Dilyswch eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn erbyn y Rhestr Wirio 8 Pwynt hon

strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer elw

Mae'r rhan fwyaf o'r cwmnïau sy'n dod atom ni am gymorth cyfryngau cymdeithasol yn edrych ar gyfryngau cymdeithasol fel sianel cyhoeddi a chaffael, gan gyfyngu'n ddifrifol ar eu gallu i gynyddu ymwybyddiaeth, awdurdod ac addasiadau eu brand ar-lein. Mae cymaint mwy i'r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys gwrando ar eich cwsmeriaid a'ch cystadleuwyr, ehangu'ch rhwydwaith, a thyfu'r awdurdod sydd gan eich pobl a'ch brand ar-lein. Os cyfyngwch eich hun i ddim ond cyhoeddi a disgwyl gwerthiant yma ac acw, efallai y cewch eich siomi.

Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn faes chwarae i'ch cwsmeriaid, ond nid i'ch cwmni. Ar gyfer busnes, dylid cymryd marchnata cyfryngau cymdeithasol yr un mor ddifrifol ag unrhyw fenter farchnata arall os ydych chi am weld canlyniadau. Neu, yn fwy penodol, elw. Hysbysebu MDG

Mae hyn yn Rhestr Wirio 8 Pwynt i Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol gan MDG Advertising yn darparu llawer mwy o fewnwelediad a manylder i raglen farchnata cyfryngau cymdeithasol gytbwys, gan gynnwys:

 1. Strategaeth - Yr allwedd i lwyddiant cyfryngau cymdeithasol yw'r gallu i ddatblygu cynnwys, proses, hyrwyddo a strategaethau mesur sy'n gyrru hoffter, parch ac ymddiriedaeth defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn eich brand. Un maes yn yr adran hon nad yw'n cael ei thrafod yn helaeth yw cael strategaeth gwerthu cymdeithasol wych lle mae'ch tîm gwerthu yn tyfu ac yn ymgysylltu â'u rhwydweithiau.
 2. Archwiliad Llwyfan Cymdeithasol - Mae nodi ble mae'ch rhagolygon, eich cwsmeriaid a'ch cystadleuwyr a sut rydych chi'n mynd i fanteisio ar eich cryfderau a'u gwendidau yn agwedd hanfodol ar strategaeth cyfryngau cymdeithasol.
 3. Deall y Dechnoleg - Dealltwriaeth drylwyr o alluoedd llwyfannau marchnata cyfryngau cymdeithasol ar gyfer aml-leoliad, e-fasnach, cynhyrchu plwm, allgymorth dylanwadwyr, olrhain galwadau, cyhoeddi cymdeithasol, mesur cymdeithasol, deisyfu adolygiadau, dylunio graffig cymdeithasol, hysbysebu cyfryngau cymdeithasol, optimeiddio tudalennau glanio , ciwio a rheoli cynnwys, yn ogystal â galluoedd cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (UGC).
 4. Cyfryngau â Thâl Cymdeithasol - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram, ac Youtube - mae gan bob un ohonynt fethodoleg gadarn i dargedu a hyrwyddo'ch cynnwys.
 5. Datblygu Cynnwys - Cynnwys yw'r bwyd y mae eich cynulleidfa a'ch cymuned eisiau bwyd i'w fwyta. Heb strategaeth gynnwys wych, ni fyddwch yn dal sylw a chyfranddaliadau ar gyfryngau cymdeithasol.
 6. Ymateb Cwsmer (Rheoli Enw Da Ar-lein / ORM) - Mae monitro cymdeithasol i reoli eich enw da ar-lein yn ogystal ag ymateb ac ymateb i gyfathrebu argyfwng yn hanfodol heddiw. Mae eich gallu i ymateb ac ymateb yn gyflym i faterion neu argyfwng gwasanaeth cwsmeriaid yn rhoi lefel o barch ac ymddiriedaeth i ddefnyddwyr y gallech ei golli fel arall.
 7. Cydymffurfiaeth ac Asesu Risg - Mae proses adolygu i sicrhau cydymffurfiad rheoliadol a lliniaru risgiau yn nodwedd hanfodol o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a phrosesau cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus.
 8. Mesur - Boed yn ymwybyddiaeth, ymgysylltiad, awdurdod, cadw, trosi, gwerthu neu brofiad, rhaid i bob strategaeth cyfryngau cymdeithasol gael offer ar waith i fesur dangosyddion perfformiad allweddol y strategaeth yn llawn.

Dyma'r ffeithlun llawn - gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio hyn yn erbyn eich strategaethau i sicrhau eich bod chi'n adeiladu rhaglen cyfryngau cymdeithasol proffidiol.

Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

7 Sylwadau

 1. 1

  Ni allaf ddweud fy mod yn anghytuno. Mae'n ymddangos nad oes gan y mwyafrif o gwmnïau strategaeth cyfryngau cymdeithasol, ond unwaith eto nid yw'n ymddangos bod y mwyafrif o gwmnïau'n ymddwyn mewn ffyrdd cymdeithasol iawn yn unrhyw le!

 2. 2

  Yn hytrach na dad-ddadlennu pobl i wneud Twitter yn fwy “ystyrlon a hydrin,” rwyf wedi bod yn defnyddio rhestrau Twitter fwy a mwy. P'un a yw'r rhestrau'n lleol i Indy, yn gysylltiedig â diwydiant neu hyd yn oed i edrych ar newyddion chwaraeon, maen nhw wedi'i gwneud yn fwy cynhyrchiol.

  • 3

   Ac mae'n debyg y dylech fod wedi cael y pennawd, “Mae eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn bullshit.” Mae'n debyg ei bod hi'n cŵl rhegi.

  • 5

   @chuckgose meddyliau da ar sut mae offer cymdeithasol yn dod yn haws i'w rheoli gydag offer fel rhestrau, ond ddim yn siŵr bod hyn yn datrys y broblem. Cyn belled ag y mae cael strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn mynd a diffinio gwerth - pan ydych chi'n cynrychioli brand - y darn “gwerth” yw'r hyn sydd angen ei ddadelfennu i bobl. Diffinio beth mae hynny'n ei olygu a sut a phryd mae cynnwys yn ystyrlon yw lle mae'r mwyafrif yn colli'r cwch.

   • 6

    Rwy'n cytuno'n llwyr. Dim ond cyfeirio at @douglaskarr oeddwn i: pwynt disqus ynglŷn â dad-ollwng pobl i leihau’r sŵn. Mae yna lawer o gyfrifon rydw i'n cadw golwg arnyn nhw trwy eu hychwanegu at restrau ond heb eu dilyn yn swyddogol. 

 3. 7

  Wel meddai. Gall fod yn anodd gwrthsefyll yr adwaith plymio pen-glin i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i werthu, gwerthu, gwerthu, ond mae bron bob amser yn ôl-danio! Rwyf hefyd yn cytuno â @chuckgose: disqus ynghylch creu rhestrau Twitter i dorri lawr ar y sŵn. Yn y ffordd honno gallwch chi ddilyn yr holl bobl rydych chi'n eu hoffi (#smb info, newyddion y byd, gwybodaeth horosgop, rydych chi'n ei enwi!) A gallwch ei gadw'n hylaw ac yn gynhwysfawr. Diolch am yr awgrymiadau Doug!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.