Dadansoddol + Creadigol = Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol

doug_patchBeth yw'r nodweddion sy'n gyrru llwyddiant yn y cyfryngau cymdeithasol? Wrth i ni barhau i dyfu yn y gwaith, rydyn ni'n chwilio am dalent ac mae angen y gymysgedd iawn arnon ni.

Mae fy mab yn fyfyriwr mathemateg anrhydedd ... ac yn gerddor. Mae fy merch yn gantores… ac yn wiz mathemateg. Rwy'n ddadansoddol iawn ... ond rwyf wrth fy modd yn greadigol yn fy ysgrifennu a dylunio. Mae cerddoriaeth yn bendant yn allweddol i lwyddiant i'm mab a'm merch. Dydw i ddim yn gerddor, ond mae'r hobïau creadigol rydw i'n gweithio arnyn nhw wedi helpu fy llwyddiant. Rwy'n credu bod ymarfer creadigrwydd y tu allan i'ch swydd yn helpu wrth ddadansoddi a datrys problemau yn eich swydd - yn y pen draw yn arwain at eich llwyddiant.

Nid wyf yn meddwl amdanaf fy hun fel arbenigol yn y Cyfryngau Cymdeithasol ond rwyf wedi cael digon o brofiad ynddo i helpu i dywys cwmnïau trwy'r maes mwyngloddio a'u helpu trosoledd y cyfryngau dan sylw. Bron bob dydd rwy'n gweithio ar bostiadau blog, cyflwyniadau, areithiau, dyluniadau e-bost a dyluniadau gwe. Mae pob un o'r rhain yn allfa greadigol i mi.

Pe bawn i'n siartio fy amser, mae'n ~ 50% yn greadigol a ~ 50% yn strategol / dadansoddol. Nid wyf yn siŵr y gallwn fod mor creadigol yn yr atebion rydw i'n gweithio arnyn nhw gyda chleientiaid a chydweithwyr os nad oedd gen i ryw fath o allfa a oedd yn gofyn i mi ymarfer yn ddyddiol. Rwy'n ddiolchgar fy mod yn cael fy herio'n gyson i ddod o hyd i ateb creadigol - p'un a yw'n ddyluniad rhyngwyneb defnyddiwr neu'r geiriau i bost blog difyr.

Wrth i mi edrych at lawer o fy ffrindiau yn y busnes sy'n llwyddiannus, mae ganddyn nhw allfeydd creadigrwydd tebyg. Mae llawer ohonynt yn gwneud datblygiad a dylunio graffigol. Mae rhai yn gerddorion ac eraill yn ffotograffwyr. Mae ychydig ohonynt yn athletwyr ... ond nid yn athletwyr syml, trawstiau dŵr gwyn ydyn nhw, raswyr antur neu redwyr marathon. Ni allaf ddychmygu'r creadigrwydd sydd ei angen arno i alluogi'ch corff i wthio'r heriau hynny.

Rwyf bob amser yn rhyfeddu clywed beth mae fy ffrindiau yn ei wneud y tu allan i'w swydd. Nid yw llawer o bobl yn gwahaniaethu rhwng ochr greadigol fy swydd a'r dadansoddol, ond mae'n bendant yn rhywbeth rydw i wedi gallu manteisio arno. Rwy'n gwybod pan fyddaf yn defnyddio atebion o bob math o feddwl i helpu i ddatrys y llall ac mae'n rhaid i mi ei wneud yn aml iawn. Mae'n cymryd ymarfer cyson a mireinio.

99% o'r amser, yn fy mhrofiad i, nid yw'r rhan anodd am greadigrwydd yn cynnig rhywbeth nad yw neb erioed wedi meddwl amdano o'r blaen. Y rhan anodd yw cyflawni'r peth rydych chi wedi meddwl amdano mewn gwirionedd. Seth Godin

Byddwn i wrth fy modd pe bai darllenwyr y swydd hon yn rhannu eu hochr greadigol a naill ai blogio neu roi sylwadau ar sut mae'n effeithio'n llwyddiannus ar y gallu i gyflawni eu cyfrifoldebau swydd. Rhannwch os gwelwch yn dda!

5 Sylwadau

 1. 1

  Pan oeddwn yn cychwyn fy ngyrfa am y tro cyntaf, byddwn yn treulio fy nyddiau yn ysgrifennu ac yn cyfarwyddo ymdrechion post uniongyrchol. Brained iawn. Yna gyda'r nos, byddwn yn ysgrifennu rhaglenni cronfa ddata i olrhain canlyniadau post ar gyfer fy nghleientiaid dielw nad oeddent yn gallu fforddio'r pecynnau codi arian wedi'u teilwra ar yr adeg honno. Brained chwith iawn.

  Yn ddiweddarach, pan oeddwn yn ymwneud llai ag ochr greadigol ymateb uniongyrchol, cyd-ysgrifennodd fy ngwraig a minnau gartwn un panel ar gyfer papur wythnosol (fersiwn Milwaukee o “The Reader,” Chicago o’r enw Milwaukee Weekly). Fe wnes i'r holl gartwnio ar ei gyfer.

  Mae wedi bod yn ddiddorol gweld pa mor aml rydw i'n ceisio cyfuno'r ddau fath o weithgaredd. Mae'n un o'r rhesymau y byddwn i'n gwneud yr hyn rwy'n ei wneud ar gyfer bywoliaeth hyd yn oed pe na bawn i'n cael fy nhalu amdano.

  Diolch am fagu'r pwnc diddorol hwn (i ME o leiaf!). Edrychaf ymlaen at yr hyn y mae eraill yn ei wneud i grafu cosi creadigol a dadansoddol!

  • 2

   “Byddwn yn gwneud yr hyn yr wyf yn ei wneud ar gyfer bywoliaeth hyd yn oed pe na bawn yn cael fy nhalu amdano.” - mae hynny'n dweud y cyfan, Jeff! Rwy'n credu fy mod i mewn sefyllfa debyg ... er y byddai'n rhaid i mi wneud rhywbeth i dalu'r biliau. 🙂

 2. 3

  Rwy'n ddylunydd graffig yn ystod y dydd, ond yn ystod misoedd Ionawr-Ebrill, rwy'n ymgymryd ag ail swydd yn gwneud trethi. Gan fod y ddau yn radical wahanol, nid wyf wedi blino cymaint ar yr ymennydd ag y byddwn yn cael swydd ail ran amser yn gwneud rhywbeth mwy tebyg i'm swydd feunyddiol.

  Wrth ddylunio rhywbeth, mae defnyddio dwy ochr fy ymennydd yn fy helpu i fod yn ymarferol ac yn greadigol. Mae hefyd wedi fy ngwneud yn amhrisiadwy yn y swyddfa, rwy'n gallu awgrymu syniadau a all helpu gyda'n busnes, ond eto ychydig yn anghyffredin i roi mantais i ni.

 3. 5

  Rwy'n gweithio gyda thechnoleg, ond rydw i hefyd yn gerddor. Rwy'n credu bod gallu awyru fy egni cerddorol yn helpu i glirio fy ffocws ac yn fy ngalluogi i weithio'n fwy effeithlon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.