Uwchgynhadledd Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol 2011

logo smss11

Yn ffres o sodlau'r uwchgynhadledd llwyddiant blogio hynod lwyddiannus, mae'r Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol yn lansio'r Uwchgynhadledd Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol! Ydych chi'n defnyddio gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter, ond heb gael y canlyniadau roeddech chi'n gobeithio amdanynt? A allech chi ddefnyddio rhywfaint o arweiniad a syniadau ffres?

Ydy, mae'r addewid o gyfryngau cymdeithasol yn gryf: Cyswllt uniongyrchol â chwsmeriaid a rhagolygon a oedd gynt yn anghyraeddadwy. Mae hyn yn golygu mwy o amlygiad, mwy o draffig a mwy o gyfle busnesâ ”i gyd heb ddynion canol costus.

Ac o ystyried yr economi hon, pwy sydd ddim eisiau mwy o fusnes?

Ond os ydych chi fel fi, rydych chi'n edrych i ddewis eich gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol yn ddoeth, heb gael eich bwyta gan yr holl opsiynau. Yn syml, rydych chi eisiau gwybod beth sy'n gweithio orau. Mae Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol yn hapus i gyhoeddi Uwchgynhadledd Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol 2011 - digwyddiad ar-lein a ddyluniwyd i helpu marchnatwyr a pherchnogion busnes i sicrhau llwyddiant cyfryngau cymdeithasol yn gyflym.

signupnow halfoff

Mae dau ddeg dau o arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol uchaf eu parch y byd wedi dod ynghyd i rannu eu strategaethau mwyaf newydd (gweler y lein-yp gwych ar y dde). Byddant yn datgelu'r holl dechnegau diweddaraf a thactegau adeiladu busnes profedig y mae angen i chi eu gwybod i elwa ar unwaith ar gyfryngau cymdeithasol.

Os ydych chi (fel cymaint) yn cael eich drysu gan yr holl opsiynau cyfryngau cymdeithasol, dyma'ch cyfle i osod traciau ar gyfer llwyddiant cyfryngau cymdeithasol.

Mae hyn yn llawn ar-lein y gynhadledd yn cychwyn ddydd Mawrth, Mai 3, ac yn rhedeg trwy Fai 26. Mae wedi'i wasgaru'n gyffyrddus dros bedair wythnos (a'i recordio ar gyfer chwarae'n ddiweddarach) i ddarparu ar gyfer eich amserlen. Does dim teithio! Yn syml, rydych chi'n mynychu o gysur eich cartref neu'ch swyddfa.

Ystyriwch hyn: Dywedodd 96% o'r rhai a oedd yn bresennol yn ein Uwchgynhadledd Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol diwethaf y byddent yn argymell yr uwchgynhadledd i ffrind a mynychu eto (gweler eu tystebau isod). Eleni mae gennym ni cwbl newydd llechen o sesiynau datblygiad proffesiynol deinamig ar gyfer marchnatwyr yn unig.

Byddwch yn siwr i sicrhewch eich lle yn y gynhadledd datblygiad proffesiynol ar-lein fwyaf ar gyfer marchnatwyr sy'n ceisio meistroli cyfryngau cymdeithasol.

Dyma ni i ddyfodol disglair gyda'n gilydd!

PS Rhag ofn eich bod yn pendroni, mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys ymgysylltu â phobl trwy rwydweithiau cymdeithasol ar-lein i gynhyrchu amlygiad, cynyddu traffig, gwella safleoedd chwilio, meithrin cysylltiadau â chwsmeriaid, adeiladu eiriolwyr brand cryf, cynhyrchu arweinyddion o ansawdd a thyfu gwerthiannau.

Pps A allaf fod yn ddi-flewyn-ar-dafod? Mae astudiaethau'n dangos bod yn well gan ddefnyddwyr weithio gyda busnesau sydd â phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol cryf. Nid yw'n rhy hwyr i gael eich busnes i ymgysylltu â chwsmeriaid a rhagolygon trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Ond os arhoswch, byddwch yn rhoi mantais sylweddol i'ch cystadleuwyr y bydd yn anodd ei goresgyn.

PPPS Nid oes angen i chi wneud hyn ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n hoffi'r syniad o ymuno â chymuned groesawgar o gyfoedion o'r un anian (gwerthodd ein Uwchgynhadledd Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol ddiwethaf gyda 2500 o fynychwyr) a fydd yn rhannu eu profiadau a'u doethineb wrth i chi deithio gyda'ch gilydd i lawr y ffordd hon, daliwch ati i ddarllen…

PPPPS Gweithredwch nawr ac arbed 50%! Cliciwch i gofrestru.