Facebook wedi dechrau glanhau tudalennau dadleuol o'i blatfform i wella ansawdd sgyrsiau yn ogystal â lleihau'r tebygolrwydd y bydd newyddion ffug yn cael eu rhannu a'u hyrwyddo.

Bydysawd Cyfryngau Cymdeithasol 2020